Timiș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL TIMIȘ
                                              –
Nr. AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,  finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AM POCU 15 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.18 155 115127 Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Vest OIR VEST Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Vest 1.01.2016 31.12.2020 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,256,726 0 588,514 0 0 3,845,240 IN IMPLEMENTARE 1,720,582 0
2 AM POCU 20 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.23 155 115170 Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest OIR VEST Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest 1.04.2016 31.12.2016 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 119,238 0 21,519 0 0 140,757 FINALIZAT 66,589 0
3 AM POCU 21 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.24 155 115169 Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării OIR POSDRU – Regiunea Vest OIR VEST Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării OIR POSDRU – Regiunea Vest 1.03.2016 31.12.2016 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 110,110 0 19,872 0 0 129,982 FINALIZAT 57,545 0
4 AM POCU 29 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.32 155 115171 Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare funcționarii Organismului Intermediar Regional pentru programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest OIR VEST Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare funcționarii Organismului Intermediar Regional pentru programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest 1.06.2016 31.12.2016 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 67,397 0 12,163 0 0 79,560 FINALIZAT 64,180 0
5 AM POCU 45 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.48 155 115168 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Vest pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale OIR VEST Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Vest pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale 1.01.2016 31.12.2016 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,804,735 0 686,642 0 0 4,491,377 FINALIZAT 3,048,800 0
6 AM POCU 50 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.53 155 115173 Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest OIR VEST Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest 01.01.2017 31.12.2017 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 49,471 0 8,940 0 0 58,411 FINALIZAT 28,107 0
7 AM POCU 51 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.54 155 115172 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Vest pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale OIR VEST Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Vest pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale 1.01.2017 31.12.2017 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 970,325 0 175,345 0 0 1,145,670 FINALIZAT 882,523 0
8 AM POCU 71 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.74 155 118932 Sprijin acordat OIR POSDRU – Regiunea Centru pentru achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date OIR VEST Sprijin acordat OIR POSDRU – Regiunea Centru pentru achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date 01.01.2017 30.04.2019 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 273,711 0 49,462 0 0 323,172 IN IMPLEMENTARE 86,615 0
9 AM POCU 73 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.76 155 118933 Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest 2017 – 2020 OIR VEST Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Regiunea Vest 2017 – 2020 01.01.2017 31.12.2020 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 682,872 0 123,400 0 0 806,272 IN IMPLEMENTARE 182,440 0
10 AM POCU 74 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.77 155 122954 Sprijin pentru finantarea cheltuielor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru persoanlul implicat in gestionarea instrumentelor structurale, perioada 2017-2023 OIR VEST Sprijin pentru finantarea cheltuielor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru persoanlul implicat in gestionarea instrumentelor structurale, perioada 2017-2023 01.03.2017 31.12.2023 85.00% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 31,817,761 0 5,749,700 0 0 37,567,461 IN IMPLEMENTARE 6,555,053 0
11 AM POCU 121 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.112 155 128781 Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru derularea vizitelor de
monitorizare in anul 2019
OIR VEST Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru derularea vizitelor de
monitorizare in anul 2019
01.02.2019 30.04.2020 84.69% Timis Timis Timis autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 112,881 0 20,399 0 0 133,280 IN IMPLEMENTARE 0 0
12 AM POCU 123 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129455 Imbunatatirea capacitatii OIR Vest de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei OIR VEST Imbunatatirea capacitatii OIR Vest de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei 10.05.2019 09.07.2019 84.70% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,253,504 0 226,517 0 0 1,480,021 IN IMPLEMENTARE 0 0
13 AM POCU 124 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129590 Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare functionarii OIRPOSDRU Regiunea Vest 2019-2020 OIR VEST Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare functionarii OIRPOSDRU Regiunea Vest 2019-2020 10.05.2019 09.11.2020 84.70% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 303,996 0 54,934 0 0 358,930 IN IMPLEMENTARE 0 0
