Dolj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL DOLJ
                                              –
Nr. AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AM POCU 3 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.6 155 115693 Închiriere spațiu (clădire existentă și spațiu aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia OIR SUD VEST OLTENIA Închiriere spațiu (clădire existentă și spațiu aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia 15.02.2016 14.02.2019 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,646,471 0 297,529 0 0 1,944,000 IN IMPLEMENTARE 524,383 0
2 AM POCU 17 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.20 155 115696 Sprijin OIR POSDRU S-V pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin OIR POSDRU S-V pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS 1.04.2016 31.12.2017 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 307,341 0 55,539 0 0 362,880 FINALIZAT 166,002 0
3 AM POCU 18 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.21 155 115695 Sprijin acordat OIR S-V pentru asigurarea serviciilor de transport și cazare necesare funcționarii OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin acordat OIR S-V pentru asigurarea serviciilor de transport și cazare necesare funcționarii 15.02.2016 31.12.2016 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 180,077 0 32,498 0 0 212,575 FINALIZAT 75,189 0
4 AM POCU 40 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.43 155 115692 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate  în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA pentru personalul implicat în gestionarea POCU si POSDRU OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate  în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA pentru personalul implicat în gestionarea POCU si POSDRU 1.01.2016 31.12.2017 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,850,671 0 695,844 0 0 4,546,516 FINALIZAT 3,728,533 0
5 AM POCU 41 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.44 155 115694 Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia 1.08.2016 31.12.2016 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 112,780 0 20,354 0 0 133,134 FINALIZAT 64,222 0
6 AM POCU 83 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.86 155 121502 Asigurare de servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU SV OLTENIA OIR SUD VEST OLTENIA Asigurare de servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU SV OLTENIA 01.01.2017 31.12.2020 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,120,045 0 202,400 0 0 1,322,445 IN IMPLEMENTARE 143,491 0
7 AM POCU 84 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.87 155 115667 Acordare sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POS DRU SUD VEST OLTENIA OIR SUD VEST OLTENIA Acordare sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POS DRU SUD VEST OLTENIA 01.01.2017 31.12.2021 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 528,956 0 95,586 0 0 624,542 IN IMPLEMENTARE 361,089 0
8 AM POCU 87 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.90 155 121503 Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada Ianuarie 2017- Decembrie 2023 pentru OIR POSDRU Sud Vest Oltenia OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada Ianuarie 2017- Decembrie 2023 pentru OIR POSDRU Sud Vest Oltenia 01.01.2017 31.12.2023 85.00% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 31,138,832 0 5,627,012 0 0 36,765,844 IN IMPLEMENTARE 8,753,902 0
9 AM POCU 97 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.100 155 124966 Sprijin acordat OIRPOSDRU SVO in vederea asigurarii necesarului logistic OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin acordat OIRPOSDRU SVO in vederea asigurarii necesarului logistic 01.11.2018 31.03.2021 85.00% Sud Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,616,918 0 653,603 0 0 4,270,521 IN IMPLEMENTARE 0 0
10 AM POCU 104 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.101 155 124962 Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU SVO de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei
Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU SVO de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei
OIR SUD VEST OLTENIA Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU SVO de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei
Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU SVO de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei
06.12.2018 05.01.2021 84.69% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 4,591,973 0 829,803 0 0 5,421,776 IN IMPLEMENTARE AA 1 / 43998 / 26.06.2019 0 0
