Cluj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDETUL CLUJ
                                              –
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
AM POCU 1 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.16 155 115719 Sprijin acordat OIR NV pentru efectuarea vizitelor la fața locului de tip on going OIR NORD VEST Sprijin acordat OIR NV pentru efectuarea vizitelor la fața locului de tip on going 1.01.2016 12/31/2017 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 136,108 0 24,596 0 0 160,704 FINALIZAT AA1/2063/06.05.2016 126,778 0
AM POCU 2 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.19 155 115721 Sprijin acordat OIR N-V pentru asigurare servicii de transport si cazare necesare funcționarii OIR NORD VEST Sprijin acordat OIR N-V pentru asigurare servicii de transport si cazare necesare funcționarii 1.02.2016 31.12.2017 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 132,116 0 23,874 0 0 155,990 FINALIZAT 88,068 0
AM POCU 3 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.29 155 115623 Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest OIR NORD VEST Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest 1.01.2016 31.12.2016 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 208,454 0 37,620 0 0 246,074 FINALIZAT 68,944 0
AM POCU 4 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.30 155 115712 Achiziționarea de furnituri de birou, birotica, și materiale consumabile necesare funcționarii OIR POSDRU Nord-Vest OIR NORD VEST Achiziționarea de furnituri de birou, birotica, și materiale consumabile necesare funcționarii OIR POSDRU Nord-Vest 1.06.2016 31.12.2017 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 40,230 0 7,270 0 0 47,500 FINALIZAT 36,472 0
AM POCU 5 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.40 155 115621 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU NV implicat în gestionarea POSDRU OIR NORD VEST Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU NV implicat în gestionarea POSDRU 1.01.2016 31.12.2016 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 4,226,886 0 762,827 0 0 4,989,713 FINALIZAT 3,929,340 0
AM POCU 6 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.59 155 117709 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Nord Vest pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale OIR NORD VEST Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Nord Vest pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale 1.01.2017  31.12.2017 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,195,831 0 216,095 0 0 1,411,926 FINALIZAT 1,075,285 0
AM POCU 7 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.84 155 115545 Consolidarea capacitatii administrative şi operaţionale a OIR POSDRU Nord-Vest pentru implementarea POCU 2014-2020 OIR NORD VEST Consolidarea capacitatii administrative şi operaţionale a OIR POSDRU Nord-Vest pentru implementarea POCU 2014-2020 01.04.2017 30.09.2018 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,585,038 0 647,842 0 0 4,232,880 IN IMPLEMENTARE 3,334,484 0
AM POCU 8 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.101 155 123662 Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Vest pentru implementarea POCU 2014 – 2020 OIR NORD VEST Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Vest pentru implementarea POCU 2014 – 2020 21.11.2018 31.12.2019 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 2,486,049 0 449,247 0 0 2,935,296 IN IMPLEMENTARE AA1/07.05.2019 0 0
AM POCU 9 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.101 155 124558 Sprijin pentru OIRPOSDRU Nord-Vest în vederea dotării cu echipamente IT OIR NORD VEST Sprijin pentru OIRPOSDRU Nord-Vest în vederea dotării cu echipamente IT 01.10.2018 02.02.2019 85.00% Nord-Vest Cluj Cluj Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 129,894 0 23,473 0 0 153,367 IN IMPLEMENTARE 129,894 0
AM POCU 10 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.101 155 126960 Sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POSDRU NV OIR NORD VEST Sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POSDRU NV 01.01.2017 31.12.2018 84.69% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 342,327 0 61,861 0 0 404,188 FINALIZAT 0 0
AM POCU 11 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.101 155 126961 Asigurare de servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU NV OIR NORD VEST Asigurare de servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU NV 01.01.2017 31.12.2018 84.70% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 148,718 0 26,874 0 0 175,592 FINALIZAT 95,557 0
