Giurgiu 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL GIURGIU
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105099 E.C.I.S. – Educatie de calitate si incluziune sociala L: ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ/ P1: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU/ P2: COMUNA CLEJANI/ P3: FUNDAȚIA DEMOCRAȚIA Cresterea calitatii educatiei pentru 401 copii si 55 adulþi din grupuri vulnerabile, din care 130 romi si 90 cadre didactice/personal de sprijin din scolile defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepuresti si Bulbucata din judetul Giurgiu, prin masuri integrate si personalizate destinate prevenirii si reducerii abandonului scolar, intr-un mediu nediscriminatoriu si motivant bazat pe inovare si transfer de bune practici utilizand metode formale, informale si nonformale. 6/21/2018 6/20/2021 85.00 Sud – Muntenia Giurgiu Bulbucata/Clejani/Iepuresti/Letca Noua L+P3: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2 instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului. 115 4,297,494 672,480 85,902 0 0 5,055,875 in implementare nr.1/10.12.2018 702,084 56,766
OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106178 Punem judetul Giurgiu pe harta educatiei din Romania! L: FUNDATIA ESTUAR/ P1: ASOCIAȚIA FOUR CHANGE/ P2: COPIL CU MINTE SRL Cresterea accesului la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, prin implementarea de masuri integrate de imbunatatire a competentelor personalului didactic, de management si de sprijin pentru servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si prin interventii directe asupra copiilor si parintilor pentru sprijinirea participarii la educatie, precum si masuri integrate de reducere si prevenire a abandonului scolar. 5/9/2018 5/8/2021 83.85 Sud – Muntenia Giurgiu Cosoba/ Crevedia Mare/ Roata de Jos/ Stoenesti/ Ulmi L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2: microîntreprindere 115 5,339,033 942,182 86,303 0 0 6,367,519 in implementare nr.1/26.03.2019 1,139,042 186,305
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108220 DREAM – Dezvoltarea Regionala a Educatiei prin Actiuni Masurabile L: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂBĂRENI, GIURGIU Prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 326 de copii si facilitarea reintegrarii in sistemul educational a unui numar de 60 de tineri si adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational, situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale nr.1 din Comuna Sabareni, judetul Giurgiu, prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, si derularea unui program „A doua sansa” pentru 60 de tineri si adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational. 4/19/2018 4/18/2021 85.00 Sud – Muntenia Giurgiu Sabareni L: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 2,978,863 455,591 70,091 0 0 3,504,544 in implementare nr.1/08.10.2018 329,312 14,134
OIR  SUD MUNTENIA 4 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 102113 Masuri integrate pentru dezvoltarea si
valorificarea potentialului comunei Letca Noua
FUNDATIA “AMFITEATRU”/
P1 SCOALA GIMNAZIALA NR.1/P 2 COMUNA LETCA NOUA
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al Programului Operational Capital Uman, Axa proritara 4.2 prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Letca Noua cu cel putin 150 de persoane, implementand masuri integrate. Situatia relevata de analiza preliminara a comunitatii arata ca in general persoanele care sunt in risc de saracie sunt si in stare de deprivare materiala si traiesc si in gospodarii cu o intensitate redusa a muncii. Astfel, vom prezenta efectele produse de proiect in randul grupului tinta de 560 de persoane (format din 110 de copii, 400 de adulti si 50 de persoane cu varste peste 64 de ani) pe categorii de varsta, toate persoanele din grupul tinta fiind in risc de saracie si excluziune sociala. 8/10/2017 8/9/2020 85.00 Sud Muntenia Giurgiu comuna Letca Noua (Satele Letca Veche, Letca Noua si Milcovatu) Lider parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial);  Tip parteneri: P 1 instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata;    P 2  unitate administrativ teritoriala nivel local ; 110 14,483,699 2,467,225 88,722 0 0 17,039,645 in implementare AA 1/ 19.10.2017
AA 2/ 08.01.2018
AA 3 /09.02.2018
AA4 /05.04.2018
AA5/24.08.2018
AA7/29.08.2018
AA8/21.09.2018
AA9/15.11.2018
3,265,485 451,161
OIR  SUD MUNTENIA 5 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 112420 SINCER_BV – Servicii Integrate si Nediscriminare pentru Comunitatea de Etnie Roma din Bolintin Vale ASOCIATIA ” TARGOVISTE SPRE EUROPA “/
P 1 EUROPROJECT PARTNER SRL / P 2 ORAS BOLINTIN VALE / P 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOLINTIN VALE
Reducerea numarului de persoane de etnie roma aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Palanca din oras Bolintin Vale, jud Giurgiu, Regiunea Sud Muntenia prin infiintarea si subventionarea a 7 afaceri, crearea unui spatiu institutional inovativ – Centrul comunitar integrat pentru copii, adulti/parinti si varstnici si oferirea de servicii specializate integrate ( servicii educationale si extra-scolare, evaluare aptitudinala, informare si consiliere, instruire /formare profesionala, mediere si plasare, consultanta
pentru initierea unei afaceri, servicii sociale si medico-sociale) pentru 560 de persoane ( 203 femei) din care 97,95%, respectiv, 549 persoane de etnie roma (198 femei) din zona marginalizata Palanca.
