Bucharest 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
BUCUREȘTI
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,   finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
AM POCU 1 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.4 155 115743 AT acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari – servicii de asigurare personal birou helpdesk OIR BUC ILFOV AT acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari – servicii de asigurare personal birou helpdesk 1.12.2015 31.12.2018 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,024,471 0 185,129 0 0 1,209,600 IN IMPLEMENTARE AA 1/22.05.2018 902,162 0
AM POCU 2 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.5 155 115744 AT acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS OIR BUC ILFOV AT acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS 1.12.2015 31.12.2016 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 640,423 0 115,577 0 0 756,000 FINALIZAT 556,689 0
AM POCU 3 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.7 155 119434 Implementarea Planului de Evaluare a POCU 2014-2020 MFE – DGAPE Implementarea Planului de Evaluare a POCU 2014-2020 1.11.2015 31.12.2023 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 23,454,099 0 4,238,326 0 0 27,692,424 IN IMPLEMENTARE 99,601 0
AM POCU 4 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.11 155 115741 Achiziție de servicii și echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea București Ilfov OIR BUC ILFOV Achiziție de servicii și echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea București Ilfov 1.12.2015 31.12.2017 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 36,833 0 6,656 0 0 43,489 FINALIZAT 33,848 0
AM POCU 5 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.25 155 115742 Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București Ilfov OIR BUC ILFOV Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București Ilfov 1.04.2016 31.12.2018 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 100,788 0 18,213 0 0 119,001 IN IMPLEMENTARE 30,320 0
AM POCU 6 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.28 155 119711 Sprijin pentru MFE in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele pentru anul 2016 MDRAPFE – DMP Sprijin pentru MFE in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele pentru anul 2016 13.04.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 57,545 0 10,399 0 0 67,943 FINALIZAT 14,375 0
AM POCU 7 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.34 155 119653 Servicii pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020 MDRAPFE – DMP Servicii pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020 1.05.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 40,322 0 7,286 0 0 47,608 FINALIZAT 18,207 0
AM POCU 8 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.35 155 119701 Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice MDRAPFE – DMP Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfăşurarii activităţii zilnice 20.06.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 91,496 0 16,534 0 0 108,030 FINALIZAT 16,001 0
AM POCU 9 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.36 155 119559 Achiziția consumabilelor pentru multifuncționalele si imprimantele aflate in gestiunea DG PCU 2016 MDRAPFE – DMP Achiziția consumabilelor pentru multifuncționalele si imprimantele aflate in gestiunea DG PCU 2016 13.04.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 108,059 0 19,527 0 0 127,585 FINALIZAT 105,627 0
AM POCU 10 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.37 155 120388 Servicii organizare evenimente in vederea gestionarii si implementării cu succes a Programului Operațional Capital Uman MDRAPFE – DMP Servicii organizare evenimente in vederea gestionarii si implementării cu succes a Programului Operațional Capital Uman 30.10.2016 30.04.2020 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,339,504 0 603,473 0 0 3,942,977 IN IMPLEMENTARE 54,249 0
AM POCU 11 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.38 155 123330 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada decembrie 2015 – decembrie 2021 pentru personalul MFE implicat în gestionarea POCU și POSDRU MFE – DERU Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada decembrie 2015 – decembrie 2021 pentru personalul MFE implicat în gestionarea POCU și POSDRU 1.12.2015 31.12.2021 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 41,139,639 0 7,434,231 0 0 48,573,870 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 12 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.39 155 120125 Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 și închiderea POSDRU 2007-2013 prin achiziționarea unui software extensie de date și analiză MDRAPFE – DMP Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 și închiderea POSDRU 2007-2013 prin achiziționarea unui software extensie de date și analiză 10.08.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 10,163 0 1,837 0 0 12,000 FINALIZAT 9,789 0
AM POCU 13 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.47 155 115739 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate  în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV pentru personalul implicat în gestionarea POCU si POSDRU OIR BUC ILFOV Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate  în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 de OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV pentru personalul implicat în gestionarea POCU si POSDRU 1.01.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 4,196,996 0 758,428 0 0 4,955,423 FINALIZAT 3,793,854 0