AM POCU 12 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.110 155 126794 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA NORD VEST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale 2018 – 2023 OIR N-V Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA NORD VEST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale 2018 – 2023 1/1/2017 12/31/2023 84.70% Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 32,929,416 0 5,950,584 0 0 38,880,000 IN IMPLEMENTARE 3,867,755 0
OIR REG. NORD VEST 13 AP 4/4.2/ Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 101785 Masuri integrate pentru comunitaþi marginalizate din Câmpia Transilvaniei FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA – FILIALA CLUJ – NAPOCA/FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA /COMUNA GEACA /ASOCIATIA CENTRUL PENTRU O SOCIETATE DURABILA / COMUNA CORNESTI /ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEACA , COM. GEACA  Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate pentru un numar de 455 de persoane din comunitati marginalizate de pe raza comunelor Geaca si Cornesti, judetul Cluj, in vederea diminuarii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 9/1/2017 8/31/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Geaca si Cornesti ONG/UAT/Public/SC 110 8,671,261 1,500,776 29,447 0 0 10,201,483 in implementare AA1-22.11.2017; AA2-26.02.2018; AA3- 06.06.2018; AA4-19.06.2018; AA5 – 10.07.2018; AA6-17.09.2018; AA7-25.03.2019; AA8-29.05.2019 1,841,270 174,277
OIR REG. NORD VEST 14 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137 114139 ACUM pentru Gherla – incluziune sociala pentru dezvoltare durabila MUNICIPIUL GHERLA/BUSINES ENTERPRISE SOLUTION T G S.R.L./ASOCIATIA OASTEA DOMNULUI Stimularea implicarii comunitatilor locale in procesul de dezbateri publice si dezvoltare locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea lor intr-un mod mai inteligent, mai durabil si mai favorabil incluziunii sociale a comunitatilor de romi, in concordanta cu Strategia Europa 2020. 9/1/2017 12/4/2017 94.07 Nord-Vest Cluj Municipiul Gherla Public/Srl/ong 114 148,244 5,883 3,459 0 0 157,586 Finalizat AA1/12/02/2018AA2/28.02.2018 ;AA3/24/07/2018;AA4/10/08/2018/5 64,508 2,421
OIR REG. NORD VEST 15 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei/ OS 4.1/ PI 9.ii -Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 138 112850 Capusu Mare – un teritoriu tolerant si
responsabil social
ASOCIATIA ASISTENTILOR SOCIALI PROFESIONISTI “PROSOCIAL”/CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL /COMUNA CAPUŞU MARE /SOCIAL COM S.R.L. SCOALA GIMNAZIALĂ CAPUŞU MARE Dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii vietii Comunei Capusu Mare prin asigurarea unei
interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv educatie, ocupare, servicii sociale si socio-medicale, locuire si
favorizarea accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii marginalizate identificate
3/8/2018 3/7/2021 83.40 Nord Vest CLUJ Capusu Mare ONG/srl/Uat/srl/public 110 14,340,561 2,424,101 430,346 0 0 17,195,008 in implementare AA1/15.03.2018/AA2 -1 0
OIR REG. NORD VEST 16 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137 112543 TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local
pentru bunastarea sociala a zonelor
marginalizate din municipiu
MUNICIPIUL TURDA /PACTUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA /IDEL INNOVATION SRL Dezvoltarea comunitaþilor sarace si cu risc de excluziune sociala, prin implicarea membrilor acestora,
în cadrul unui larg parteneriat local, în dezbateri publice si în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunitaþi intr-un mod
inteligent, durabil si favorabil incluziunii sociale, în concordanþa cu Strategia Europa 2020
9/4/2017 12/4/2017 95.00 Nord Vest CLUJ Cluj-Napoca ONG/Public/SRL 114 202,826 5,915 4,760 0 0 213,501 in implementare AA1/12.12.2017;AA2/23/03/2018/AA2 67,003 3,074
OIR REG. NORD VEST 17 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 107022 Sprijin pregatitor pentru infiintare GAL <<DEJ>> si realizare SDL Municipiul Dej Înfiintarea noului GAL conform cerinþelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020; Analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM pe care GAL va încerca sa le solutioneze prin SDL. Realizarea unui Studiu de referinta; Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL; Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala. 8/16/2017 12/4/2017 93.19 Nord Vest CJ Dej privat 104 207,113 8,593 6,538 0 0 222,244 finalizat AA1/25.10.2017 196,878 8,222
