Constanța 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL CONSTANȚA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare/finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR Regiunea Sud – Est 1 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 103133 “Masuri integrate pentru comunitate” ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNAU/FNDATIA PT.DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE/ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA/ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI PARTENERIAT/PRIMARIA CUZA VODA/SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODA Cresterea calitatii vietii pentru 640 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care 110 de copii si 192 romi, prin participarea la actiuni integrate educationale, de ocupare si antreprenoriat, sociale si medicale de calitate, de locuire si reglementare acte, prin promovarea principiilor de incluziune sociala si nediscriminare. Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii Cuza Voda prin programe de antreprenoriat si de integrare pe piata muncii,
inclusiv prin consiliere, mediere pe piata muncii, formare si calificare, pentru 406 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
9/15/2017 9/14/2020 0.85 Sud-Est Constanta Comuna Cuza Voda organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 16,430,323 2,839,146 60,323 0 0 19,329,792 in implementare Act aditional nr.1/9680/10.11.2017                           Act aditional nr.2/6999/19.07.2018           Act aditional nr.3/9327/13.09.2018 4,241,808 363,179
OIR Regiunea Sud – Est 2 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 101308 “ADMIS – masuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de vest a orasului Harsova” ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI TOXICOMANIILOR/UAT PRIMARIA HARSOVA/SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HARSOVA/GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT “TIC-PITIC”
HARSOVA/ASOCIATIA BRAHMA
Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea a 3 servicii comunitare in cadrul comunitatii marginalizate din localitatea Harsova, pentru 600 de
persoane vulnerabile, in termen de 36 de luni. Activitatile, rezultatele si indicatorii aferente realizarii O.S.1. sunt:
Activitatea preliminara – rezultate: 1 analiza sociologica care releva nevoile si situatia comunitatii marginalizate.
Activitatea 4 – rezultate: infiintare 1 serviciu social, 1 serviciu medical, 1 serviciu socio-medical, 600 de persoane beneficiare de servicii sociale, medicale, socio-medicale.
Activitatea 8 – rezultate: implementarea cu succes a Activitatilor 1-7 si obtinerea rezultatelor preconizate in cererea de finantare, realizarea achizitiilor de proiect aferente fiecarei activitati.
Obiectiv specific 2 – Asigurarea de servicii integrate, in vederea reducerii gradului de saracie, pentru 600 de persoane vulnerabile, in termen de 36 de luni.
Activitatile, rezultatele si indicatorii aferente realizarii O.S.2. sunt:
Activitatea preliminara – rezultate: 1 analiza sociologica care releva nevoile si situatia comunitatii marginalizate.
Activitatea 1 – rezultate: 270 de persoane participa la servicii educationale, astfel: 25 de copii cu varste prescolare, 60 de copii din
clasele primare si 50 din clasele gimnaziale, 135 de parinti/apartinatori.
Activitatea 2 – rezultate: 300 de persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii de ocupare, dintre care 285 de persoane vor
obtine o calificare, 90 de persoane angajate – pentru stimularea insertiei acestora pe piata muncii, vor fi acordate subventii lunare
angajatorilor (900 lei), timp de 12 luni.
Activitatea 3 – 20 de persoane beneficiare de micro-granturi.
Activitatea 5 – 100 de gospodarii vor fi reabilitate sau igienizate sau reparate
Activitatea 6 – 100 de persoane vor beneficia de sprijin juridin pentru reglementarea actelor de identitate/proprietate
Activitatea 8 – rezultate: implementarea cu succes a Activitatilor 1-7 si obtinerea rezultatelor preconizate in cererea de finantare, realizarea achizitiilor de proiect aferente fiecarei activitati.
Obiectiv specific 3 – Reducerea excluziunii sociale locale si regionale, prin organizarea de activitati, de combatere directa a discriminarii si marginalizarii, timp de 36 de luni.
Activitatile, rezultatele si indicatorii aferente realizarii O.S.3. sunt:
Activitatea preliminara – rezultate: 1 analiza sociologica care releva nevoile si situatia comunitatii marginalizate.
