Hunedoara

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL HUNEDOARA
                                              –
Nr. AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare / finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 OIR NE 70 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi, OS8  / (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor 295 120509 Îmbunătățirea competențelor angajaților Chimsport S.A cu responsabilități în management și resurse umane. CHIMSPORT S.A. Obiectivul general al proiectului a fost cresterea competitivitaþii firmei prin extinderea capacitatilor de productie existente, ca urmare a
achizitiei de utilaje si echipamente si valorificarea sectorului productiv, in domeniul productiei de articole pentru sport.
7/2/2018 7/1/2019 42.30% Vest Hunedoara Municipiul Orăştie Intreprindere mare 106 230,078 40,602 270,681 2,500 543,861 in implementare 1/18.12.2018
2/23.05.2019
64,648 26,434
2 OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 103808 Prevenirea abandonului scolar in judetul Hunedoara – PAS HD 2016 L: FUNDATIA MARA/ P1: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN HUNEDOARA/ P2: SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HUNEDOARA/P3:LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAUS OLAHUS” Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate a copiilor din judetul Hunedoara. 5/9/2018 5/8/2021 85.00 Vest Hunedoara Certeju de Sus/Deva/Hunedoara/Orastie/Romos/Râu de Mori L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2+P3: instituţie de învaţământ pre-universitar de stat acreditat 115 6,268,738 972,410 133,838 0 0 7,374,986 in implementare 1,471,272 143,812
3 OI POCU MEN 39 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105831 Scoala pentru copiii cu risc educational din orasul Geoagiu – SCOR 2016 L: FUNDATIA MARA, Municipiul Deva/ P1:INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN HUNEDOARA, Municipiul Deva/ P2:COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” Oras Geoagiu Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar , primar si secundar de calitate a copiilor din orasul Geoagiu + reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, nonformale si informalepentru reintegrarea în educatie si formare. 5/9/2018 1/8/2021 85.00 Vest Hunedoara Municipiul Deva/Oras Geoagiu L: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale (ADR)/ P1: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 2,675,657 414,805 57,369 0 0 3,147,832 in implementare 658,387 72,921
4 OI POCU MEN 85 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106735 Hai la şcoală! o şansă pentru viitor. L: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN HUNEDOARA/ P1: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan/ P2: Asociația Aladin Deva/ P3: Casa Corpului Didactic Dezvoltarea unui program integrat de educatie pt diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii/ abandon scolar in judetul Hunedoara, prin: masuri preventive adresate unui numar de 800 de copii/elevi aflati in situatie de risc de parasire timpurie a scolii, metode si instrumente de educatie corectiva de tip a doua sansa pt 200 de persoane (care au parasit timpuriu scoala), imbunatatirea competentelor a 260 resurse umane care desfasoara activitati educative adresate grupurilor cu risc educational si prin cresterea nivelului de informare/constientizare/implicare a comunitatii locale in ceea ce priveste problematica abordata de proiect. 5/22/2018 5/21/2021 85.00 Vest Hunedoara Criscior/Deva/Petrosani/Vulcan/Calan L: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean/ P1: unitate administrativ teritoriala nivel loc/P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P3: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 7,663,197 121,563 1,230,766 0 0 9,015,526 in implementare 61,068 3,794
5 OI POCU MEN 147 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107621 SANSA-Scoala activa pentru noi, succes pentru angajatori! L: ISJ Hunedoara/ P1: Danyna Style SRL/ P2: Asociația Aladin Deva Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 333 de elevi din licee tehnologice si scoli postliceale din judetul Hunedoara, cu scopul cresterii sanselor de ocupare a acestora si integrararea pe piata muncii a unui numar de 167 elevi la incetarea calitatii de participant in proiect. 6/25/2018 12/24/2019 83.67 Vest Hunedoara Criscior/Deva/Hunedoara/Lupeni/Petrosani/Vulcan/Calan/Simeria L: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1: microîntreprindere/ P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,861,018 166,434 196,740 0 0 2,224,193 in implementare 123,502 9,050
6 OI POCU MEN 149 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107731 „Implicare! Dezvoltare! Reusita!” L: SC Euro Jobs SRL/P1: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa. 7/13/2018 1/12/2020 81.60 Vest/ Hunedoara/ Deva/Lupeni/Petrosani/Hateg/Petrila L: microîntreprindere/P1:institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean 115 1,489,415 207,498 128,417 0 0 1,825,330 in implementare nr.2/08.03.2019 210,538 27,387