OIR REG. NORD VEST 18 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 113953 Turda – Dezvoltare comunitara prin promovarea incluziunii sociale active Fundatia Caritabila Sfantul Daniel/CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL/ASOCIATIA ASISTENTILOR SOCIALI PROFESIONISTI “PROSOCIAL”/MUNICIPIUL TURDA-Serviciul Public Asistenta Sociala/ŞCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv educatie, ocupare, servicii sociale si socio-medicale, locuire si favorizarea accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii 3/1/2018 2/28/2021 84.19 Nord Vest CJ Turda privat/srl/public/uat/ 0 20,328,032 3,454,298 364,381 0 0 24,146,711 in implementare AA1/12.09.2018; AA2/29.03.2019 2,326,869 60,131
OIR REG. NORD VEST 19 POCU/227/3/8.v : Adaptarea lucratorilor,întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare 227 117774 INOVARE – SUCCESUL ORGANIZATIILOR ASOCIATIA PATRONALA A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA DIN ROMANIA Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea numarului de angajati care ocua poziții de management si antreprenori din județul
Cluj care vor beneficia de sprijin în vederea implementarii conceptului de inovare ca si instrument necesar adaptarii la schimbare. Astfel,
proiectul propune 2 instrumente esențiale pentru angajații care ocupa poziþii de management, formare profesionala în domenii specifice
sectoarelor economice cu potenþial competitiv, respectiv analiza de necesitate a implementarii standardului privind sistemul de
management al inovarii, ca si instrumente de adaptare la dinamica schimbarii.
21.05.2018 20.05.2019 83.30 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca ONG 106 1,986,020 350,474 47,684 0 0 2,384,177 finalizat AA1/25.06.2018; AA2/21.08.2018; AA3/12.09.2018; AA4/25.09.2018; AA5 retras; AA6/10.12.2018; AA7/09.01.2019; AA8/06.02.2019; AA9/01.03.2019; AA10/04.04.2019; AA11/18.04.2019; AA12/25.04.2019 1,615,704 244,153
OIR REG. NORD VEST 20 5.1SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI
390 123694 Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementarii SDL ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DEJ Asigurarea conditiilor optime de functionare a GAL Dej pentru implementarea în contextul mecanismului de DLRC a unei Strategii de Dezvoltare Locala, care cuprinde un set de masuri de interventie integrate si multisectoriale, ce vizeazareducerea riscului de saracie si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate, cu accent pe cele cu populaþie aparþinând minoritaþiiroma, pentru un numar de 1700 de persoane din Municipiul Dej. 28.09.2018 27.09.2023 95.00 Nord Vest cluj dej ong 114 Strategii de dezvoltare locala gestionate de comunitate 3,314,895 174,468 0 0 0 3,489,363 in implementare 0 468,024 1,631
OIR REG. NORD VEST 21 5.1SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI
390 123728 Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementarii SDL ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA Cresterea capacitatii tehnice si administrative a GAL Urban Turda de a gestiona implementareaStrategiei de Dezvoltare Locala a municipilui Turda in perioada 2018-2023, urmarindu-se implicarea comunitatii locale, a actorilor socialireprezentatitivi, in monitorizarea indeplinirii prioritatilor de dezvoltare locala identificate, in pregatirea si promovarea de proiecte care saraspunda acestor prioriati, in monitorizarea si actualizarea directiilor de dezvoltare locala. 01.10.2018 31.01.2023 95.00 Nord Vest cluj turda ong 114 Strategii de dezvoltare locala gestionate de comunitate 1,174,259 61,803 0 0 0 1,236,062 in implementare AA1/14.12.2018; AA2/19.04.2019 221,357 0
OIR REG. NORD VEST 22 5.1SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI
390 123789 Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării
“Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE Asigurarea si urmarirea implementarii SDL în teritoriul Municipiului Gherla si îndeplinirea obiectivelor vizate de SDL, prin proiecte propuse proiectele propuse pe POCU respectiv POR, Toate acestea implica angajarea de resursa umanacalificata, cu o experienþa bogata în accesarea si implementarea de fonduri europene precum si de animare a teritoriului SDL, care vor avea rolul de a implementa, monitoriza, evalua si adapta la tendinþe si schimbari socio-economice, proiectele care urmaresc atingerea
indicatorilor asumati.