2/27/2018 2/26/2021 84.19 Regiunea Sud Muntenia Giurgiu Bolintin-Vale Lider parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); Tip parteneri: P 1 microîntreprindere; P2 institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/ P 3 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 6,368,186 1,054,071 142,122 0 0 7,564,379 in implementare AA1 /07.05.2018
AA2 /19.05.2018
AA3/30.07.2018
AA4/29.08.2018
AA5/22.11.2018
1,831,467 115,699
OIR  SUD MUNTENIA 6 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 113400 Împreuna pentru o viata mai buna! ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA/
P 1 INFO GRUP S.R.L./ P 2 FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE; P 3 FUNDATIA ,,ROMA EDUCATION FUND ROMANIA”/ P 4 ASOCIATIA A.R.T. FUSION/ P 5 COMUNA VARASTI; P 6 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VARASTI
Proiectul raspunde cerintelor Axei prioritare 4, incluziunea sociala si combaterea saraciei prin obiectivele spre care converg toate activitatile proiectului, fie ca vorbim de educatie pentru cei 100 de copii si cei 80 de parinti ai acestora, de cei 350 de participanti la cursurile de calificare, de cei 70 de participanti la masurile destinate dezvoltarii unei afaceri, de cei 620 de participanti la servicii sociale si de cei 340 participanti la masuri medicale, de cei 70 de beneficiari ai masurilor de locuire, de cei 20 care vor avea acte reglementate si de cei 400 care participa la masuri de combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului sau de cei 15 membri ai parteneriatului
social, lideri informali ai comunitatii. Fiecare interventie este un pas spre o viata mai buna printr-o educatie mai buna, un venit decent, o
sanatate mai buna, o casa mai buna, o comunitate mai buna.
3/5/2018 3/4/2021 84.67 Regiunea Sud Muntenia Giurgiu Varasti Lider parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); Tip parteneri: P 1 întreprindere mica; P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P 3 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P 4 organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza 127 în domeniul dezvoltarii regionale (ADR)/ P 5 unitate administrativ teritoriala nivel local / P 6 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 15,808,574 2,770,089 92,108 0 0 18,670,771 in implementare AA1/05.06.2018
AA2/12.07.2018
AA3/24.09.2018
AA4/18.02.2019
3,899,048 404,842
OIR  SUD MUNTENIA 7 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 114683 Reducerea saraciei din comunitatea marginalizata a satului Ghimpati prin solutii integrate si orientate
pe nevoile specifice a acestora inclusiv combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului –
Impreuna pentru viitor!
ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA/

P1-SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHIMPATI
P2-PRIMARIA COMUNA GHIMPATI
P3-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA

Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din Satul Ghimpati, Comuna Ghimpati, Judetul Giurgiu, in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin dezvoltarea si implementarea de masuri integrate cu caracter activ, preventiv, inovativ si flexibil, in domeniul educatiei, ocuparii fortei de munca (inclusiv antreprenoriat), dezvoltarii si furnizarii de servicii medicale, imbunatatirii conditiilor de locuit, acordarii asistentei juridice pentru reglementarea actelor si combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului, pentru cel putin 552 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 4/25/2018 4/24/2021 85.00 Sud Muntenia Giurgiu Ghimpati L-ONG
P1-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
P2-UAT nivel local
P3-institutie de învatamânt superior de stat acreditata
110 13,266,048 2,158,090 182,977 0 0 15,607,115 in implementare AA1/30.08.2018 1,953,318 77,004
OIR  SUD MUNTENIA 8 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390 123360 Sprijin pentru functionare GAL Giurgiu – Comunitate Locala Responsabila ASOCIATIA GAL GIURGIU – COMUNITATE LOCALA RESPONSABILA Obiectivul general al proiectului il constituie obtinerea de sprijin pentru functionarea Asociatiei GAL Giurgiu – Comunitate Locala
Responsabila, in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul municipiului Giurgiu, strategie ce a fost selectata pentru finantare in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaþii, Obiectivul tematic 9:
„Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari” Prioritatea de investiþii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitaþii, Obiectiv specific – Obiectiv specific 5.1.: „Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaþie aparþinând minoritaþii roma, prin implementarea de masuri/ operaþiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” – Etapei II.
Astfel se urmareste stimularea guvernantei locale pe filiera cetatean – administratie publica locala- mediul de afaceri-societatea civila, în vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) ale Municipiului Giurgiu.
9/14/2018 10/13/2023 95.00 Sud Muntenia Giurgiu  Giurgiu L – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,959,110 103,111 0 0 0 2,062,221 in implementare 0 100,000 0
TOTAL 64,501,005 10,622,839 748,225 0 0 75,872,070 0 0 13,219,756 1,305,912