Activitatea 7 – rezultate: 1 Procedura identificare si selectie participanti LCD; 5 sesiuni instruire de 7 zile/sesiune organizata a
cate 25 de persoane fiecare (20 participanti + 2 persoane organizatori + 3 traineri); 100 de persoane instruite in cadrul LCD; 100 de diplome de participare la sesiunile Laboratorului de Combatere a Discriminarii; Follow-up 5 sesiuni LCD; mentorat, consiliere si consultanta post training 100 G.T. LCD x 2 luni; 1 Conferinta de lansare a campaniei in comunitate; 6 Workshop-uri sociale
tematice; 6 Targuri sociale; 1 Website platforma campanie antidiscriminare; 12 Newslettere; 5 spoturi TV antidiscriminare; 1 Campanie de promovare a mesajelor nondiscriminare in mass media (difuzare spoturi+emisiuni TV, publicare materiale presa
scrisa+online); 1 Campanie nondiscriminare Facebook si altele mentionate in sectiunea “rezultate”.
Activitatea 8 – rezultate: implementarea cu succes a Activitatilor 1-7 si obtinerea rezultatelor preconizate in cererea de finantare, realizarea achizitiilor de proiect aferente fiecarei activitati.
9/1/2017 8/31/2020 0.85 Sud-Est Constanta Harsova organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/unitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 19,768,312 3,326,231 162,295 0 0 23,256,838 in implementare Act aditional nr.1/9271/24.10.2017                               Act aditional nr.2/9954/22.11.2017                                     Act aditional nr.3/2788/03.04.2018         Act aditional nr.4/13156/27.11.2018 5,573,457 448,945
OIR Regiunea Sud – Est 3 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 105472 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala zona marginalizata Medgidia” Municipiul Medgidia/CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR SLOBOZIA/ALCONST DESIGN SRL Cresterea implicarii populatiei din zona marginalizata Medgidia în solutionarea problemelor locale prin derularea de actiuni de delimitare a zonei urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare si crearea unui parteneriat strategic la nivel de GAL pentru reprezentarea intereselor.
Dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta comunitatii marginalizate si elaborarea listei de interventii în vederea cresterii bunastarii locuitorilor din zona vizata a Medgidiei.
9/1/2017 12/15/2017 0.85 Sud-Est Constanta Municipiul Medgidia unitate administrativ teritoriala nivel local/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/întreprindere mica 104 209,510 8,255 4,116 0 0 221,881 finalizat Act Aditional nr. 1/9478/02.11.2017                                             Act Aditional nr. 2/9935/22.11.2017 19,500 0
OIR Regiunea Sud – Est 4 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi/OS 3.7/ PI-8(iii) activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare 82 105215 Antreprenoriat – O noua sansa in Sud Est! MERLIN BUSINESS CONSULTING SRL OS1: Imbunatatirea competentelor antreprenoriale pentru 300 membrii ai grupului tinta, prin participarea acestora la cursuri specializate de formare antreprenoriala si stagii de practica si completarea cunostiitelor si aptitudinilor celor 36 de membrii ai
grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare prin furnizarea de servicii de
consiliere/consultant/mentorat.
OS1 contribuie la indeplinirea obiectivului general al proiectului prin formarea, dezvoltarea si pregatirea viitorilor antreprenori. Reusita unei afaceri depinde, pe langa factorii externi care pot influenta negativ sau pozitiv evolutia acesteia, si de
compentetentele si experienta antreprenorului. Programele specializare de formare antreprenoriala sunt cele mai importante forme de aducatie pentru dezvoltatea, pregatirea
viitorilor antreprenori si reusita afacerilor initiate in cadrul proiectului.
OS2: Selectarea si implementarea a 36 de planuri de afaceri cu profil nonagricol din regiunea Sud-Est.
OS2 contribuie la indeplinirea obiectivului general al proiectului prin selectarea unor planuri de afaceri fezabile si prin implementarea corespunzatoare a acestora. Un plan de afaceri bine gandit, documentat si structurat in functie de domeniul de
activitate contribuie la dezvoltarea ulterioara a afacerii si mentinerea ei pe piata de profil.
OS3: Crearea a minim 72 locuri de munca pentru persoanele din regiune Sud-Est in cadrul noilor intreprinderi infiintate. OS3 contribuie la indeplinirea obiectivului general prin crearea de locuri de munca si prin plata contributiei asigurarilor sociale.