01.10.2018 30.09.2023 95.00 Nord Vest cluj gherla ong 114 Strategii de dezvoltare locala gestionate de comunitate 1,133,277 59,646 0 0 0 1,192,923 in implementare AA1-31.10.2018; AA2- 24.04.2019- RESPINS 197,749 2,569
OIR REG. NORD VEST 23 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 115269 Implica-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Comuna Valea Ierii Scopul proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin pentru comunitatea marginalizata din comuna ValeaIerii, judetul Cluj, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in excluziune sociala si risc de saracie 24.09.2018 23.09.2021 84.41 Nord Vest Cluj Valea Ierii UAT 110 14,190,277 2,354,708 265,795 0 0 16,810,780 in implementare AA1/21.02.2019 895,000 0
OIR REG. NORD VEST 24 POCU/436/4.4/126647 436 126647 BUNICII – Servicii destinate varstnicilor FUNDATIA PENTRU INGRIJIREA VARSTNICULUI REDUCEREREA NUMARULUI DE PERSOANE APARTINAND GRUPURILOR VULNERABILE PRIN FURNIZAREA CATRE
CEL PUTIN 162 DE PERSOANE VARSTNICE AFLATE IN SITUATII DE DEPENDENTA SI/SAU RISC DE EXCLUZIUNE SOCIALA A
UNOR SERVICII SOCIALE INTEGRATE ADECVATE NEVOILOR LOR SPECIFICE”.
05.06.2019 04.06.2022 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca ONG 106 Adaptarea la schimbari a lucratorilor, a întreprinderilor si a antreprenorilor 1,284,222 226,627 0 0 0 1,510,849 in implementare 0 0 0
OIR REG. NORD VEST 25 POCU/436/4.4/127273 436 127273 Sa avem grija de seniorii nostri COMUNA CAMARASU Cresterea calitatii vietii a 165 persoane varstnice din Comuna Camarasu, aflate in situatie de vulnerabilitate sociala prin oferirea unui
pachet intregrat si inovator de servicii sociale de calitate, axat pe asiguraea unei ingrijiri adecvate pentru o viata sociala demna. Prezentul
proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “investitia in capitalul uman”, datorita activitatilor ce vizeaza furnizarea de
servicii sociale adaptate nevoilor specifice persoanelor varstnice astfel incat sa se asigure acestora o viata demna si o batranete frumoasa
si activa.