AM POCU 14 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.49 155 120230 Sprijin pentru evaluarea solicitărilor de finanțare POCU (AP1-6) MDRAPFE – DMP Sprijin pentru evaluarea solicitărilor de finanțare POCU (AP1-6) 15.09.2016 15.03.2019 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 23,885,163 0 4,316,222 0 0 28,201,384 IN IMPLEMENTARE AA1/28.02.2019 165,858 0
AM POCU 15 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.51 155 120123 Sprijin pentru MFE prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU MDRAPFE – DMP Sprijin pentru MFE prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU 1.01.2016 1.02.2019 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 176,843 0 31,957 0 0 208,800 IN IMPLEMENTARE 148,623 0
AM POCU 16 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.52 155 119522 Sprijin pentru MFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele MDRAPFE – DMP Sprijin pentru MFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele 01.01.2017 30.06.2019 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 193,804 0 35,022 0 0 228,825 IN IMPLEMENTARE 8,096 0
AM POCU 17 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.55 155 115730 Închirierea unui spațiu într-un imobil / clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea București Ilfov OIR BUC ILFOV Închirierea unui spațiu într-un imobil / clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea București Ilfov 15.01.2017 29.02.2020 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,377,896 0 610,410 0 0 3,988,307 IN IMPLEMENTARE 1,250,256 0
AM POCU 18 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.56 155 115740 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2017- martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU Regiunea București Ilfov OIR BUC ILFOV Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2017- martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU Regiunea București Ilfov 1.01.2017 31.12.2017 85.00% Bucuresti Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,235,278 0 223,224 0 0 1,458,502 FINALIZAT 1,032,089 0
AM POCU 19 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.60 155 115632 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016-martie 2017 pentru personalul Organismului Intermediar Ministerul Muncii si Justiției Sociale implicat in gestionarea POCU si POSDRU OI MMJS Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016-martie 2017 pentru personalul Organismului Intermediar Ministerul Muncii si Justiției Sociale implicat in gestionarea POCU si POSDRU 1.01.2016 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 2,884,106 0 521,179 0 0 3,405,285 FINALIZAT 2,586,299 0
AM POCU 20 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.62 155 118786 Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi MDRAPFE – UPECS Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi 1.07.2017 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 319,006 0 57,647 0 0 376,652 FINALIZAT 59,103 0
AM POCU 21 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.64 155 119823 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada aprilie 2017 – decembrie 2017 pentru personalul OI Ministerul Muncii și Justiției Sociale implicat în gestionarea POCU şi închiderea POSDRU OI MMJS Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada aprilie 2017 – decembrie 2017 pentru personalul OI Ministerul Muncii și Justiției Sociale implicat în gestionarea POCU şi închiderea POSDRU 1.04.2017 31.12.2017 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,572,153 0 284,100 0 0 1,856,253 FINALIZAT 1,511,808 0
AM POCU 22 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.66 155 117513 Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale OIR BUC ILFOV Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale 1.03.2017 31.12.2023 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 40,877,583 0 7,386,875 0 0 48,264,458 IN IMPLEMENTARE AA 1/03.09.2018 8,130,682 0
AM POCU 23 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.68 155 121298 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2018 – martie 2018 pentru personalul Organismului Intermediar – Ministerul Muncii și Justiției Sociale implicat în gestionarea POCU şi închiderea POSDRU OI MMJS Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2018 – martie 2018 pentru personalul Organismului Intermediar – Ministerul Muncii și Justiției Sociale implicat în gestionarea POCU şi închiderea POSDRU 1.01.2018 31.03.2018 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 559,431 0 101,093 0 0 660,524 FINALIZAT 507,203 0
AM POCU 24 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.69 155 117864 Asistență tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru buna implementare POCU 2014-2020 MDRAP – DMP Asistență tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru buna implementare POCU 2014-2020 28.09.2017 26.02.2021 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 39,719,414 0 7,177,586 0 0 46,897,000 IN IMPLEMENTARE 8,919,013 0