Una dintre principalele cause ale saraciei este lipsa unui loc de munca, iar in unele cazuri saracia isi face simtita prezenta si in cazul persoanelor care au un loc de munca, dar care obtin un venit care nu le satisface nevoile de baza.
1/12/2018 1/11/2021 0.85 Sud-Est Constanta Municipiul Constanta întreprindere mica 104 7,761,046 1,369,596 184,791 0 0 9,315,434 in implementare Act aditional nr.1  31.01.2018                                                                                                                                Act aditional nr.2/08.06.2018                  Act aditional nr.3/9581/19.09.2018     Act aditional nr.4/11272/22.10.2018       Act aditional nr.5/14053/17.12.2018 5,754,676 854,213
OIR Regiunea Sud – Est 5 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi/OS 3.7/ PI-8(iii) activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare 82 107000 From Idea To Entrepreneurship UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA/GEA STRATEGY & CONSULTING SA/PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SRL 1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale si sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator a 350 de
persoane care doresc sa initieze o activitate independenta prin participarea acestora la cursuri de formare in domeniul
antreprenoriatului (someri, persoane inactive, studenti etc.).
In acest sens proiectul propune un program integrat de formare antreprenoriala, consiliere si asistenta in vederea dezvoltarii unei
noi afaceri pentru 350 de persoane ce intentioneaza sa demareze o activitate economica pe cont propriu. Acest program integrat
de consiliere/consultanta/mentorat si formare – are in vedere asigurarea expertizei necesare pentru elaborarea unui plan de
afaceri sustenabil dar si furnizarea de sprijin si consultanta in activitatea economica propriu zisa in vederea cresterii gradului de
eficienta a noilor activitati economice.
2. Cresterea gradului de constientizare si promovare a atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala prin derularea unei campanii
de promovare la nivelul reg SE.
Prin aceasta campanie se doreste promovarea unei atitudinii pozitive cu privire la antreprenoriat prin intermediul unei campanii de
promovare si informare ce va avea ca si puncte centrale – informarea cu privire la oportunitatile antreprenoriale oferite de proiect
dar si promovarea exemplelor de succes in domeniul antreprenoriatului. In acelasi timp proiectul promoveaza dezoltarea unei
culturi antreprenoriale bazate pe cooperare si dezvoltare printr-un program de seminarii ce au in vedere promovarea noilor
afaceri dezvoltate prin infiintarea unor retele antreprenoriale ai aderarea la clustere/hub-uri existente.
3. Incurajarea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale prin oferirea de sprijin financiar si de consiliere in vederea dezvoltarii a 39 de
afaceri pe cont propriu.
Pentru realizarea acestui obiectiv, persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a
subventiilor vor efectua stagii de practica in cadrul unei intreprinderi functionale din regiunea SE, care are acelasi domeniu de
activitate. Stagiarii/antreprenorii vor fi indrumati de cate un mentor selectat sin cadrul firmei la care se va derula stagiul de
practica. Stagiile vor avea o durata intre 40 de ore.
1/12/2018 1/11/2021 0.85 Sud-Est Constanta Municipiul Constanta institutie de învatamânt superior de stat acreditata/întreprindere mica/microîntreprindere 104 6,863,032 1,150,993 60,130 0 0 8,074,155 in implementare Act aditional nr. 1/1187/13.02.2018   Act aditional nr. 2/3175/18.04.2018    Act aditional nr.3/6618/11.07.2018     Act aditional nr.4/8184/21.08.2018 respins   Act aditional nr.5/11911/06.11.2018       Act aditional nr.6/1157/29.01.2019         Act aditional nr.7/4544/05.04.2019  Act aditional nr.8/8038/20.06.2019 4,978,516 810,896
OIR Regiunea Sud – Est 6 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 112863 FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Voda – transformarea unei comunitati marginalizate intr-o comunitate prospera ASOCIATIA FORTA TINERILOR “FORTIN”/COMUNA MIRCEA VODA, JUD.CONSTANTA/SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL/SC BIOSAFETY SRL/SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MIRCEA VODA, JUD.CONSTANTA 1. Ridicarea gradului de educatie la nivelul comunitatii prin cresterea accesului si participarii la educatie prin: educatia de nivel prescolar, invatamant primar si secundar, program a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii prin acordarea unor pachete integrate (subventii pentru prescolari, scolari si tineri din grupul tinta, materiale educationale, masuri de prevenire si diminuare a parasirii timpurii a scolii prin servicii educationale specifice nevoilor persoanelor din grupul tinta, masuri de