18.06.2019 17.06.2022 85.00 Nord Vest Cluj Comuna Camarasu UAT 106 Adaptarea la schimbari a lucratorilor, a întreprinderilor si a antreprenorilor 2,331,696 377,549 33,926 0 0 2,743,172 in implementare 0 0 0
OI POCU MEN 26 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 103840 Impreuna pentru scoala, impreuna pentru viitor L: ASOCIATIA INCEPTUS ROMANIA/ P1: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.CLUJ Diversificarea masurilor de preventie/interventie împotriva parasirii timpurii a scolii adresate copiilor/elevilor cu risc educational crescut si cadrelor didactice din 5 unitati scolare din jud. Cluj. 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca/Dej/Turda/Viisoara L:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,482,109 509,669 457,762 0 0 6,449,540 in implementare nr.2/17.04.2019 1,042,314 70,302
OI POCU MEN 27 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 103843 Servicii psiho-educationale integrate de preventie si reducere a abandonului scolar L: COGNITROM S.R.L./P1: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.CLUJ Preventia si reducerea abandonului scolar prin servicii psiho-educationale integrate si sustenabile. 5/17/2018 5/16/2021 82.86 Nord-Vest Cluj Baciu/ Bontida/ Cluj-Napoca L:întreprindere mica/ P1:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,337,307 462,230 641,834 0 0 6,441,371 in implementare nr.1/17.04.2019 1,070,764 76,096
OI POCU MEN 28 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104068 Scoala face diferenta! L: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.CLUJ Dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate in domeniul educatiei pentru 1.170 de persoane (copii/tineri/adulti/ parinti) din jud. Cluj (5 unitati de invatamant si structurile acestora) in vederea cresterii participarii scolare (începând cu învatamântul ante-prescolar si pâna la finalizarea învatamântului obligatoriu) si prevenirii/ reducerii parasirii timpurii a scolii. 3/27/2018 3/26/2021 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 7,907,998 0 1,395,529 0 0 9,303,527 in implementare nr.1/22.11.2018 816,200 0
OI POCU MEN 29 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104571 Scoala pentru toþi – acces la educaþie de
calitate pentru prescolari, scolari si cadre
didactice din Regiunea Nord-Vest
L: FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA/ P1: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.CLUJ/ P2: COMUNA SINPAUL Cresterea gradului de bunastare al comunitatii prin participare scolara in invatamantul obligatoriu din Romania ca rezultat al implementarii de programe educationale de tip A doua Sansa, extracurricular SDS si remedial integrat ,,Scoala dupa Scoala’’ pentru 1211 anteprescolari, scolari si copopii/tineri/adulti care au parasit sistemul de educatie, din cinci comunitati rurale din judetul Cluj. 4/11/2018 4/10/2021 85.00 Nord-Vest Cluj Aghiresu/ Baciu/ Cojocna/ Poieni/ Sânpaul L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 6,786,320 1,013,669 183,917 0 0 7,983,906 in implementare nr.1/30.10.2018 853,562 81,209
OI POCU MEN 30 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106381 Scoala Optimizata si Accesibila Pentru Toti Elevii (SOAPTE) L:FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII, COMUNITATE SI FAMILIE/ P1: COMUNA VULTURENI/ P2: COMUNA BORSA Facilitarea accesului la educatie de calitate si cresterea participarii prescolare si scolare a copiilor care provin din 4 institutii scolare defavorizate din mediul rural (asociate proiectului), cu accent pe copiii in risc de abandon scolar sau in risc de esec scolar, in vederea cresterii numarului de copii care finalizeaza intavamantul obligatoriu. 5/29/2018 5/28/2021 84.88 Nord-Vest Cluj Bontida/Borsa/Chinteni/Cluj-Napoca/Vultureni L:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1+P2: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 3,779,624 661,078 5,914 0 0 4,446,616 in implementare nr.1/07.01.2019 351,669 7,353
OI POCU MEN 31 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106619 CEPS Turda – Calitate, Egalitate şi Prietenie în şcolile din Turda L: MUNICIPIUL TURDA/ P1:Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu în comunitati defavorizate din Turda, prin promovarea educatiei incluzive si implementarea unui sistem de interventii integrate de învatare formala, non formala si informala, aplicate la nivel anteprescolar, prescolar, primar, secundar si ADS (program integrat de tip “A doua sansa”, destinat tinerilor si adultilor). 5/9/2018 5/8/2021 85.00 Nord-Vest Cluj Turda L: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 5,247,027 826,894 99,052 0 0 6,172,973 in implementare 1,122,100 82,030