7 OI POCU MEN 254 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/320/6.21/MASURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITATII 122773 DINAMIC-OPTIMIZAREA OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVATAMÂNT TERTIAR UNIVERSITAR SI NON-UNIVERSITAR TEHNIC ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITATII PERSOANELOR DEFAVORIZATE L: UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI/P1: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Cresterea participarii la invatamantul tertiar nonuniversitar, precum si a atractivitatii, diversificarii si inovarii programelor educationale adresate studentilor/masteranzilor, in stransa legatura cu imbunatatirea competentelor transversale ale cadrelor didactice din invatamantul tertiar universitar si non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate. 2/27/2019 2/26/2021 85.00 Vest Hunedoara Petrosani L+P1:institutie de învaþamânt superior de stat acreditata. 115 4,804,536 734,811 113,049 0 0 5,652,395 in implementare 559,587 0
8 OI POCU MEN 284 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 125144 EU-ANTREPRENOR – cresterea participarii studenþilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenþa prin inovare antreprenoriala L:UNIVERSITATEA DIN PETROSANI/P1 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Cresterea accesului si echitaþii în invatamantul tertiar universitar, precum si a atractivitatii, diversificarii si inovarii ofertelor educationale în ceea ce priveste initierea si finalizarea de demersuri academic si antreprenoriale suplimentare adresate unui numar de 450 studenti din anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul tertiar universitar, in stransa legatura cu imbunatatirea competentelor transversale ale personalului didactic (76) în relaþie cu proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea în medii online a cursurilor/aplicaþiilor si promovarea de medii noi de învaþare. 5/27/2019 5/26/2021 85.00 Vest Hunedoara Municipiul Petrosani L+P1: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 6,570,393 1,004,882 154,599 0 152,750 7,882,624 in implementare 0 0
9 OIR Vest 3 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei/ OS 4.2/ PI 9.ii -Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 20 101234 Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru ASOCIAȚIA NON PROFIT L & C CONSULTING/ P1:SC INTERLOG COM SRL/ P2:PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD/ P3:SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA SANTIMBREANU Schimbarea statutului de zona marginalizata din cadrul Municipiului Brad, prin implementarea de masuri integrate, ce asigura facilitarea accesului persoanelor din zona marginalizata la servicii educationale, servicii de masuri active, servicii de antreprenoriat, servicii sociale si de sanatate, servicii juridice precum si servicii de facilitare, mediere si voluntariat, intr-un termen de 3 ani de la inceperea implementarii proiectului pentru 560 de persoanecare locuiesc in zona defavorizata identificata in proiect. 8/14/2017 8/13/2020 83.87 Vest Hunedoara Brad LP:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1 :întreprindere mica/ P2:unitate administrativ teritoriala nivel local/ P3:instituție de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 110 21,948,062 3,790,204 430,803 0 0 26,169,068 în implementare AA1/09/10/2017; AA2/14/03/2018; AA3/06/07/2018; AA4/14/08/2018; AA5/04/08/2018 7,623,032 839,333
10 OIR Vest 4 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei/ OS 4.2/ PI 9.ii -Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 20 101236 Comunitatea Ghelari – Acceptă sprijinul nostru ASOCIAȚIA NON PROFIT L & C CONSULTING/ P1:LICEUL TEORETIC GHELARI/ P2:COMUNA GHELARI/ P3:PROJECT PROFORM S.R.L. Schimbarea statutului de zona marginalizata din cadrul comunei Ghelari, prin implementarea de masuri integrate, ce asigura facilitarea accesului persoanelor din zona marginalizata la servicii educationale, servicii de masuri active, servicii de antreprenoriat, servicii sociale si de sanatate, servicii juridice precum si servicii de facilitare, mediere si voluntariat, intr-un termen de 3 ani de la inceperea implementarii proiectului pentru 560 persoane care locuiesc in zona defavorizata identificata in proiect. 8/14/2017 8/13/2020 84.79 Vest Hunedoara localitatea Ghelari  LP:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2:unitate administrativ teritoriala nivel local/ P3:întreprindere mica 110 22,446,376 3,847,170 180,107 0 0 26,473,653 în implementare AA1/03/11/2017; AA2/09/02/2018; AA3/14/03/2018; AA4/05/09/2018; AA5/15/01/2019 5,946,119 594,311