acompaniere (de exemplu. imbracaminte si incaltaminte, stimulente conditionate de prezenta), adaptate nevoilor si specificului
comunitatii etc., acoperirea orelor suplimentare ale profesorilor, marind performanta acestora in ceea ce priveste atragerea copiilor din grupul tinta catre sistemul de invatamant (de exemplu: pentru cresterea prezentei zilnice si a participarii scolare,
imbunatatirea performantelor scolare, organizarea de activitati extra-curriculare stimulative pentru copiii din grupul tinta, educatia parintilor. Obiectivul va fi atins prin implementarea, pe toata durata celor 36 de luni de proiect, a activitatii 1 si include: La nivelul
prescolarilor: Clubul Micilor cercetasi, Tabere si excursii pentru prescolari, Sprijin pentru familii cu prescolari. Proiectul are in vedere un numar de cel putin 65 prescolari din comunitatea marginalizata. La nivelul scolarilor, priectul vizeaza: Clubul copiilor,
Scoala preventiei, Tabere si excursii, Educatie cetateneasca, sprijin pentru familii cu scolari. In proiect vor fi inclusi un numar de peste 144 scolari ce provin din comunitatea marginalizata. Program a II a sansa – constituirea a 2 grupe, 11 persoane din grupul tinta care vor beneficia de program a II-a sansa.
2. Cresterea gradului de ocupare al persoanelor inactive din comunitatea marginalizata Satu Nou prin –
– asigurarea sprijinului pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, in cadrul activitatii 2 pentru un numar de 216 persoane si in cadrul activitatii 3 pentru alte 75 de persoane (someri, inactivi),
– facilitarea tranzitiei de la sistemul de invatamant la piata muncii prin masuri integrate de consiliere si formare profesionala. Dintre persoanele informate si consiliate, 64 de persoane vor participa la programe de ucenicie la locul de munca. In proiect vor fi
derulate programe de formare profesionala pentru 190 cursanti din grupul tinta (115 in activitatea 2 si 75 in activitatea 3), pentru a creste astfel nivelul competentelor acestor persoane in vederea unei adaptabilitati sporite la piata muncii. Obiectivul va fi
operationalizat prin intermediul activitatii 2 si 3, timp de 36 luni, iar sustinerea masurilor de ocupare va fi realizata prin acordarea de subventii angajatorilor pentru ucenici si pentru sustinerea a 60 de noi locuri de munca creeate. Utilizarea eficienta a capitalului
uman din cadrul comunitatii creeaza oportunitati de dezvoltare locala si faciliteaza integrarea economica a comunitatii in societatea generala avand toate sansele sa genereze efortul intern necesar la nivelul comunitatii pentru a exclude aceasta comunitate din categoria de marginalizare in care se afla in prezent intr-un orizont de timp 1 pana la 2 ani de la finalizarea proiectului propus la finantare. Serviciile de ocupare (informare, consiliere profesionala si medierea locurilor de munca pe piata interna) vor fi subcontractate de solicitant catre un furnizor acreditat de sevicii de ocupare, prin selectie de oferte, pe baza
experientei.
3. Sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunitatii, pentru constituirea a 41 de microintreprinderi si infiintarea si dezvoltarea unui centru antreprenorial la nivelul comunitatii pentru facilitarea interrelatiilor de afaceri intre noii antreprenori si intreprinzatori din afara comunitatii, fiind asigurata o piata de desfacere adecvata pentru noile produse si servicii dezvoltate de catre noii antreprenori sustinuti prin implementarea activitatii 3, extinsa pe durata a 36 de luni din cadrul proiectului. Acordarea de sprijin
persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de exemplu, consiliere / consultanta/ mentorat/ formare profesionala antreprenoriala, sprijin
pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, suport in infiintarea companiei etc.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unei comisii de selectie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finantarii nerambursabile, în cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu. Comisia de selectie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un numar impar de membri din care vor face parte reprezentanti ai mediului de afaceri si patronatelor din aria de
implementare a proiectului. Acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-infiintare afacere va fi conditionata de înfiintarea firmei (costurile aferente înfiintarii IMM vor fi acoperite prin proiect). Subventia maxima pentru un plan
de afaceri aprobat este de pana la 25.000 euro/ plan de afaceri/ firma si va genera un mediu economic de afaceri, sustenabil, la nivelul comunitatii marginalizate.