OI POCU MEN 32 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 107102 Schimbarea din educatie incepe cu fiecare L: FUNDATIA TRANSYLVANIA COLLEGE/P1: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.CLUJ Cresterea capacitatii personalului managerial, didactic si de sprijin din Scoala Gimnaziala Speciala Huedin, Scoala Gimnaziala Speciala pentru deficienþi de auz ”Kozmutza Flora” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca si Colegiul Tehnic ”Dr. Ioan Raþiu” Turda de a oferi servicii educaþionale de calitate orientate catre nevoile elevilor, în scoli incluzive. 5/9/2018 11/8/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca/Turda/Huedin L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1 autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 1,694,935 290,301 8,806 0 0 1,994,042 in implementare nr.1/21.12.2018 245,778 19,792
OI POCU MEN 33 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107913 Consiliere-Practica-Motivare-avantaje pentru angajare. L: UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/P1: ASOCIATIA NISTE OAMENI Facilitarea tranzitiei de la educatie la viata activa prin dobandirea de competente practice si participare la activitati inovative pentru 250 de studenti din cadrul Facultatilor de Geografie, Educatie Fizica si Sport si Stiinta si Ingineria Mediului. 9/3/2018 9/2/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca L:institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,667,359 257,390 36,850 0 0 1,961,599 in implementare nr.1/07.01.2019 376,764 29,235
OI POCU MEN 34 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108469 Practica de succes in domeniul serviciilor turistice L: Asociația Compania de Tango Cluj/P1: S.C. Z TOURS S.R.L. Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii si a competentelor socio – profesionale in scopul facilitarii tranzitiei de la scoala la o viata activa pentru 250 de studenti din domeniul turistic 9/26/2018 9/25/2020 82.90 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca L:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P1:întreprindere mijlocie 115 1,823,314 321,761 54,408 0 18,677 2,218,160 in implementare 219,947 0
OI POCU MEN 35 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108959 Dezvoltarea de competente necesare unui loc de munca prin practica nationala si transnationala L: S.C. INFO MIAD S.R.L./P1: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA Cresterea ocupabilitatii si adaptabilitatii elevilor din invatamantul profesional si tehnic la cerintele unui loc de munca, prin dezvoltarea aptitudinilor si cunostintelor dobandite in cadru stagiilor de practica a 150 elevi IN CADRUL SECTORELOR ECONOMICE IDENTIFICATE CONFORM SNC SI SNCDI. 8/23/2018 10/22/2019 80.75 Nord-Vest Cluj Cluj/Turda L:întreprindere mica/P1: organizatie patronala 115 743,134 131,141 46,015 0 0 920,290 in implementare 127,589 11,822
OI POCU MEN 36 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109041 Start lansat pentru o cariera de succes L: ROBERT BOSCH SRL/ P1 GREAT PEOPLE INSIDE SRL/ P2 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ – NAPOCA Cresterea gradului de angajabilitate a 260 de studenti din regiunea Nord Vest prin participarea la programe de invatare la locul de munca. 6/4/2018 6/3/2020 81.11 Nord-Vest Cluj Jucu/ Cluj-Napoca L: întreprindere mare/ P1 întreprindere mica/ P2 institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 1,803,845 318,326 101,817 0 0 2,223,988 In implementare nr.1/07.01.2019 247,666 41,031
OI POCU MEN 37 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109104 FARMA Pract-Activitati integrate de practica si orientare profesionala pentru specializarile Farmacie, Nutritie si Dietetica L: Universitatea de  Medicină și  Farmacie ,,Iuliu HAȚIEGANU” Cluj Napoca;P1: Colegiul Farmaciștilor din România Filiala Cluj Cresterea gradului de insertie pe piata muncii a 180 de absolventi ai Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca (153 studenti inmatriculati in anul IV si 27 studenti inmatriculati in anul II) 12/14/2018 9/13/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata. P1:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata parþial din venituri proprii si bugetul de stat sauBAS 115 1,339,418 204,852 31,516 0 0 1,575,786 in implementare nr.1/05.06.2019 157,579 0