AM POCU 25 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.70 155 115517 Formarea profesionala a personalului MDRAPFE, responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE), pentru perioada 2014-2020 MDRAPFE – DG MFRUA Formarea profesionala a personalului MDRAPFE, responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE), pentru perioada 2014-2020 01.02.2018 30.06.2021 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 2,727,915 0 492,954 0 0 3,220,869 IN IMPLEMENTARE 99,243 0
AM POCU 26 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.81 155 117978 Asigurarea serviciilor pentru organizarea şi desfasurarea cursurilor de formare pentru membri, observatori si invitati ai CM POCU MFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNE Asigurarea serviciilor pentru organizarea şi desfasurarea cursurilor de formare pentru membri, observatori si invitati ai CM POCU 01.10.2017 31.12.2018 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 264,475 0 47,793 0 0 312,268 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 27 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.82 155 118672 Sprijin pentru MFE si MDRAPFE in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea necesarului de hartie A3 si A4 in vederea desfasurarii activitatii zilnice in conditii optime MFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNE Sprijin pentru MFE si MDRAPFE in gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea necesarului de hartie A3 si A4 in vederea desfasurarii activitatii zilnice in conditii optime 01.02.2016 31.03.2019 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 55,055 0 9,949 0 0 65,004 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 28 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.83 155 119596 Sprijin pentru deplasarile personalului DG PECU, UPECS si a directiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU MFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNE Sprijin pentru deplasarile personalului DG PECU, UPECS si a directiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU 12.01.2016 24.05.2019 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 2,650,553 0 478,974 0 0 3,129,527 IN IMPLEMENTARE AA1/24.04.2019 83,533 0
AM POCU 29 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.85 155 118022 Sprijin pentru MDRAPFE in gestionarea si implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite si consumabile pentru echipamentele IT MFE/DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNE Sprijin pentru MDRAPFE in gestionarea si implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite si consumabile pentru echipamentele IT 01.06.2016 30.04.2020 85.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 919,737 0 166,203 0 0 1,085,940 IN IMPLEMENTARE 127,223 0
AM POCU 30 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.101 155 126944 Imbunatatirea capacitatii DGPECU in gestionarea proiectelor finantate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual MFE/DGPECU Imbunatatirea capacitatii DGPECU in gestionarea proiectelor finantate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual 06.02.2019 05.05.2019 84.70% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 4,610,748 0 833,196 0 0 5,443,944 IN IMPLEMENTARE 1/22.04.2019 0 0
AM POCU 31 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.102 155 128382 Activitati de secretariat pentru OIR Bucuresti Ilfov OIR BUC ILFOV Activitati de secretariat pentru OIR Bucuresti Ilfov 09.02.2019 08.03.2022 84.70% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 640,401 0 115,725 0 0 756,126 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 32 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.105 155 128866 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 OIR BUC ILFOV Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 06.02.2019 05.09.2019 84.70% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 122,483 0 22,134 0 0 144,617 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 33 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.109 155 126154 Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei OIR B-I Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei 9/15/2018 12/31/2019 84.70% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 3,136,214 0 566,737 0 0 3,702,951 IN IMPLEMENTARE AA1/17.04.2019 0 0
AM POCU 34 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.112 155 126883 Sprijin pentru MFE – DGPECU în domeniul contractării proiectelor POCU MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE/ DGPECU Sprijin pentru MFE – DGPECU în domeniul contractării proiectelor POCU 12/1/2018 2/28/2019 84.70% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 2,260,452 0 408,480 0 0 2,668,932 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 35 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129597 Schimb de experiență și de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European OIR BUC ILFOV Schimb de experiență și de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European 05.04.2019 04.10.2019 84.69% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 93,589 0 16,912 0 0 110,501 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 36 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129547 Sprijin pentru organizarea cadrului de dezbatere privind FSE post 2020 MFE/DGPCS Sprijin pentru organizarea cadrului de dezbatere privind FSE post 2020 13.05.2019 12.02.2020 84.70% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 384,789 0 69,534 0 0 454,324 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 37 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 129476 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru efectuarea deplasarilor si organizarea de intalniri de lucru OIR BUC ILFOV Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru efectuarea deplasarilor si organizarea de intalniri de lucru 5/14/2019 1/14/2024 84.70% Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,338,359 0 241,851 0 0 1,580,210 IN IMPLEMENTARE 0 0
