Harghita 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL HARGHITA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/ Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,   finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108244 CREATIV – Contributia Responsabila în Educatie prin Tehnici Integrate pentru Viitor L: LICEUL TEHNOLOGIC “LIVIU REBREANU” Oras Balan dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor acestora cat si personalului didactic, de sprijin si de management, vizand zonele de circumscriptie ale Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu (Gradinita Floare de Colt) si Scolii Gimnaziale “Geo Bogza”din Balan, judetul Harghita. Proiectul isi propune prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 448 de copii situati in zona de circumscriptie a Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu (Gradinita Floare de Colt) si Scolii Gimnaziale “Geo Bogza” din Balan, judetul Harghita prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. 4/23/2018 4/22/2021 85.00 Centru Harghita Balan L: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 3,560,035 544,476 83,766 0 0 4,188,276 in implementare 425,241 7,075
OIR POSDRU Regiunea Centru 2 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/9vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii 137 POCU/137/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 113007 Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Odorheiu Secuiesc MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC/ P1 TERMOLANG SRL, P2 ASOCIATIA “CARITAS – ASISTENTA SOCIALA” FILIALA ORGANIZATIEI CARITAS ALBA IULIA  1. Constituire Grup de Actiune Locala (GAL).
2. Delimitarea zonelor urbane marginalizate.
3. Efectuarea studiilor necesare elaborarii SDL.
4. Mobilizarea, facilitarea si consultarea comunitatii.
5. Elaborarea SDL
6. Promovarea conceptului de nediscriminare, egalitate de sanse, dezvoltare durabila si inovare;
7. Solutii reale si cu efect îndelungat pentru incluziunea sociala a comunitatilor marginalizate
9/12/2017 11/27/2017 94.67% Centru Harghita Odorheiu Secuiesc S-UAT LOCAL/P1 întreprindere mica, P2 ONG  (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 203,892 8,422 3,064 0 0 215,379 FINALIZAT 1/01.11.2017 163,332 6,771
TOTAL 3,763,927 552,898 86,830 0 0 4,403,655 588,573 13,846