Sălaj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL SĂLAJ
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR REG. NORD VEST 1 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 101910 Abordare integrata a saraciei si excluziunii
sociale în beneficiul întregii comunitaþi
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare/ORASUL JIBOU /SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU /ASOCIATIA VIS JUVENTUM Proiectul se adreseaza unei comunitati marginalizate în care exista populaþie aparþinând minoritații rome din orasul Jibou, in care 1/3 se
suprapune pe o comunitate nominalizata in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (cartierul Caramidariei), care este la o saracie extrema.Ideea proiectului a pornit de la prioritatile stabilite de Romania prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, prin care urmarim la nivel global diminuarea discrepantelor de dezvoltare economica si sociala intre Romania si statele membre. Obiectivul proiectului este cresterea calitatii vietii la nivelul unei comunitati marginalizate în care exista populaþie aparținând
minoritații rome din Jibou, prin furnizarea de interventie integrata in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac
parte, pentru 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii, cu o pondere de 50% persoane de etnie roma
si 50% de gen feminin.
8/10/2017 8/9/2020 85.00 Nord-Vest Salaj Jibou ONG/UAT/Public/SC 110 17,288,039 2,974,555 76,276 0 0 20,338,869 in implementare AA1/23.11.2017; /AA2/06.03.2018; AA3/23.04.2018; AA4/10.05.2018; AA5/08.08.2018; AA6/20.09.2018; AA7 retras; AA8/30.01.2019; AA9/24.05.2019 5,402,737 635,160
OIR REG. NORD VEST 2 AP 4/4.2/ Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 102223 Servicii comunitare integrate pentru o viata
de calitate- CIVIC
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare/ORASUL JIBOU /SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU /ASOCIATIA VIS JUVENTUM Cresterea calitatii vietii pentru 550 persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala dintr-o comunitate marginalizata din Jibou, din care 10% persoane de etnie roma, prin furnizarea unei interventii integrate pe domeniile social, ocupare, educational, medical si socio-medical. La nivelul unei comunitati
marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome careia ne adresam locuiesc 2.423 persoane, din care 891 copii,
persoane de etnie roma declarate la recensamant 75.
8/10/2017 8/9/2020 85.00 NV Salaj Jibou ONG/UAT/Public/SC 110 16,516,318 2,844,185 70,459 0 0 19,430,963 in implementare AA1/23.11.2017; AA2/06.03.2018; AA3/29.03.2018; AA4/23.04.2018; AA5/11.05.2018; AA6/07.09.2018; AA7/20.09.2018; AA8 respins 13.12.2018; AA9/28.12.2018 5,386,861 654,613
OIR REG. NORD VEST 3 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 102039 TRAISAREL DEMNO ANDA CHEUD –
Servicii integrate pentru o viața demna
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC/NORD QUALITY CONSULTING SRL /ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE / COMUNA SATULUNG Implementarea pentru comunitatea de romi din localitatea Cheud, județ Salaj, respectiv pentru 510
persoane, a unui pachet de masuri integrate de incluziune sociala, combatere a saraciei si a oricarei forme de discriminare.