OIR REG. NORD VEST 38 3:Locuri de munca pentru toti/8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 298 121437 Competitiv pe piața muncii ASOCIAȚIA CERID-CENTRE FOR EQUAL RIGHTS, INCLUSION AND DEVELOPMENT Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea si promovarea antreprenoriatului, în regiunileVest, Sud Muntenia, Bucuresti-Ilfov, în vederea accesului si dezvoltarii sustenabile în ocupare, pe o piaþa a muncii flexibila si inclusiva. 9/3/2018 3/2/2020 85.00 Nord Vest Bucuresti Bucuresti ONG 8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 4,011,380 707,890 0 0 0 4,719,270 in implementare AA1/13.09.2018 637,912 14,104
OIR BI 39 Axa Prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 86 106628 Strateg plus – parteneriat pentru
dezvoltare locala durabila
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti; P1 – Romactiv Business Consulting Srl, P2 – Asociatia De Dezvoltare Comunitara In Mediu Rural – Ard Cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala ce va viza reducerea numarulului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din Sectorul 4, Bucuresti, devenind astfel un promotor al dezvoltarii durabile din zona. 8/18/2017 12/4/2017 88.48% Bucuresti-Ilfov Bucuresti, Sectorul 4 Bucuresti, Sectorul 4 Lider parteneriat: institutie publica, P1 – SC, P2 – ONG 114 196,422 20,205 5,361 0 0 221,988 finalizat Nr. 1/16.10.2017
Nr. 2/08.11.2017
Nr. 3/29.11.2017
118,474 12,585
OIR BI 40 Axa Prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 86 106601 Dezvoltarea integrată a comunităţilor marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti; P1 – Asociatia “C4C Communication For Community”; P2 – Acz Consulting Srl Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea mecanismului de Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitaţii (DLRC) în zonele marginalizate ale Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, în contextul unei infrastructuri si a unor servicii slab dezvoltate prin înfiinţarea unui Grupului de Acţiune Locala (GAL) si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti care sa exprime aspiraţiile de dezvoltare ale comunitaţii, care sa abordeze problemele locale, bazându-se pe potenţialul local de dezvoltare. 8/10/2017 12/4/2017 88.56% Bucuresti-Ilfov Bucuresti, Sectorul 2 Bucuresti, Sectorul 2 Lider parteneriat: institutie publica, P1 – ONG, P2 – ONG 104 196,094 19,949 5,387 0 752 222,182 finalizat Nr. 1/02.10.2017
Nr. 2/08.11.2017
Nr. 3/29.11.2017
169,151 16,787
OIR BI 41 Axa Prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 137 112085 GAL Sector 3 – “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti; P1 – Intratest S.A; P2 – Asociatia Educ Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3, Bucureşti prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi identificarea listei indicative de intervenţii pentru o dezvoltare comunitară integrată. Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3, Bucureşti, prin intervenţii integrate, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din care fac parte, la creşterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională şi ameliorarea stării de sărăcie. 9/1/2017 12/4/2017 90.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti, Sectorul 3 Bucuresti, Sectorul 3 Lider parteneriat: institutie publica, P1 – SC, P2 – ONG 114 202,890 18,954 4,767 0 623 227,234 finalizat Nr. 1/16.10.2017
Nr. 2/21.11.2017
151,954 13,798
OIR BI 42 Axa Prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 393 123630 Impreuna dezvoltam Sectorul 5 Asociatia Grupul de Actiune Locala “Impreuna dezvoltam Sectorul 5” Obiectivul general (scopul) proiectului constă în sprijinirea funcţionării Grupului de Acţiune Locală (GAL) ”Împreună Dezvoltăm Sectorul 5” în vederea implementării mecanismului Strategiei de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii şi animarea comunităţii din zona urbană marginalizată până la finalul perioadei de implementare a proiectului. 10/5/2018 12/4/2021 90.00% Bucureşti – Ilfov Bucuresti Bucuresti, Sectorul 5 ONG 114 812,228 90,248 0 0 0 902,476 in implementare Nr. 1/25.06.2019 133,786 4,843
OIR BI 43 Axa Prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 481 127445 „Sprijin pentru functionarea Asociaţiei Gândim şi Acţionăm Local în Sectorul 4” Asociaţia Gândim şi Acţionăm Local în Sectorul 4 Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Asociatia Gândim şi Acţionăm Local în Sectorul 4 in vederea gestionarii eficiente afondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locala, prin aprobarea unor propuneri de proiecte mature care sa contribuie la reducereapana in anul 2023 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in teritoriul vizat de Strategia de DezvoltareLocala, alaturi de imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica interitoriul SDL, in perioada 2018-2023. 4/1/2019 12/31/2023 90.00% Bucuresti-Ilfov Bucuresti Sector 4 ONG 114 945,693 105,077 0 0 0 1,050,770 in implementare 0 105,077 0