11 AM POCU 113 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.106 155 127347 Inchiriere spatiu (cladire existenta si teren aferent) necesar functionarii OIR POSDRU SV Oltenia OIR SUD VEST OLTENIA Inchiriere spatiu (cladire existenta si teren aferent) necesar functionarii OIR POSDRU SV Oltenia 01.01.2019 31.12.2023 84.70% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 4,534,571 0 819,430 0 0 5,354,001 IN IMPLEMENTARE 0 0
12 AM POCU 129 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129559 Activitati suport pentru OIR POSDRU SUD VEST OLTENIA OIR SUD VEST OLTENIA Activitati suport pentru OIR POSDRU SUD VEST OLTENIA 19.06.2019 18.08.2022 84.70% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,211,927 0 219,004 0 0 1,430,931 IN IMPLEMENTARE 0 0
13 AM POCU 131 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 128453 Sprijin privind asigurarea cheltuielilor de functionare a OIR POS DRU SVO OIR SUD VEST OLTENIA Sprijin privind asigurarea cheltuielilor de functionare a OIR POS DRU SVO 3/27/2019 3/27/2020 84.70% Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 297,166 0 53,700 0 0 350,866 IN IMPLEMENTARE 0 0
14 OIR SVO 1 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18  POCU/18/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 101871 Promovarea incluziunii si combaterea saraciei in zonele marginalizate prin
activitati inovative
COMUNA CALOPAR/ P1 SCOALA GIMNAZIALA CALOPAR Proiectul propune reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri integrate si inovatoare de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (581 persoane din care 174 cetateni romani si 407 cetateni romani de etnie roma – beneficiaza pin proiect de aceste masuri). 21.08.2017 20.08.2020 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA CALOPAR unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 10,180,470 1,637,545 159,008 0 0 11,977,024 in implementare AA1/13.10.2017; AA2/21.12.2017; AA3/15.03.2018; AA4/29.05.2018; AA5/29.08.2018;  AA6/26.11.2018 AA7/03.06.2019 1,151,454 90,899
15 OIR SVO 2 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18  POCU/18/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 101949 Masuri active pentru integrare sociala COMUNA NEGOI/ P1 SCOALA GIMNAZIALA NEGOI/ P2 FUNDATIA UNIVERSITARA HYPERION Proiectul urmareste reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (598 persoane, din care 120 cetateni romani si 478 cetateti romani de etnie roma – beneficiaza prin proiect de aceste masuri. 21.08.2017 20.08.2020 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA NEGOI unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 organism neguvernamental nonprofit 110 13,523,660 2,193,375 193,154 0 0 15,910,188 in implementare AA1/16.10.2017; AA2/01.03.2018; AA3/12.03.2018;  AA4/15.11.2018 AA5/12.06.2019 1,894,052 151,241
16 OIR SVO 3 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18  POCU/18/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 102470 Abordare integrata pentru comunitatile marginalizate rome COMUNA CARAULA/P1 SCOALA GIMNAZIALA CARAULA/ P2 4C RURAL STRATEGIC SRL Prezentul proiect, prin obiectivele si activitatile sale, vizeaza reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (601 persoane, din care 390 cetateni romani si 211 cetateni romani de etnie roma – beneficiaza prin proiect de aceste masuri). 21.08.2017 20.08.2020 84.62 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA CARAULA unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 microintreprindere 110 13,668,757 2,215,429 268,845 0 0 16,153,031 in implementare AA1/16.10.2017; AA2/08.01.2018; AA3/23.05.2018 AA4/13.09.2018 AA5/18.09.2018  AA6/05.06.2019 1,652,101 493,307
17 OIR SVO 5 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18  POCU/18/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 101914 Doar împreună putem reuși – Măsuri integrate pentru combaterea marginalizării rurale COMUNA CERAT/P1 SCOALA GIMNAZIALA CERAT/ P2 4MARE ELISIUM SRL-D/ P3 INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA Proiectul urmareste reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (prin proiect 913 persoane beneficiaza de aceste masuri, din care 593 cetateni romani si 320 cetateni romani de etnie roma) 04.09.2017 03.09.2020 84.72 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA CERAT unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 microintreprindere/ P3 institute, centre sau staTiuni de cercetare ale Academiei Române si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura 110 17,951,030 2,718,965 518,686 0 0 21,188,680 in implementare AA1/17.11.2017; AA2/15.03.2018  AA3/14.09.2018 AA4/15.10.2018  AA5/04.06.2019 2,517,810 199,302