11 OIR Vest 7 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii/ OS 5.1/ PI 9.vi – Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 106386 ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI – parteneriat local pentru incluziunea socială MUNICIPIUL VULCAN/ P1:Interlog Com SRL Brad/P2:Asociatia Institutul Intercultural Timisoara Stimularea implicarii comunitatilor locale in procesul de dezbateri publice si dezvoltare locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea lor intr-un mod mai inteligent, mai durabil si mai favorabil incluziunii sociale, in concordanta cu Strategia Europa 2020. 8/10/2017 12/4/2017 93.91 Vest Hunedoara Municipiul Vulcan LP:unitate administrativ teritorială nivel local/ P1:întreprindere mica/ P2:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 104 207,108 9,099 4,322 0 0 220,528 finalizat AA1/13/10/2017; AA2/09/11/2017 193,766 8,463
12 OIR Vest 8 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii/ OS 5.1/ PI 9.vi – Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 107209 Sprijin pregătitor pentru înființare G.A.L. Petrila și elaborare S.D.L. ORAȘUL PETRILA/ P1: AMBIENT LOGISTICS SRL/ P2: ORGANIZATIA SALVATI COPIII FILIALA HUNEDOARA Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaþie aparþinând minoritaþii roma, prin implementarea de masuri/ operaþiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, are in vedere realizarea unui parteneriat public-privat prin care sa se atinga obiectivele propuse ulterior prin SDL. Obiectivele specifice: 1. Înfiinþarea noului GAL conform cerinþelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 2. Analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populaþiei din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM pe care GAL va încerca sa le soluþioneze prin SDL. Realizarea unui Studiul de referinþa. 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitaþii marginalizate vizate de SDL 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenþii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala. 8/12/2017 12/4/2017 93.04 Vest Hunedoara Oras Petrila LP: unitate administrativ teritorială nivel local/ P1: întreprindere mica/ P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 104 192,186 8,345 6,039 0 0 206,570 finalizat AA1/27/10/2017 109,004 4,267
13 OIR Vest 9 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii/ OS 5.1/ PI 9.vi – Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137 112481 Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara LP: MUNICIPIUL HUNEDOARA/ P1: LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L./ P2: CENTRUL DE ASISTENTA RURALA Proiectul contribuie la reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate din municipiul Hunedoara, cu accent pe populaþia aparþinând minoritaþii roma, prin implementarea de masuri/operaþiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, pe principiul parteneriatului si implicarii active a comunitatilor. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Elaborarea si adoptarea Strategiei de dezvoltare locala ca instrument de interventie pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale in municipiul Hunedoara in zonele urbane marginalizate cu focalizare pe populatia roma. La finalizarea proiectului se asteapta ca SDL sa fie diseminata, adoptata de Municipiul Hunedoara si partenerii sai. 2. Crearea si operationalizarea Grupului de Actiune Locala, instrument eficace de atragere si mobilizare a resurselor si concentrarea lor spre prioritatile de interventie stabilite prin strategia de dezvoltare locala. La finalizarea proiectului se asteapta ca Grupul de Actiune Locala sa fie legal constituit si operational. 9/7/2017 12/4/2017 93.42 Vest Hunedoara Municipiul Hunedoara LP: unitate administrativ teritorială nivel local/ P1: microîntreprindere/ P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 202,994 9,232 5,070 0 0 217,296 finalizat AA1/06/11/2017 149,795 6,723
14 OIR Vest 35 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei/ OS 4.1/ PI 9.ii -Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 138 115093 BAHTALO! Împreună combatem sărăcia şi discriminarea MUNICIPIUL LUPENI/ P1: EURO JOBS SRL/ P2: ASOCIATIA “CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA”/ P3: ASOCIATIA UMANITARA CASA DE COPII LUPENI/ P4: LICEUL TEORETIC “MIRCEA ELIADE” LUPENI Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea identificata ca fiind comunitate marginalizata din Municipiul Lupeni (judetul Hunedoara), in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate de : educatie, formare, ocupare, anteprenoriat, locuire, sanatate, asistenta juridica si sociala-bazate pe nevoile concrete a 960 de persoane ( adulti, tineri, copii) din care 381 romi (39.7%)-pe perioada a 36 luni, urmata de minim 7 luni perioada de sustenabilitate. 1/25/2018 1/24/2021 84.26 Vest Hunedoara Municipiul Lupeni LP: unitate administrativ teritorială nivel local/ P1: microîntreprindere/ P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P3: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P4: instituþie de învățământ pre-universitar de stat acreditata 110 22,584,967 3,749,239 469,419 0 0 26,803,625 în implementare AA1/14/03/2018; AA2/16/04/2018; AA3/05/09/2018; AA4/13/09/2018; AA5/23/01/2019 3,967,950 352,087