OI POCU MEN 38 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109139 SPiC – Studenti in Practica pentru o viitoare Cariera L:UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/P1:BAROUL CLUJ Cresterea ratei angajabilitatii a 260 studenti (nivel licenta si masterat) ai Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) inmatriculati la Facultatea de Drept (FD), Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) si la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala (FSAS), prin imbunatatirea competentelor profesionale si dobandirea experientei practice in urma participarii la activitati integrate de pregatire practica, activitati inovative de consiliere si orientare in cariera axate pe dezvoltarea de competente profesionale, actiuni de inovare sociala in comunitatea rurala si concursuri profesionale cu sprijinul si implicarea directa a reprezentantilor pietei muncii. 9/24/2018 6/23/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca/ L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,868,347 289,727 39,982 0 0 2,198,055 in implementare nr.1/01.04.2019 495,941 42,843
OI POCU MEN 39 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109172 Imbunatatirea potentialului de absorbtie pe piata muncii a studentilor prin stagii de practica de calitate L:UNIVERSITATEA BABES BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/P1: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ Imbunatatirea competentelor si aptitudinilor profesionale ale studentilor, care seregasesc la nivelul educational de studii de licenta, din domeniul IT si economic, in vederea cresterii capacitatii acestora de a se incadra cu succes si in mod sustenabil pe piata muncii. 7/18/2018 7/17/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca L:institutie de învatamânt superior de stat acreditata /P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,873,110 298,854 31,695 0 0 2,203,659 in implementare nr.1/12.03.2019 446,269 36,536
OI POCU MEN 40 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme deinvatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109175 Competente adaptate pietei muncii pentru studentii de la Chimie si inginerie chimica, Fizica, Biologie si geologie (CompetentCFB) L:UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/P1: EXTRACTE NATURALE NATEX SRL Consolidarea procesului de adaptare a competentelor studentilor de la facultatile de chimie si inginerie chimica, fizica, biologie si geologie cu cerintele pietei muncii, imbunatatirea capacitatilor si abilitatilor in identificarea, facilitarea si ocuparea unui loc de munca. 9/24/2018 3/23/2020 84.63 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca L:institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1:întreprindere mica 115 1,854,345 287,237 49,557 0 0 2,191,139 in implementare nr.1/19.02.2019 210,042 9,071
OI POCU MEN 41 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109350 EDUWORK-Dezvoltarea competentelor practice, punte intre educaþie si piata muncii L:UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,, IULIU HATIEGANU” CLUJ NAPOCA/P1:COLEGIUL MEDICILOR CLUJ – CONSILIUL JUDETEAN Cresterea gradului de insertie profesionala a 260 studenti (anul V de studiu) ai Facultatii de Medicina (FM) din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca (UMFCN), prin dezvoltarea competentelor profesionale si abilitatilor clinice necesare in viitoarea cariera medicala, in urma participarii la activitati integrate de pregatire practica, consiliere si orientare profesionala in specialitati medicale si de dobandire de competente profesionale medicale, la actiuni de inovare sociala si concursuri profesionale. 10/5/2018 8/3/2020 85.00 Nord-Vest Cluj Cluj-Napoca L:institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1:autoritate a administratiei publice centrale finantata partial din venituri proprii si bugetul de stat sau BAS 115 1,828,052 279,584 43,013 0 0 2,150,650 in implementare nr.1/28.02.2019 206,571 0
OI POCU MEN 42 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/320/6.21/MASURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITATII 121643 Educatie si formare competitiva pe piata muncii-EduForum L: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN  CLUJ – NAPOCA/P1: Asociatia CENTER FOR HEALTH RESEARCH. Cresterea atractivitatii ofertei educationale a USAMV Cluj-Napoca, precum si a relevantei acesteia pe piata muncii. 2/8/2019 8/7/2021 85.00 Nord-Vest Cluj Floresti/Cluj-Napoca L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 4,968,500 777,707 99,087 0 0 5,845,295 in implementare 76,800 0
OI POCU MEN 43 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 123793 Cercetator, viitor antreprenor – Noua Generatie L: UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/RECTORAT/P1: AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ Cresterea numarului absolvenþilor de învaþamânt terþiar universitar care îsi gasesc un loc de munca, astfel, cel puþin 30% din reprezentanþii grupului þinta vor face dovada angajarii sau a promovarii ca urmare a accesului la activitaþi de învaþare la un potenþial loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate
conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI cu precadere din domeniul socio-uman.