18 OIR SVO 6 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20     POCU/20/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 101510 Impreuna pentru piata muncii incluziva COMUNA GHIDICI/P1 SCOALA GIMNAZIALA GHIDICI/ P2 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ Se urmareste prin proiect reducerea saraciei excesive in comunitatea marginalizata non-roma prin masuri de educatie, ocupare si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (prin proiect 748 persoane beneficiaza de aceste masuri, din care 687 cetateni romani si 61 cetateni romani de etnie roma). 21.08.2017 20.08.2020 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA GHIDICI unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 organism neguvernamental nonprofit 110 14,788,356 2,400,579 209,131 0 0 17,398,066 in implementare AA1/19.10.2017; AA2/23.02.2018 AA3/16.04.2018;  AA4/05.06.2018  AA5/14.12.2018 2,746,795 245,591
19 OIR SVO 7 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20     POCU/20/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 101868 Actiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES COMUNA PODARI/P1 SCOALA GIMNAZIALA PODARI/ P2 ASOCIATIA “DOMINOU”/ P3 ASOCIATIA TREND/ P4 ASOCIATIA “AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR – ADRA
ROMANIA”
Proiectul inainteaza masuri adaptate grupului tinta pe baza analizei din teritoriu, grup format din 600 persoane dintre care 32 sunt de etnie roma. Se ofera servicii integrate (educationale, medico-sociale, de ocupare, juridice si de locuire) pentru beneficiari in vederea depasirii conditiei de asistat si a obtinerii independentei financiare si sociale. 18.08.2017 17.08.2020 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA PODARI unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 organism neguvernamental nonprofit/ P3 organism neguvernamental nonprofit/ P4 organism neguvernamental nonprofit 110 11,213,154 1,877,333 101,459 0 0 13,191,946 in implementare AA1/16.10.2017; AA2/18.04.2018; AA3/20.07.2018  AA4/17.09.2018 3,040,652 314,528
20 OIR SVO 9 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20     POCU/20/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 101947 Solutii de combatere a marginalizarii prin
masuri inovative sociale
COMUNA BISTRET/ P1 SCOALA GIMNAZIALA BISTRET/ P2 FUNDATIA MAGDALENA DEIJS Se urmareste prin proiect reducerea saraciei excesive in comunitatea marginalizata non-roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (prin proiect 731 persoane beneficiaza de aceste masuri, din care 614 cetateni romani si 117 cetateni romani de etnie roma) 21.08.2017 20.08.2020 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA BISTRET unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 organism neguvernamental nonprofit 110 14,652,742 2,360,068 225,710 0 0 17,238,520 in implementare AA1/12.10.2017; AA2/13.03.2018; AA3/22.03.2018 AA4/30.08.2018; AA5/23.05.2019 AA6/21.06.2019 2,830,861 213,055
21 OIR SVO 10 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20     POCU/20/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 101916 Viitor European: Integrare COMUNA BIRCA/ P1 LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BARCA/ P2 4MARE ELISIUM SRL-D/ P3 INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA Proiectul urmareste reducerea saraciei excesive in comunitatea marginalizata non-roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale (prin proiect 885 persoane beneficiaza de aceste masuri, din care 796 cetateni romani si 89 cetateti romani de etnie roma) 04.09.2017 03.09.2020 84.72 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA BIRCA unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2 microintreprindere/ P3 institute, centre sau staTiuni de cercetare ale Academiei Române si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura 110 17,602,211 2,662,303 511,214 0 0 20,775,727 in implementare AA1/19.10.2017; AA2/03.01.2018;  AA3/15.03.2018  AA4/14.09.2018  AA5/08.11.2018 AA6/30.05.2019 3,335,081 224,318
22 OIR SVO 44 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138  POCU/138/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 115031 COMUNITARIA – Interventie personalizata pentru reducerea marginalizarii in Comuna Cotofenii din Fata COMUNA COTOFENII DIN FATA/P1 SCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN FATA Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri cu caracter integrat in vederea combaterii saraciei si a excluziunii sociale a comunitatii marginalizate din Satul Cotofenii din Fata, Comuna Cotofenii din Fata, judetul Dolj pentru un grup tinta format din 600 de persoane defavorizate, adresand urmatoarele interventii importante: facilitarea accesului la educatie, sprijin in vederea insertiei si mentinerii pe piata muncii, incurajarea antreprenoriatului, furnizarea de servicii sociale, medicale si medico-sociale, reglementarea titlurilor de proprietate, imbunatatirea conditiilor de locuit si combaterea discriminarii. 07.02.2018 06.02.2021 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA COTOFENII DIN FATA unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 17,297,357 2,746,710 305,765 0 0 20,349,832 in implementare AA1/19.03.2018  AA2/30.01.2019 AA3/24.05.2019 2,651,445 191,762