2/16/2018 2/15/2021 0.85 Sud-Est Constanta Comuna Mircea Voda organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/unitate administrativ teritoriala nivel local/autoritate a administratiei publice centrale finantata partial din venituri proprii si bugetul de stat sau
BAS/microîntreprindere/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
110 14,382,264 2,427,377 143,986 0 0 16,953,627 in implementare Act aditional nr.1/04.05.2018 – respins                        Act aditional nr.2/6497/09.07.2018                 Act aditional nr.3/7394/30.07.2018     Act aditional nr.4/10733/10.10.2018    Act aditional nr.5/3847/22.03.2019 3,068,167 125,985
OIR Regiunea Sud – Est 7 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 114654 Măsuri integrate pentru o viață mai bună MUNICIPIU REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ CONSTANŢA/LICEUL TEORETIC “DECEBAL” 1. Asigurarea accesului egal la educatie, reintegrarea persoanelor care au parasit timpuriu scoala, prevenirea si corectarea fenomenului de abandon scolar prin acordarea de sprijin material, organizarea si desfasurarea de programe educationale de supraveghere si indrumare in special pentru pregatirea temelor si realizarea studiului individual precum si programe tip A doua sansa.
2. Promovarea incluziunii sociale si cresterea sanselor de acces pe piata libera a muncii pentru 400 de persoane provenite din comunitate prin activitati de informare si consiliere profesionala, furnizarea de programe de calificare si masuri de sprijin a antreprenoriatului.
3. Îmbunatatirea accesului la servicii sociale, medicale, si socio-medicale de înalta calitate pentru 600 de rezidenti ai zonei de interventie prin crearea unei retele de parteneriate cu actori relevanti din diferite domenii (medicale, sociale, medico-sociale, etc.).
4. Îmbunatatirea conditiilor de locuire pentru 600 gospodarii din comunitate prin repararea/înlocuirea instalatiilor sanitare din locuintele acestora precum si igienizarea acestora (deratizare, dezintesctie, etc.)
5. Combaterea discriminarii prin organizarea unei campanii de informare, precum si prin organizarea unei campanii de sensibilizare
a publicului larg cu privire la accesul persoanelor din comunitatea defavorizata la piata muncii, servicii sociale, de educatie si
sanatate.
2/16/2018 2/15/2021 0.85 Sud-Est Constanta Municipiul Constanta institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 10,119,697 1,583,488 202,341 0 66,100 11,971,626 in implementare Act aditional nr.1/3127/17.04.2018        Act aditional nr.2/8950/05.09.2018         Act aditional nr.3/10480/04.10.2018 199,854 31,120
OIR Regiunea Sud – Est 8 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi/OS 3.14/ PI 8.i-Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă 298 120406 Mereuactivi ! ASOCIAŢIA SIGMA DEVELOPMENT CENTER CONSTANŢA/ATLANTIS MAR GROUP S.R.L./TOURISM, HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL Obiectivul general al proiectului este crearea unor masuri personalitate si integrate in scopul facilitarii integrarii pe piata europeana amuncii a unui numar de 370 somerilor si persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural, prin elaborarea sioferirea in cadrul proiectului, pe o perioada de 18 luni, a unor masuri complexe de servicii necesare unei ocupari sustenabile si de calitatea fortei de munca. Pe termen mediu si lung, proiectul are ca obiectiv facilitarea accesului la o educatie continua de calitate a fortei demunca, prin calificarea,perfectionarea, specializarea sau initierea unui numar de 300 somerilor si persoanelor inactive, persoanelor deetnie roma, persoanelor din mediul rural, prin participarea la cele 8 programe de formare profesionala propuse in proiectOs 1- Informarea si consilierea profesionala a unui numar de 370 de persoane care compun grupului þinta si care beneficiaza desprijin în cadrul proiectului, pe parcursul a 18 luni de proiectOS 2 – Informarea si consilierea profesionala a unui numar de 185 de persoane care compun grupului þinta si care beneficiaza desprijin în cadrul proiectului, pe parcursul a 18 luni de proiect, dintre care 37 sunt persoane cu vârsta peste 54 de ani si 56 suntsomeri pe termen lungOs 3-Medierea muncii intr-o maniera continua pentru un numar de 300 de persoane care compun grupul þinta si care beneficiazade