5/24/2019 5/23/2022 85.00 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca L: instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,930,209 840,597 205,911 0 0 6,976,717 in implementare 0 0
OI POCU MEN 44 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 123886 Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorala si postdoctorala L:UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/RECTORAT/P1: AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ/P2:UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ cresterea relevantei programelor de formare a resursei umane din cercetare (doctoranzi si postdoctoranzi) pentru piata muncii, cresterea angajabilitatii absolventilor si facilitarea tranzitiei de la educatie si formare la viata activa prin dezvoltarea si implementarea unui progam antreprenorial pentru inovare cu componenta practica,prin formarea de competente transversale si prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, iar din perspectiva ouput-ului pe termen mediu si lung proiectul isi propune sa contribuie la dezvoltarea si schimbarea pietei muncii prin antreprenoriat inovativ si cresterea numarului de inovatii derivate din valorificarea rezultatelor cercetarii de nivel doctoral si postdoctoral prin transfer tehnologic si cognitiv. 5/24/2019 5/23/2022 85.00 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/P2: organizaþie sindicala. 115 5,917,000 855,907 188,269 0 0 6,961,177 in implementare 0 0
OI POCU MEN 45 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 124146 Cercetare doctorala si postdoctorala de calitate, inovativa si relevanta pentru piata muncii L: UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/RECTORAT/P1: AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ/P2:UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ Cresterea angajabilitatii doctoranzilor si postdoctoranzilor din UBB, cu prioritate pe cei din domeniul uman, prin organizarea si derularea unor programe antreprenoriale personalizate, furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala si formarea de competente transversale in corelatie cu necesitatile pietei muncii si prin sprijin pentru valorificarea rezulatelor cercetarii (stagii, conferinte, publicare). 5/24/2019 5/23/2022 85.00 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca L: instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/P2:organizaþie sindicala 115 5,928,900 857,728 188,549 0 0 6,975,177 in implementare 0 0
OI POCU MEN 46 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 124662 Antreprenor UBB L: UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/RECTORAT/P1: WITH US CRETERII EFICACITAII PENTRU PROGRAMELE DE STUDIU DIN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTA ALE UBB, ÎN SENSUL ÎMBUNATAIRII INDICATORILOR DE REZULTAT (rata participarii la învaþamântul universitar din total populaþie, rata retenþiei studenþilor – rata de abandon scolar, rata de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor, diversitatea si corelarea cu nevoile pieþei muncii a ofertelor educaþionale, perfecþionarea specializata a cadrelor didactice) 5/24/2019 5/23/2021 85.00 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata 115 6,695,178 1,037,958 143,544 0 0 7,876,680 in implementare 0 0
OI POCU MEN 47 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 125171 Academia Cercetatorilor Antreprenori in Medicina L: Universitatea de Medicină și Farmacie Veterinară ’’Iuliu Hațieganu’’, Cluj -Napoca/P1: Institutul Oncologic ‘’I. Chiricuță’’ Cluj/P2: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară-Cluj
Cresterea numarului absolvenþilor de învaþamânt terþiar universitar care îsi gasesc un loc de munca ca urmare a accesului la activitaþi de învaþare la un potenþial loc de munca / cercetare si inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (bioeconomie si sanatate). 6/27/2019 6/26/2022 85.00 Nord-Vest Cluj Municipiul Cluj-Napoca L+P2: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: institute, centre sau staþiuni de cercetare ale Academiei Române si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura 115 5,881,817 899,572 138,396 0 0 6,919,784 in implementare 0 0
TOTAL 201,231,598 22,427,024 13,609,920 0 18,677 237,287,220 0 0 28,714,495 1,003,798