OI POCU MEN 44 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 104923 Dezvoltam profesori – Dezvoltam viitorul L: PRIMARIA SECTOR 5/ P1: Great People Inside SRL/ P2: Casa Corpului Didactic Ilfov Imbunatatirea calitatii si accesului echitabil la educatie prin dezvoltarea competentelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin si 5 manageri scolari din 5 unitati defavorizate (clasa de defavorizare 1 conform Anexa 1) din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti prin participarea la programe/actiuni educationale destinate in special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea si prevenirea parasirii timpurii a scolii. 5/4/2018 8/3/2020 78.51 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L:unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 1,551,226 328,876 95,650 0 0 1,975,753 in implementare nr.1/07.01.2019 195,354 35,845
OI POCU MEN 45 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104925 Fii C.O.O.L – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ L: PRIMARIA SECTOR 5/ P1: Great People Inside SRL Dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate in domeniul educatiei pentru 1.170 de persoane (copii/tineri/adulti, parinti) din sectorul 5 al municipiului Bucuresti in vederea cresterii participarii scolare (începând cu învaþamântul ante prescolar si pâna la finalizarea învaþamântului obligatoriu) si prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii. 5/4/2018 8/3/2020 78.11 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L:unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 7,277,231 1,720,852 318,127 0 0 9,316,210 in implementare 751,512 57,794
OI POCU MEN 46 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106583 Scoala, prietenul tau de azi si de mâine L: FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMANIEI Reducerea si prevenirea parasirii timpurii a scolii prin implementarea de actiuni integrate la nivelul copilului, familiei si cadrelor didactice menite sa inlature/ diminueze obstacolele intampinate pe parcursul traseului educational. 5/9/2018 5/8/2021 80.00 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial 115 2,226,889 556,722 0 0 0 2,783,611 in implementare 624,474 52,814
OI POCU MEN 47 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107007 FRIENDS – Facilitarea Revitalizarii Integrate a Educatiei Necesare unei Dezvoltari Sustenabile L: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3/ P1:SCOALA GIMNAZIALA “MAICA DOMNULUI” Municipiul Bucuresti Dezvoltarea sistemului educational românesc prin masuri destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor acestora cât si personalului didactic si de sprijin, vizând zona decircumscriptie a Liceului Tehnologic Special nr.3 si Scolii GimnazialeMaica Domnului,din Bucuresti, sector 2, Regiunea de Dezvoltare Bucuresti – Ilfov. 5/14/2018 5/13/2021 80.00 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L+P1: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 4,795,489 1,078,985 119,887 0 0 5,994,361 in implementare nr.1/30.08.2018 579,320 8,127
OI POCU MEN 48 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107010 SCOALA MEA – Sprijinirea Creativitatii si Organizarea Altfel a Lectiilor prin Asigurarea de Masuri Educationale Adecvate L: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SF. NICOLAE”/ P1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108 Dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor acestora cat si personalului didactic si de sprijin, vizand zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Speciale Sf. Nicolae din sector 4 si Scolii Gimnaziale nr. 108, Bucuresti. 4/11/2018 4/10/2021 80.00 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L+P: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 3,210,427 722,346 80,261 0 0 4,013,034 in implementare nr.1/07.12.2018 368,238 25,039
OI POCU MEN 49 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107876 Scoala Generatii – Prevenirea abandonului scolar prin implicarea comunitatii L: FUNDATIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMANIEI Prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru un numar de 369 de copii din zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale nr.153 si Gradinitei Colt de Rai, din Bucuresti, Sector 6, prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. 4/30/2018 4/29/2021 80.00 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 2,722,841 680,710 0 0 0 3,403,552 in implementare nr.1/18.03.2019 322,796 20,739
OI POCU MEN 50 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108284 MENS SANA – Masuri Educationale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor
Actuale
L: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SF. NICOLAE”/ P1: SCOALA GIMNAZIALA “IENACHITA VACARESCU” dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor acestora cat si personalului didactic, de sprijin si de management, vizand zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Speciale “Sf.Nicolae”, Scolii Gimnaziale “Ienachita Vacarescu” si Gradinitei “Scufita Rosie”din Bucuresti, sector 4. Proiectul isi propune prevenirea si
diminuarea parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 587 de copii situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Speciale “Sf. Nicolae”, Scolii Gimnaziale “Ienachita Vacarescu” si Gradinitei “Scufita Rosie”, din Bucuresti, sector 4, Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de
parasire timpurie a scolii.