sprijin în cadrul proiectului, pe parcursul a 18 luni de proiect in vederea integrarii pe piata muncii, proces in urma caruia 150 debeneficiari , la încetarea calitaþii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independentaOS 4 – Informarea si consilierea profesionala a unui numar de 74 de cetaþeni români aparþinând minoritaþii roma care compungrupului þinta si care beneficiaza de sprijin în cadrul proiectului, pe parcursul a 18 luni de proiect.Os 5 – Medierea muncii intr-o maniera continua pentru un numar de 60 de cetaþeni români aparþinând minoritaþii roma carecompun grupului þinta în cadrul proiectului, pe parcursul a 18 luni de proiect in vederea integrarii pe piata muncii, proces in urmacaruia 30 de beneficiari , la încetarea calitaþii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitateindependentaOS 6 – Informarea si consilierea profesionala a unui numar de 111 de persoanelor din mediul rural, în special cele din agriculturade subzistenþa si semi-subzistenþa care compun grupului þinta si care beneficiaza de sprijin în cadrul proiectului, pe parcursul a 18luni de proiectOs 7 – Medierea muncii intr-o maniera continua pentru un numar de 90 persoanelor din mediul rural, în special cele din agriculturade subzistenþa si semi-subzistenþa care compun grupului þinta în cadrul proiectului, pe parcursul a 18 luni de proiect in vedereaintegrarii pe piata muncii, proces in urma caruia 45 de beneficiari , la încetarea calitaþii de participant, au un loc de munca, inclusivcele care desfasoara o activitate independentaOs 8-Dezvoltarea abilitatilor si competentelor a 150 de someri si persoane inactive pentru facilitarea integrarii pe piata fortei demunca, dintre care 30 lucratori vârstnici (55-64 ani) si 45 someri de lunga durataOS 9-Instruirea unui numar de in cadrul a 150 de someri si persoane inactive pentru facilitarea integrarii pe piata fortei de munca,dintre care 30 lucratori vârstnici (55-64 ani) si 45 someri de lunga durata in cadrul a 8 programe integrate de formare profesionala(4 programe de initiere, 2 programe de calificare, 2 programe de perfectionare) in vederea dezvoltarii abilitatilor necesareocuparii;Os 10-Promovarea spiritului antreprenorial pentru 48 membri ai grupului tinta prin livrarea unui program de formare profesionalade initiere pe competente antreprenoriale ce priveste imbunatatirea capacitatii de ocupare prin autoangajarere.Ca rezultat alacestui obiectiv, minimum 10 dintre beneficiari vor demara o activitate independenta.Os 11-Dezvoltarea abilitatilor si competentelor a 60 cetaþeni români aparþinând minoritaþii romaOS 12-Instruirea unui numar de in cadrul a 60 de cetaþenilor români aparþinând minoritaþii roma pentru facilitarea integrarii pepiata fortei de munca, in cadrul a 8 programe integrate de formare profesionala (4 programe de initiere, 2 programe de calificare,2 programe de perfectionare) in vederea dezvoltarii abilitatilor necesare ocupariiOs 13-Dezvoltarea abilitatilor si competentelor a 60 de persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenþasi semi-subzistenþaOS 14-Instruirea unui numar de in cadrul a 60 cetaþeni români aparþinând persoanelor din mediul rural, în special cele dinagricultura de subzistenþa si semi-subzistenþa pentru facilitarea integrarii pe piata fortei de munca, in cadrul a 8 programeintegrate de formare profesionala (4 programe de initiere, 2 programe de calificare, 2 programe de perfectionare) in vedereadezvoltarii abilitatilor necesare ocuparii 6/29/2018 12/28/2019 0.85 Sud-Est Constanţa Municipiul Constanţa organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/microîntreprindere/microîntreprindere 106 2,858,468 504,436 62,458 0 0 3,425,361 in implementare Act aditional nr.1/6320/04.07.2018-respins                        Act aditional nr.2/11257/22.10.2018    Act aditional nr.3/11435/25.10.2018     Act aditional nr.4/11973/07.11.2018      Act aditional nr.5/0869/22.01.2019 1,214,687 152,366