23 OIR SVO 50 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140     POCU/140/4/2/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 115018 Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos ASOCIAȚIA DE CONSULTANȚĂ ȘI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALĂ OLTENIA/P1 CORALEX SRL/ P2 COMUNA AMARASTII DE JOS/ P3 LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS Scaderea riscului de saracie si excluziune sociala pentru 620 de persoane care locuiesc in zone marginalizate din satul Ocolna, comuna Amarastii de Jos, judetul Dolj, prin realizarea si implementarea unor masuri destinate dezvoltarii locale integrate, centrate pe o abordare multisectoriala, coreland si asigurand complementaritea intre investiTiile în infrastructura si cele destinate dezvoltarii capitalului uman. 10.05.2018 09.01.2021 83.82 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA AMARASTII DE JOS organism neguvernamental nonprofit/P1 întreprindere mijlocie/P2 unitate administrativ teritoriala nivel local/P3 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 7,961,819 1,365,420 170,968 0 0 9,498,206 in implementare AA1/29.06.2018  AA2/25.09.2018 1,513,546 98,782
24 OIR SVO 66 AP3 locuri de munca pentru toti/OS 8/ Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă POCU/298/3/14
Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6
121328 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR Obiectivul general al proiectului este facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane din grupul tinta al proiectului (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, cetateni romani apartinand minoritatii rome) din judetul Dolj. Proiectul asigura ocuparea pentru 76 persoane someri si persoane inactive, 31 persoane de etnie roma, 46 persoane din mediul rural. proiectul asigura imbunatatirea si certificarea competentelor pentru 148 persoane someri si persoane inactive, 60 persoane de etnie roma, 89 persoane din mediul rural. 02.07.2018 01.01.2020 85.00 SUD-VEST OLTENIA DOLJ Amarastii de Jos, Cetate, Farcas, Malu Mare, Municipiul Bailesti, Municipiul Calafat, Municipiul Craiova, Mârsani, Oras Dabuleni, Oras Segarcea organism neguvernamental nonprofit 106 3,196,317 564,056 0 0 0 3,760,373 in implementare AA1/21.03.2019  AA2/25.04.2019 1,425,252 185,155
25 OIR SVO 69 AP4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138  POCU/138/4/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. 113890 FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată,
integrată și sustenabilă!
FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA/P1 CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE – SASTIPEN/ P2 ASOCIATIA “HABITAT FOR HUMANITY ROMANIA”/ P3 FUNDATIA “POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES”/ P4 COMUNA ARGETOAIA/ P5 SCOALA PROFESIONALA “CONSTANTIN ARGETOIANU”/ P6 ASOCIAŢIA – CENTRUL DE ANALIZĂ ŞI INOVARE ECONOMICO – SOCIALĂ OP: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea Argetoaia prin operationalizarea si sustenabilizarea unui continuum de servicii si de masuri destinate unui numar de 555 de persoane din grupul tinta, dintre care 100% beneficiaza de masuri si servicii integrate , 150 persoane roma. Pentru a reduce gradul de saracie si excluziunea sociala, proiectul are in vedere crearea de noi  portunitati de angajare pentru min.375 pers vulnerabile. Proiectul sustine facilitarea accesului la educatie pentru cel putin 180 dintre copiii cei mai saraci, de la vârste cât mai fragede, educatia fiind considerata esentiala pentru ruperea cercului vicios al saraciei si pentru incluziunea sociala. 16.07.2018 15.07.2021 85.00 SUD VEST OLTENIA DOLJ COMUNA ARGETOAIA organism neguvernamental nonprofit/ P1 organism neguvernamental nonprofit/ P2 organism neguvernamental nonprofit/ P3organism neguvernamental nonprofit/P4  unitate administrativ teritoriala nivel local/ P5 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P6 organism neguvernamental nonprofit 110 13,694,331 2,391,477 25,170 0 0 16,110,977 in implementare AA1/22.10.2018; AA/28.05.2019 1,234,781 16,219