15 OIR Vest 39 AP 3 – Locuri de muncă pentru toţi/ OS 3.8/ PI 8.v – Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antrprenorilor la schimbare 227 116933 LIDER MONDO CARIERE SRL Proiectul vizează: 1. Îmbunataþirea abilitatilor manageriale si antreprenoriale ale unui numar de 252 de manageri si antreprenori; 2. Îmbunataþirea abilitaþilor de management al resurselor umane ale unui numar de 168 de lucratori din departamentul de resurse umane. 3. Sprijinirea unui numar de 60 de întreprinderi care îsi desfasoare activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI pentru realizarea unei planificari strategice pe termen lung. 5/21/2018 5/20/2019 80.75 Vest Hunedoara Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Petrosani, Calan, Hateg, Simeria microîntreprindere 106 1,000,514 176,561 61,951 0 0 1,239,026 finalizat AA1/12/06/2018; AA2/12/07/2018; AA3/10/09/2018; AA4/12/10/2018; AA5/29/03/2019; AA6/19/04/2019 407,061 49,969
16 OIR Vest 54 AP 3 – Locuri de muncă pentru toţi/ OS 3.14/PI 8.i – Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă 298 120886 Fii competent pe piața muncii! MONDO CARIERE SRL/ P1:PSYCHYCAL-PLUS SRL/ Obiectiv general: Facilitarea accesului la locuri de munca pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive din Regiunea Vest.Furnizarea unui pachet integrat si personalizat de masuri active de ocupare unui numar de 360 de persoane (someri, inactivi, cetaþeni de etnie roma, persoane din mediul rural) si promovarea investiþiei constante în individ pe parcursul întregii vieti si a formarii profesionale de calitate. 7/6/2018 11/5/2019 80.75 Vest Hunedoara Localitati din judetul Hunedoara LP:microîntreprindere/ P1:întreprindere mica/ P2: 106 1,823,722 321,833 112,924 0 0 2,258,480 în implementare AA1/10/09/2018 478,605 16,027
17 OIR Vest 55 AP 3 – Locuri de muncă pentru toţi/ OS 3.14/PI 8.i – Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă 298 120954 OCUPARE PRIN CALIFICARE FUNDATIA MARA/ P1: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca (corespunzator Obiectivului Tematic 8), pentru Îmbunatatirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de ocupare a 510 persoane din judetul Hunedoara, someri si persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural, pe perioada celor 18 luni de implementare a proiectului. 7/6/2018 1/5/2020 85.00 Vest Hunedoara Municipiul Deva, Municipiul Orastie, Municipiul Petrosani LP:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS nu e completat in CF 4,716,419 434,318 397,991 0 0 5,548,729 în implementare AA1/28/08/2018; AA2/05/11/2018; AA3/22/02/2019; AA4/19/04/2019 1,191,491 97,500
18 OIR Vest 60 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/ PI 9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123493 SPRIJIN PENTRU FUNCTIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA ASOCIATIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA Scopul proiectului este de a dezvolta capacitatea instituțională a actorilor locali din Municipiul Hunedoara, capabilă să implementeze in mod eficient Strategia de Dezvoltare Locală 2018 – 2023, și să continue pe termen lung implementarea celor mai eficace măsuri pentru reducerea si prevenirea sărăciei si excluziunii sociale. Obiectivul general al proiectului indeplinirea obiectivelor SDL, reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate ale Municipiului, cu accent pe populatia apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, pe principiul parteneriatului si implicarii active a comunitatilor. 9/10/2018 10/31/2023 95.00 Vest Hunedoara Municipiul Hunedoara organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 114 1,546,956 81,419 0 0 0 1,628,375 în implementare AA1/28/12/2018; AA2/15/02/2019 245,359 4,343
19 OIR Vest 62 AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/ PI 9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123748 GAL municipiul Vulcan – implementare strategie locala ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN Proiectul vizeaza reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zone urbane marginalizate total sau partial pe teritoriul municipiului Vulcan prin implementarea de masuri integrate care vizeaza: îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, locuire) prin creșterea economică în teritoriul SDL si prin masuri specifice de ocupare. Obiectivul general se va atinge prin implementarea strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan, asa cum a fost ea aprobata in Etapa II, timp de 36 luni dar nu mai tarziu de 2023. 9/11/2018 9/10/2021 95.00 Vest Hunedoara Municipiul Vulcan organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 114 939,897 49,468 0 0 0 989,365 în implementare 223,055 6,582
TOTAL 109,172,233 16,139,895 3,954,084 155,250 129,421,462 23,684,239 2,263,003