14 AM POCU 134 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129645 Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest , prin asigurarea suportului in desfăşurarea activităţilor zilnice cu materiale consumabile, periferice si mobilier in anul 2019 OIR VEST Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest , prin asigurarea suportului in desfăşurarea activităţilor zilnice cu materiale consumabile, periferice si mobilier in anul 2019 6/21/2019 2/20/2020 84.70% Vest Timis Timisoara autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 182,801 0 33,033 0 0 215,834 IN IMPLEMENTARE 0 0
15 OI POCU MEN 117 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107035 Spune prezent! Viitorul se învață la școală! L: SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA/ P1: Societatea Națională de Cruce roșie din România Filiala Timiș/ P2: UAT Municipiul LUGOJ/ P3: UAT Comuna Biled/ P4:UAT Comuna Foeni/ P5: UAT Comuna Giera Va implementa masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul scolar si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 4 scoli supuse unui risc educational ridicat din judetul Timis. 5/29/2018 5/28/2021 85.00 Vest Timis Biled/Foeni/Giera/Lugoj/Timisoara L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2+P3+P4+P5:unitate administrativ teritoriala nivel local 115 5,579,497 965,682 18,935 0 0 6,564,114 in implementare 530,580 77,149
16 OI POCU MEN 142 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107521 CAREER- Consilierea si practica Adaptate
Realitatii Economice, Eficiente si Relevante la locul de munca
L:FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMINT IOAN SLAVICI/P1:CLUSTERUL DE ENERGII SUSTENABILE DIN ROMANIA ROSENC/ROMANIAN SUSTAINABLE
ENERGY CLUSTER ROSENC – ASOCIATIE
Proiectul isi propune sa ofere studentilor posibilitatea de a-si dezvolta competente prin stagii de practica si consiliere profesionala in concordanta cu nevoile firmelor din domeniu. 9/27/2018 9/26/2020 85.00 Vest Timis Timisoara L+P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial). 115 662,868 116,977 0 0 0 779,845 in implementare nr.1/10.04.2019 77,984 0
17 OI POCU MEN 227 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109170 STAGIAR- STAGIi de practica în domeniul AgRicol L:UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI ” REGELE MIHAI I AL ROMANIEI ” DIN TIMISOARA/P1:PROSPERO SRL Imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii pentru 200 de studenti inmatriculati insistemul de invatamant superior din regiunea de dezvoltare Vest in perioada 2017-2019, prin dobandirea competentelor necesare integrarii si mentinerii pe o piata a muncii moderna, flexibila si dinamica precum si cresterea adaptabilitatii acestora la cerintele locului de
munca.
7/18/2018 7/17/2020 84.21 Vest Timis Judetul Timis L:institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: întreprindere mijlocie 115 1,342,712 211,028 40,848 0 0 1,594,587 in implementare 0 0
18 OIR Vest 6 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii/ OS 5.1/ PI 9.vi – Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 105751 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Timișoara ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA Cresterea capacitatii de colaborare a actorilor implicati si a comunitaþii marginalizate în scopul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala, bazata atât pe resursele si potentialul local cât si pe nevoile comunitatii marginalizate. Implementarea acestui proiect va avea ca si finalitate Strategia de Dezvoltarea Locala prin care se vor propune masuri de reducere a numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate. 8/17/2017 12/4/2017 95.00 Vest Timis Municipiul Timisoara  organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 104 207,684 10,931 0 0 0 218,615 finalizat AA1/15/09/2017; AA2/08/11/2017 188,699 9,784
19 OIR Vest 11 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii/ OS 5.1/ PI 9.vi – Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137 114112 Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității din Municipiul Lugoj, printr-o abordare integrată și multisectorială – STRICT – Strategie ResponsabIlitate ComuniTate MUNICIPIUL LUGOJ/ P1:THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL/ P2:ARD ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA IN MEDIU RURAL Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborării strategiei de dezvoltare locala prin care sa fie redus numărul de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din Municipiul Lugoj, devenind astfel un promotor al dezvoltării durabila din zona. 9/7/2017 12/4/2017 93.60 Vest Timis Lugoj LP:unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1:microîntreprindere/ P2:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 207,884 9,242 4,979 0 0 222,105 finalizat AA1/16/10/2017; AA2/09/11/2017 127,651 5,813
20 OIR Vest 46 AP 3 – Locuri de muncă pentru toţi/ OS 3.8/ PI 8.v – Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antrprenorilor la schimbare 227 118048 Adaptare si inovare in sectorul IT prin formare profesionala continua-ADAPTTIC SINDICATUL IT TIMISOARA SITT Proiectul vizeaza imbunatatirea competentelor si abilitatilor manageriale in randul a 510 persoane, manageri si angajati din departamentele de resurse umane din cadru companiilor din sectorul TIC, din Regiunea de Dezvoltare Vest, prin participarea la programe de formare profesionala in scopul cresterii competitivitatii acestora si adaptarii la schimbare. Aceasta presupune dobândirea de catre 410 manageri din sectorul TIC din Regiunea Vest, de competente extinse de leadership si management de proiect; imbunatatirea activitatii de resurse umane din cadrul companiilor care activeaza în sectorul TIC, din Regiunea Vest (40 de angajati din departamentele de resurse umane); dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenorial-manageriale în rândul a 60 de antreprenori care îsi gestioneaza propriile afaceri în domeniul TIC ” si cresterea gradului de constientizare în rândul a 70 de companii mari si IMM-uri din domeniul TIC, din Regiunea Vest privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. 5/21/2018 5/20/2019 85.00 Vest Timiș Timișoara organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 106 762,074 134,484 0 0 0 896,557 finalizat AA1/23/08/2018; AA2/10/09/2018; AA3/12/10/2018; AA4/13/02/2019; AA5/20/03/2019 511,664 80,084