26 OIR SVO 73 AP4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.4/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii POCU/436/4/4/BUNICII COMUNITĂȚII  Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice 127706 Îmbatrânirea activă o șansă pentru o viață demnă DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si reducerea numarului de persoane varstnice vulnerabile, prin infiintarea de servicii sociale integrate, pentru 170    persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, si/sau in risc de excluziune sociala, din Municipiul Craiova, Judetul Dolj, precum si pentru formarea si specializarea a 15 de persoane din categoria – personal al autoritatilor/agentiilor publice/private; personal al organizatiilor societatii civile si ONG-uri, care furnizeaza servicii sociale si de ocupare a persoanelor varstnice vulnerabile, in perioada 2019-2020. 24.05.2019 23.05.2022 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Municipiul Craiova institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local 110 2,354,560 360,109 55,401 0 0 2,770,071 in implementare 0 263,157 0
27 OI POCU MEN 17 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104980 Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostri in judetul Dolj L: ASOCIATIA ” INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUARII IN EDUCATIE”/ P1: INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ Promovarea accesului egal la învaþamânt, pentru reducerea si prevenirea parasirii timpurii a mediului educational, promovarea accesului egal la învaþamântul prescolar si scolar si reducerea segregarii intre copii in judetul Dolj. 5/22/2018 5/21/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,451,926 769,864 192,240 0 0 6,414,031 in implementare nr.1/17.04.2019 824,110 43,789
28 OI POCU MEN 21 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105081 Acces egal la invatamant de calitate la Scoala Gimnaziala “Gh Jienescu” Rast L: ASOCIATIA PRO CIVICA OLTENIA Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare a propulatiei din comuna Rast. 4/30/2018 4/29/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Rast L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 2,284,830 372,742 30,464 0 0 2,688,035 in implementare 190,829 9,648
29 OI POCU MEN 30 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105326 Hai la scoala! Proiect pentru prevenirea abandonului scolar al copiilor din grupuri defavorizate. L: ASOCIATIA VASILIADA/ P1: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ Dezvoltarea de masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului la educatie pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din judetul Dolj. 4/20/2018 4/19/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Bratovoesti/ Cerat/ Gângiova/ Lipovu/ Craiova/ Valea Stanciului L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,415,540 809,545 146,138 0 0 6,371,224 in implementare 878,729 77,943
30 OI POCU MEN 44 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106032 Scoala noastra, scoala comunitatii L: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”/P1: Fundația UNUM/P2: Școala Gimnazială Calopăr/P3: Comuna Calopăr Reducerea fenomenului abandonului scolar în comuna Calopar. Acest obiectiv se refera atât la prevenirea parasirii timpurii a scolii (prin masuri de tip general sau individualizat), cât si la cresterea numarului persoanelor care, dupa ce au abandonat scoala, s-au reintegrat în sistemul de învaþamânt. 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Calopar L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P2: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P3: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 3,563,888 603,786 25,135 0 0 4,192,810 in implementare nr.1/24.04.2019 483,500 23,668
31 OI POCU MEN 45 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 106117 Stagii de practica performante pentru studentii Facultatilor de Litere si FEEA L: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA/ P1: BIBLIOTECA JUD.ALEX.SI ARISTIA AMAN Cresterea competentelor profesionale si a gradului de ocupare pentru viitorii absolventi ai Facultatii de Litere si ai Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii din Craiova. 6/4/2018 9/3/2019 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/ P1: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean 115 1,855,969 280,023 47,501 0 0 2,183,493 in implementare nr.1/11.12.2018 329,449 16,992
32 OI POCU MEN 46 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 106118 Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept L: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA/ P1: DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ Dezvoltarea competentelor profesionale a studentilor Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept din cadrul Universitatii din Craiova in vederea cresterii numarului de studenti care-si gasesc un loc de munca la finalizarea studiilor. 6/4/2018 2/3/2020 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/ P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata partial din venituri proprii si bugetul de stat sau BAS 115 1,866,176 285,415 43,910 0 0 2,195,501 in implementare nr.1/11.12.2018 385,325 25,354