OIR Regiunea Sud – Est 9 AP5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123254 Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia (SDL a ZUM Medigidia) ASOCIAŢIA ” GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ URBAN MEDGIDIA – GAL URBAN MEDGIDIA “ Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Medgidia prin atragerea de surse de finantare in baza masurilor de interventie stabilite anterior in cadrul SDL, în contextul mecanismului de DLRC si consolidarea capacitatii administrative a GAL in vederea administrarii si implementarii acestora.OS1 este cresterea implicarii reprezentantilor locali din zona marginalizata Medgidia în solutionarea problemelor locale prin derularea de proiecte si actiuni de sustinere a dezvoltarii locale, cresterii acccesului la educatie, eliminarea inegalitatilor sociale,  activitati de animare in legatura cu promovarea masurilor de interventie stabilite de SDLOS2 este implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin lansarea de masuri si finantarea unor seturi de proiecte aferente listei de interventii  elaborata in cadrul SDL, în vederea cresterii dezvoltarii locale si a bunastarii locuitorilor din zona vizata a Medgidiei 10/18/2018 2/17/2023 0.95 Sud-Est Constanta Municipiul Medgidia organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 110 590,182 31,062 0 0 253,252 874,496 in implementare 61,948 52
OIR Regiunea Sud – Est 10 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 400 125272 C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE! ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED/ASOCIAŢIA “PROGRESSON”/COMUNA MIHAI VITEAZU/PRIMARIA/LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Dezvoltarea si infiintarea unui Centru de Resurse Integrate in cadrul caruia se vor furniza masuri/servicii integrate pentru un numar de 310 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala timp de 36 luni, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata (non-roma) a satului Sinoe, comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta, zona ITI Delta Dunarii. /OS1:Cresterea accesului si participarii la educatia timpurie pentru 30 copii din invatamantul prescolar din comunitatea marginalizata Sat Sinoe prin participarea la ateliere de creatie (desen, muzica, dans, limba engleza) pe parcursul a 2 ani scolari, beneficierea de masuri de acompaniere (burse sociale, set de imbracaminte si incaltaminte, precum si materiale educationale), prin programul de consiliere parentala oferit parintilor celor 30 de copii si prin beneficierea de servicii socio-medicale si medicale. /OS2:Reducerea parasirii timpurii a scolii pentru 80 elevi din invatamantul primar (20 elevi clasele I-IV) si din invatmantul secundar inferior (60 elevi clasele V-VIII) din comunitatea marginalizata Sat Sinoe prin participarea la programul de tip Scoala Dupa Scola (SDS) pe parcursul a 2 ani scolari, beneficierea de masuri de acompaniere (burse sociale, set de imbracaminte si incaltaminte, precum si materiale educationale), prin beneficierea de 16 tabere de vara, prin serviciile de consiliere, informare si constientizare adresate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona marginalizate non-roma cu privire la necesitate si importanta educatiei ca metoda de rezolvare a problemelor si dificultatilor persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala la care vor participa elevii si parintii celor 80 elevi, precum si prin serviciile socio-medicale si medicale furnizate in cadrul proiectului. /OS3:Cresterea sanselor de ocupare pentru 200 pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Sat Sinoe prin participarea la activitati de informare si consiliere profesionala, programe de formare profesionala de tip calificare, certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale si mediere pe piata muncii./OS4:Sprijinirea si dezvoltarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu pentru 80 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin participarea la servicii de formare antreprenoriala, beneficierea de servicii de consiliere pentru elaborarea planurilor de afaceri, subventionarea a 5 planuri de afaceri in cadrul unui concurs de planuri de afaceri si servicii de mentorat si monitorizare a planurilor de afaceri declarate castigatoare in cadrul concursului de planuri de afaceri pe o perioada de minim 12 luni in cadrul proiectului si minim 6 dupa finalizarea acestuia/OS5:Dezvoltarea si furnizarea de servicii socio-medicale si medicale la nivelul comunitatii marginalizate Sat Sinoe, Comuna Mihai Viteazu, judetul Constant, zona ITI Delta Dunarii prin furnizarea a 3 tipuri de servicii socio-medicale si prin furnizarea a 3 tipuri de servicii medicale de