21 OIR Vest 59 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/ PI 9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123431 Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare Grupul de Acţiune Locală Freidorf ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA FREIDORF Obiectivul general al proiectului îl constitue implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Freidorf. Prin implementarea strategiei se urmărește reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 9/26/2018 9/25/2023 95.00 Vest Timiş Municipiul Timişoara organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,988,530 104,659 0 0 0 2,093,190 în implementare 0 381,337 3,546
22 OIR Vest 61 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/ PI 9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123739 Sprijin functionare GAL pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala  ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea adecvată a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Timișoara. Prin implementarea strategiei se urmărește reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală. 9/28/2018 9/27/2023 95.00 Vest Timiş Municipiul Timişoara organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 114 1,988,853 104,676 0 0 0 2,093,529 în implementare 0 273,371 8,862
23 OIR Vest 63 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/ PI 9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123429 Dezvoltare locala plasata in responsabilitatea comunitatii din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare integrata si multisectoriala – STRICT – STrategie ResponsabIlitate ComuniTate (Sprijin pentru functionare) GAL ” STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ “ Proiectul vizeaza asigurarea functionarii GAL in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare locala care coreleaza si asigura complementaritate intre investitiile in infrastructura de tip FEDR si masurile soft de tip FSE, pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea comunitatii marginalizate din Municipiul Lugoj intr-un mod mai inteligent, mai durabil si mai favorabil incluziunii, in concordanta cu Strategia Europa 2020, in perioada 2018-2023. 10/5/2018 10/31/2023 95.00 Vest Timiș Municipiul Lugoj organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 114 1,055,765 55,567 0 0 0 1,111,332 în implementare AA1/27/11/2018; AA2/14/12/2018 108,294 2,839
24 OIR Vest 64 AP 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS 4.4/ PI 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 467 127586 SEVA – Stop! Eliminam violenta si agresivitatea. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Proiectul vizeaza reducerea fenomenului violenþei domestice si a numarului victimelor acestuia, în Municipiul Timisoara, prin dezvoltarea a doua tipuri de servicii sociale de tip integrat, fara cazare, furnizarea acestor servicii catre 200 de victime ale violentei domestice, adulti si copii si catre 55 de agresori, cu respectarea conditiei ca atat victimele cat si agresorii sa locuiasca în municipiul Timisoara, precum si depasirea situaþiei de vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect, dar si informarea si educarea opiniei publice privind prevenirea si combaterea violentei in familie prin organizarea la nivel local de campanii. Urmatoarele tipuri de servicii sociale de tip integrat vor fi dezvoltate si furnizate prin proiect: – Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, serviciul social integrat, fara cazare, furnizat victimelor violentei domestice (adulti si copii). – Centrul de asistenta destinat agresorilor, serviciul social integrat, fara cazare, care va fi furnizat agresorilor. 4/1/2019 9/30/2021 85.00 Vest Timiș Municipiul Timișoara instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului 106 1,577,891 241,291 37,160 0 0 1,856,342 în implementare AA1/22/05/2019 117,771 0
25 OIR REG. NORD VEST 78 3:Locuri de munca pentru toti/8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 298 121054 PRO-WORK ASOCIAȚIA DE CONSULTANȚĂ SOCIALĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ VEST Obiectivul general al proiectului este cresterea potentialului de integrare pe piata muncii a tinerilor someri din Regiunea de Vest, inclusiv acelor de lunga durata, prin masuri active de incluziune pe piata muncii si imbunatatire a competentelor acestora. 9/7/2018 3/6/2020 85.00 Nord Vest Timisoara Timisoara ONG 8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 4,301,651 759,115 0 0 0 5,060,766 in implementare AA1 1,852,518 351,384
26 OIR Vest 69 AP 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS 4.4/ PI 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 436 126135 GERAS – Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Proiectul vizeaza cresterea accesului la servicii sociale integrate, accesibile, durabile si de înalta calitate prin dezvoltarea a 4 tipuri de servicii sociale integrate fara cazare, furnizarea acestor servicii unui numar de 165 de persoane vârstnice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiþii: au domiciliul/resedinþa în Municipiul Timisoara, se afla în situaþii de dependenþa si/sau risc de excluziune sociala care determina o situaþie de vulnerabilitate, precum si depasirea situaþiei de vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect. 6/3/2019 4/2/2022 85.00 Vest Timis Municipiul Timisoara institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului 106 2,363,617 361,300 55,809 0 0 2,780,726 în implementare 0 0 0
TOTAL 65,044,554 3,074,952 7,928,170 0 0 76,047,675 16,862,305 539,462