33 OI POCU MEN 75 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106595 SuperScoala – vrem, putem, reusim! L: ASOCIATIA MEREU PENTRU EUROPA/ P1: ASOCIATIA EDUFOR CRAIOVA/ P2: INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ Facilitarea accesului egal la educatia obligatorie a copiilor, elevilor si tinerilor care care au parasit timpuriu scoala apartinand grupurilor vulnerabile din 5 unitaþi scolare din mediul rural din judetul Dolj (Scoala Gimnaziala Radovan, Scoala Gimnaziala Breasta, ScoalaGimnaziala „Ilie Martin” Brabova, Scoala Gimnaziala Secu, Scoala Gimnaziala „Carol al II-lea” Diosti), prin masuri de sprijin integrate adresate unui numar de 685 copii, 50 tineri, 100 cadre didactice, 100 parinti, care sa creasca calitatea/atractivitaea serviciilor educationale si sa conduca la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si la reintegrarea in educatie si formare. 4/11/2018 4/10/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Brabova/ Breasta/ Diosti/ Craiova/ Radovan/ Secu L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 4,596,746 762,620 48,570 0 114 5,408,051 in implementare 1,900,216 224,957
34 OI POCU MEN 81 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 106711 Stagii de practica pentru studentii Facultatii de Stiinte L: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA/ P1: Asociația Engage in Education Dezvoltarea de competente profesionale cerute pe piata muncii si cresterea gradului de ocupare pentru studentii Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii din Craiova. 6/4/2018 4/3/2020 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/ P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,842,377 283,055 42,070 0 0 2,167,502 in implementare nr.1/11.01.2019 386,701 26,254
35 OI POCU MEN 108 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106999 Scoala incluziva pentru o comunitate integrata L: ASOCIATIA TREND Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate în comunele Macesu de Sus, Podari si Rast. 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova/ Macesu de Sus/ Podari/ Rast L:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 2,982,145 488,675 37,586 0 0 3,508,406 in implementare nr.1/18.12.2018 335,195 17,841
36 OI POCU MEN 121 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107083 Educatia –sansa viitorului tau! L: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”/ P1 Școala Gimnazială Bucovăț/ P2 Comuna Bucovăț Cresterea participarii la invatamantul prescolar si scolar a copiilor si tinerilor cu risc de abandon provenind din Comuna Bucovat prin dezvoltarea unui program de interventie vizand prevenirea si remedierea situatiilor de vulnerabilitate. 5/14/2018 5/13/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Bucovat, Municipiul Craiova, L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P2 unitate administrativ teritoriala nivel local 115 1,972,687 326,704 21,417 0 0 2,320,808 in implementare 229,036 3,043
37 OI POCU MEN 134 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107375 Pregatiti pentru viitor L: Universitatea „Spiru Haret”/P1: Asociatia Engage in Education Cresterea competentelor profesionale si a gradului de ocupare pentru viitorii absolventi ai Facultatii de Stiinte Juridice, Economice si Administrative Craiova, din cadrul Universitatii Spiru Haret 9/5/2018 9/4/2019 83.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L: institutie de învatamânt superior particulara acreditata/P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,747,082 308,309 38,664 0 0 2,094,054 in implementare nr.1/26.03.2019 182,507 26,898
38 OI POCU MEN 202 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108804 Experienta face diferenta L: THP Elemental Investments SRL/ P1: Pronto Mobile S.R.L./ P2: Purple Riveres Media S.R.L. Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale elevilor cu scopul cresterii sanselor de ocupare si integrarii cu succes a acestora pe piata muncii. 6/25/2018 6/24/2020 80.75 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L+P1+P2: întreprindere mica 115 1,774,092 313,075 109,851 0 0 2,197,018 in implementare nr.1/17.01.2019 219,702 0