care vor beneficia 310 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitate. /OS6:Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru persoanele din comunitatea marginalizata Sat Sinoe prin furnizarea de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru 80 persoane/gospodarii inscrise in grupul tinta al proiectului care vor beneficia de pachete de echipamente electrocasnice pentru incalzirea locuintei, preparea si pastrarea hranei si pentru igiena corporala (1 soba de incalzit si/sau 1 frigider si/sau 1 aragaz si/sau 1 masina de spalat, in functie de necesitatile fiecarei persoane/gospodarii inscrise in grupul tinta al proiectului). /OS7:Cresterea numarului de persoane din comunitatea margnizalizata Sat Sinoe care au sau dobandesc acte de proprietate (50 persoane/gospodarii) si/sau de stare civila si/sau beneficiaza de asistenta in vederea obtinerii unor drepturi de asistenta sociala si/sau alte drepturi sociale (50 persoane). 5/20/2019 5/19/2022 0.85 Sud-Est Constanta Mihai Viteazu organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)/unitate administrativ teritorială nivel local/instituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată 110 11,841,985 2,002,297 87,465 0 0 13,931,747 in implementare 1,393,175 0
OI POCU MEN 11 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 106201 Universitatea si piata muncii – parteneriat pentru succes! L: UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”/ P1: Asociația Sigma Development Center Constanța Sincronizarea competenþelor absolvenþilor de studii superioare in domeniul economic / juridic cu asteptarile si nevoile pieþei muncii prin fundamentarea organizatorica, iniþierea si dezvoltarea durabila a relaþiei universitate – piaþa muncii. 6/4/2018 6/3/2020 83.30 Sud-Est Constanta Constanta L: institutie de învatamânt superior particulara acreditata/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,845,732 325,718 44,315 0 0 2,215,765 in implementare nr.1/11.01.2019 469,635 82,877
OI POCU MEN 12 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 106242 PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII L: UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”/ P1: ASOCIATIA ,, REGAL – CENTRU PENTRU TINERET ” CONSTANTA Dezvoltarea competenþelor profesionale si abilitaþilor de munca ale elevilor, în vederea integrarii cu succes pe piaþa muncii prin participarea acestora la activitaþi de consiliere si orientare profesionala si la stagii de practica. 6/4/2018 6/3/2020 83.30 Sud-Est Constanta Constanta L: institutie de învatamânt superior particulara acreditata/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,777,463 313,670 42,676 0 0 2,133,809 in implementare respins25.07.2018 483,480 47,665
OI POCU MEN 13 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109119 Stagiul de practica – primul pas spre angajare! L: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA/ P1: INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE CONSTANTA Cresterea sanselor de angajare a absolventilor Facultatilor de Drept si Administratie Publica din judetul Constanta, prin desfasurarea de masuri active si inovative care sa le sporeasca acestora gradul de informare si capacitatea de adaptare la cerintele pietei fortei de munca, in corelare cu nevoile specifice ale diversilor angajatori. 6/7/2018 6/6/2020 85.00 Sud-Est Constanta Constanta L + P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,638,392 289,128 0 0 0 1,927,520 in implementare 393,821 41,232
OI POCU MEN 14 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109271 PRACTICE – Programe de instruire practica la locul de munca pentru studentii din regiunea Sud-Est L: Universitatea “Ovidius” din Constanța/ P1: SC Next Business  Consulting SRL Reducerea riscului pentru infectia HVB si HVC, reducerea incidentei si prevalentei hepatitelor cronice si a complicatiilor acestora (de la ciroza hepatica pana la insuficienta hepatica cu coma si insufucienta hepato-renala) prin cresterea competentei profesionistilor din domeniul sanitar din Romania 6/7/2018 6/6/2020 85.00 Sud-Est Constanþa Constanþa L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/ P1 întreprindere mica 115 1,845,479 303,276 77,729 0 0 2,226,485 in implementare 211,116 11,533
TOTAL 97,931,886 16,474,673 1,132,625 0 319,352 115,858,536 28,063,838 2,970,061