4/11/2018 4/10/2021 80.00 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L+P1: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 4,412,044 992,710 110,301 0 0 5,515,055 in implementare nr.1/01.11.2018 513,610 26,866
OI POCU MEN 51 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109308 Stagii de practica in sectorul agricol L: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA București/P1 Agro Business Solutions SRL Derularea de stagii de practica pentru studenti in domeniul agricol, in vederea dobandirii de noi competente aplicative si insertiei pe piata muncii. 6/15/2018 6/14/2020 83.99 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L: instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/ P1 microîntreprindere 115 1,861,299 294,654 60,087 0 0 2,216,041 in implementare 218,613 2,991
OI POCU MEN 52 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109461 PRACTICA IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR – PRAC-TIC L: CONSILIUL NAŢIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA/ P1: MARKET SCOPE SRL Cresterea angajabilitatii studentilor si facilitarea insertiei acestora pe piata muncii prin activitati de consiliere, orientare profesionala, actiuni de invatare la un potential loc de munca prin organizarea de stagii de practica si activitati inovative care vor duce la dezvoltarea competentelor si aptitudinilor practice necesare pentru piata muncii. 6/25/2018 6/24/2020 83.73 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: microîntreprindere 115 1,842,159 325,087 32,736 0 0 2,199,982 in implementare nr.1/27.12.2018 447,517 44,708
OI POCU MEN 53 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/320/6.21/MASURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITATII 122596 Educatia, o sansa pentru Valea Jiului! L: UNIVERSITATEA DIN PETROSANI/P1: SIVECO ROMANIA Potentarea oportunitatilor de dezvoltare a societatii la nivel local si regional prin intermediul unei oferte educationale actualizata si diversificata, dezvoltata in stransa corelare cu prioritatile strategice regionale si nationale, insotita de un pachet de masuri de atragere a tinerilor catre studiu, acompaniata de actiuni de crestere a competentelor personalului didactic si care,
impreuna, sa contribuie la maximizarea sanselor de angajare pentru viitorii absolventi din invatamantul tertiar, universitar si non-universitar tehnic.
12/3/2018 6/2/2021 83.39 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 3,439,921 555,667 129,578 0 0 4,125,167 in implementare 412,516 0
OI POCU MEN 54 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 124651 Atragerea de candidati (viitori studenti) la
invatamantul tertiar universitar ingineresc si
pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii
actuale
L: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI/P1: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI- Facultatea de Automatica si Calculatoare/P2: UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI/P3: UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA/P4: UNIVERSITATEA DIN ORADEA/P5: OMEGA TRUST SRL 6/26/2019 6/25/2021 84.15 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Bucuresti L+P1+P2+P3+P4: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P5: microîntreprindere 115 5,804,964 914,068 179,416 0 0 6,898,447 in implementare 0 0
OI POCU MEN 55 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 124708 Cercetator-antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERTANTREP) L:ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE/P1:CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI/P2:UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII/Centrul pentru Politici Publice în Învăţământul Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat Imbunatatirea calitatii formarii viitorilor cercetatori, a 70 de doctoranzi cu frecventa inmatriculati in anul II sau III si a 30 de post-doctoranzi, in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la viata activa, prin acces la programe de formare antreprenoriala si dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligenta Tehnologia Informatiilor si comunicatiilor, spatiu si securitate si Bioeconomie. 5/24/2019 3/23/2022 85.00 Bucuresti – Ilfov Bucuresti Municipiul Bucuresti L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1:camera de comerþ/P2:autoritate a administraþiei publice centrale finanþata parþial din venituri proprii si bugetul de stat sau
BAS
115 5,842,906 905,229 125,872 0 0 6,874,007 in implementare 0 0
TOTAL BUCUREȘTI 259,597,888 10,038,229 38,898,800 0 1,375 308,536,292 36,014,056 337,041