39 OI POCU MEN 240 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109384 Program integrat de sprijin in cariera pentru elevii din judetul Dolj L: SC Primaserv SRL/P1: Inspectoratul Școlar Județean Dolj/P2: SC Palace Tour SRL Facilitarea tranzitiei de la studiu la viata activa pentru elevii inmatriculati in liceele/scolile profesionale din judetul Dolj ca urmare a accesului la activitaþi integrate de învaþare la un potenþial loc de munca si in firmelor de exercitiu infiintate. 4/13/2018 7/12/2020 82.44 Sud-Vest Oltenia Dolj Craiova L:întreprindere mijlocie/P1:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/P2:întreprindere mica 115 1,821,272 189,790 198,204 0 0 2,209,265 in implementare 124,660 8,526
40 OI POCU MEN 265 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 123990 Universitatea Antreprenoriala – sistem de educaþie superioara si de formare pentru piaþa muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorat si implemetarea de programe
de formare antreprenoriala inovative
L: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA/P1: IPA SA Cresterea calitaþii sistemului de educaþie superioara si de formare pentru piaþa muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat si prin dezvoltarea de mecanisme de consiliere si orientare profesionala, necesare cresterii angajabilitaþii în domeniul studiilor realizate, si de promovare a componentei practice a cercetarii prin
furnizarea de module de cursuri complementare, cu componenta aplicativa si de formare a competenþelor transversale si antreprenoriale în sprijinul cercetarii si inovarii.
5/24/2019 5/23/2022 84.40 Sud-Vest Oltenia Dolj Municipiul Craiova L: instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1:întreprindere mijlocie 115 5,210,801 813,466 149,561 0 0 6,173,828 in implementare 0 0
41 OI POCU MEN 275 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 124958 Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Stiinte Sociale, Litere si Geografie L: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cresterea numarului de absolventi de invatamant superior proveniti din medii defavorizate, prin masuri active (consiliere, programe antreprenoriale, cresterea competentelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse, interactiunea activa cu partenerii sociali din mediul economic). 5/24/2019 5/23/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Municipiul Craiova L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata 115 6,381,659 976,018 150,157 0 0 7,507,834 in implementare 0 0
42 OI POCU MEN 281 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 125093 Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Economie si Administrarea Afacerilor si Horticultura L:UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cresterea numarului de absolventi de invatamant superior in cadrul domeniilor de specializare inteligenta ale Facultatilor de Economie siAdministrarea Afacerilor si Horticultura proveniti din medii defavorizate, prin masuri active (consiliere, programe antreprenoriale, crestereacompetentelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse, interactiunea activa cu partenerii sociali din mediul economic). 5/24/2019 5/23/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Municipiul Craiova L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 5,334,367 815,844 125,515 0 0 6,275,726 in implementare 0 0
43 OI POCU MEN 282 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 125094 Student antreprenor in cadrul Facultatilor de Stiinte si Inginerie L:UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cresterea numarului de absolventi de invatamant superior din domenii de specializare inteligenta aferente Facultatilor de Stiinte si Inginerie, proveniti din medii defavorizate, prin masuri active (consiliere, programe antreprenoriale, cresterea competentelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse, interactiunea activa cu partenerii sociali din mediul economic). 6/21/2019 6/20/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Municipiul Craiova L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 6,387,417 976,899 150,292 0 0 7,514,608 in implementare 0 0
44 OI POCU MEN 283 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 125095 Student antreprenor in cadrul Facultatii de Agronomie L:UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Cresterea numarului de absolventi de invatamant superior in domenii de specializare inteligenta din cadrul Facultatii de Agronomie Craiva,proveniti din medii defavorizate, prin masuri active (consiliere, programe antreprenoriale, cresterea competentelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse, interactiunea activa cu partenerii sociali din mediul economic). 6/21/2019 6/20/2021 85.00 Sud-Vest Oltenia Dolj Municipiul Craiova L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 6,249,400 955,791 147,045 0 0 7,352,235 in implementare 0 0
TOTAL 277,960,863 35,824,990 14,051,133 0 114 327,837,099 46,543,759