9/27/2017 9/27/2020 85.00 Nord Vest Sălaj sat Cheud ONG/SC/ONG/UAT 110 15,762,551 2,698,136 83,491 0 0 18,544,177 in implementare AA1/20.11.2017; AA2/04.04.2018; AA3/18.09.2018; AA4/26.02.2019 5,820,446 849,889
OIR REG. NORD VEST 4 Locuri de muncă pentru toți 295 120019 PISC – Performanță. Inovație. Strategie. Competență. CEMACON – S.A. Proiectul isi propune sa imbunateasca caracteristicile materialelor ceramice produse de catre compania Cemacon Zalau prin optimizareatehnologiei de fabricatie existente, in vederea reducerii necesarului de energie in exploatare si implicit a energiei inglobate in cladiri 24.09.2018 23.09.2019 85.00 Nord Vest Salaj Vârsolþ SA 106 Adaptarea la schimbari a lucratorilor, a întreprinderilor si a antreprenorilor 231,040 40,772 271,812 0 0 543,623 in implementare AA1/ 31.10.2018 0 0
OIR REG. NORD VEST 5 POCU/436/4.4/126798 436 126798 Varsta a treia = oglinda comunitatii! ASOCIATIA DIECEZANA “CARITAS” GRECO-CATOLICA MARAMURES Ideea proiectului corespunde cu prioritatile stabilite de Romania prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, prin care urmarim la nivel global
diminuarea discrepantelor in ceea ce priveste dezvoltarea economica si sociala intre Romania si statele membre. Acest obiectiv se
regaseste in OS al POCU, prin care Romania si-a propus „valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila în
viitor”. Proiectul isi doreste ”exploatarea” unei resurse reprezentata de varstnici, in conditiile unui fenoment tot mai pregnant de imbatranire
a populatiei. Optimizand ceea ce pot sa faca, crescandu-lecapacitatea de a fi activi, contribuim pe de o parte la utilizarea eficienta a
resurselor comunitatii, incurajand implicarea tuturor segmentelor de varsta la viata comunitatii, dar pe de alta parte si crescand calitatea
vietii varstnicilor prin cresterea starii de bine, accesul la serviciile de care au nevoie, iesirea din situatii care reprezinta un risc pentru viata
lor.
26.06.2019 25.06.2022 85.00 Nord Vest Salaj Oras Jibou ONG 106 Adaptarea la schimbari a lucratorilor, a întreprinderilor si a antreprenorilor 2,375,372 419,183 0 0 0 2,794,555 in implementare 0 0 0
OI POCU MEN 6 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106414 Soluţii inovative şi integrate în educaţie pentru copii, părinţi şi cadre didactice. L: FUNDATIA RUHAMA/ P1: COMUNA CRASNA Operatiuni integrate, pentru reducerea abandonului scolar si a riscului de parasire timpurie a scolii. 4/26/2018 4/25/2021 85.00 Nord-Vest Salaj Crasna L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1=unitate administrativ teritoriala nivel local 115 2,306,570 380,055 26,986 0 0 2,713,612 in implementare nr.1/11.01.2019 682,698 28,151
OI POCU MEN 7 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108987 PRACTICA SA INVETI SI INVATA SA
PRACTICI!
L: IOANIDA TURISM SRL/P1: FORMPROF SERVICII SRL/P2: LUCA AGROTEX SRL-D Facilitarea insertiei pe piata muncii si dezvoltarea aptitudinilor de munca a elevilor si a studentilor prin crearea unui parteneriat intre unitati de invatamant si mediul de afaceri. 7/18/2018 7/17/2021 80.75 Nord-Vest Salaj Zalau L+P1+P2: întreprindere mica 115 1,754,512 309,620 108,639 0 0 2,172,770 In implementare 211,018 6,259
OIR Vest 8 AP 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS 4.4/ PI 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 436 127094 O șansă pentru vârstnici SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA FILIALA SĂLAJ/ P1: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ZALAU Proiectul vizeaza infiintarea si dezvoltarea de servicii sociale adecvate nevoilor pentru 165 de persoane varstnice din Municipiul ZALAU. Prin obiectivul proiectului se asigura accesul persoanelor varstnice din Municipiul Zalau la servicii integrate in concordanta cu nevoile specifice ale acestora, imbunatatirea calitatii vietii, promovarea participarii active a persoanelor varstnice la viata sociala, obtinerea unei independente/siguranta pentru persoanele cu necesitati de ingrijire de lunga durata. 5/17/2019 11/16/2021 85.00 Nord-Vest Sălaj Municipiul Zalău L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului 107 1,492,068 248,639 14,667 0 0 1,755,374 în implementare 0 175,000 0
TOTAL 57,726,469 9,915,144 652,330 0 0 68,293,943 17,678,759 2,174,071