Bistrița-Năsăud

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,  finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR REG. NORD VEST 1 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 114598 Investitia in Oameni = Viitorul Comunei
Bistrita Birgaului
FEDERATIA PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI RURALE BÂRGAU-CALIMANI/ASOCIATIA DE DEZVOLTARE “EQ” /COMUNA BISTRIŢA BÎRGĂULUI /ASOCIAŢIA INTERETNICĂ DUMITRIŢA (A.I.D.) /SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BISTRITA Cresterea gradului de incluziune sociala a 772 locuitori din comunitatea marginalizata Bistrița Bârgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin
implementarea unor masuri integrate în domeniile educației, ocuparii, socio-medical, locuirii si sigurantei locative in scopul reducerii
gradului de saracie si marginalizare.
3/6/2018 3/5/2021 85.00 NV Bistrița-Năsăud Bistrița ONG/Public/SRL 110 17,372,378 2,932,722 132,992 0 0 20,438,092 in implementare AA1/13.09.2018; AA2/21.03.2019 2,186,201 116,942
OIR REG. NORD VEST 2 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei/ OS 4.1/ PI 9.ii -Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 138 115056 Rodna, masuri integrate pentru o
comunitate solidara
COMUNA RODNA/FUNDATIA CARITABILA SFANTUL DANIEL /ŞCOALA GIMNAZIALĂ FLORIAN PORCIUS RODNA „Dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii vietii Comunei Rodna prin asigurarea unei interventii
sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv educatie, ocupare, servicii sociale si socio-medicale, locuire si favorizarea
accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii”.
3/6/2018 3/5/2021 85.00 Nord-Vest Bistrița-Năsăud Rodna Instituție publica/ong/public 110 18,877,673 3,135,663 195,691 0 0 22,209,027 in implementare AA1/30.08.2018;  AA2/12.09.2018 2,054,904 46,096
OIR REG. NORD VEST 3 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 102217 IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătațirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, judetul Bistrița-Năsăud JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/FUNDAŢIA SATEAN /CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII EUROPENE SRL /TIGER PROTECTOR COMPANY S.R.L. /BROTAC MEDICAL CENTER SRL Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala  din comunitatea marginalizata a comunei Lechința, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 17.3%, concentrand masuri integrate (DLI 360), în vederea dezvoltarii comunitatii marginalizate si  a
membrilor comunitatii, pe toate palierele vietii comunitare. Proiectul  se adreseaza unui grup tinta de 1000 de persoane apartinand comunitatii
marginalizate, alcatuit din: 200 copii (150 rromi si 50 neromi) si 800 persoane adulte (550 rromi si 250 neromi).
10/13/2017 10/12/2020 83.49 Nord-Vest Bistrița-Năsăud Lechința Public (APL)/SRL/SRL/SRL 110 21,653,823 3,623,222 658,599 0 0 25,935,644 in implementare AA1 nr. 1/17.11.2017; AA2/03.04.2018;AA3/18.05.2018; AA4/17.09.2018; AA5/28.11.2018;AA6/31.05.2019 4,757,552 491,149
OIR REG. NORD VEST 4 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 102218 IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătațirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrița-Năsăud JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/FUNDAŢIA SATEAN /CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII EUROPENE SRL /TIGER PROTECTOR COMPANY S.R.L. /BROTAC MEDICAL CENTER SRL Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 23%, concentrand masuri integrate (DLI 360), in vederea  dezvoltarii comunitatii marginalizate si, in speta, a
membrilor comunitatii, pe toate palierele vietii comunitare. Proiectul se adreseaza pentru un grup tinta de 1000 de persoane apartinand comunitatii
marginalizate alcatuit din: 200 copii (150 rromi si 50 neromi) si 800 persoane adulte (550 rromi si 250 neromi).
9/27/2017 9/26/2020 83.42 Nord-Vest Bistrița-Năsăud Teaca Public (APL)/SRL/SRL/SRL 110 20,677,124 3,433,475 677,594 0 0 24,788,193 in implementare AA1/17.11.2017; AA2/03.04.2018; AA3/17.09.2018; AA4/28.11.2018; AA5/31.05.2019 4,716,691 510,854
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106557 Proces educational optimizat prin activitati de mentorat în scolile bistritene L: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BISTRITA/ P1: C&T STRATEGIC BUSINESS PARTNERS S.R.L Cresterea calitaþii serviciilor educaþionale în scolile bistritene prin îmbunataþirea de competenþe cheie actorilor implicaþi în activitaþi educaþionale cu scopul de a reduce si elimina riscul parasirii timpurii a scolii. 4/26/2018 4/25/2021 83.90 Nord-Vest Bistrita-Nasaud Lechinta/ Municipiul Bistrita/ Nimigea/ Beclean/ Sângeorz-Bai L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1: microîntreprindere 115 5,386,801 237,415 796,501 0 0 6,420,717 in implementare nr.1/30.01.2019 836,403 63,985
OI POCU MEN 6 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106821 VIITORUL incepe AZI – cu o educatie de calitate, pentru TOTI L: ASOCIATIA NATIONALA MUTUALA ROMANIA FRANTA LOUIS PASTEUR DEJ/P1: Școala Gimnazială Budacu de Sus/P2: Primăria Dumitrița/P3: Asociația In.Motion Implementarea mecanismelor de reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la educatie de calitate pentru 20 anteprescolari, 120 prescolari si 332 elevi din comuna Dumitrita, jud. Bistrita-Nasaud, prin activitati dedicate acestor copii, precum si prin actiuni destinate familiilor din care provin si cadrelor didactice din scolile care le ofera suportul educational. 5/29/2018 5/28/2021 85.00 Nord-Vest Bistrita-Nasaud Dumitrita L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 3,821,346 646,148 28,207 0 0 4,495,701 in implementare 745,948 13,135
TOTAL 87,789,146 14,008,645 2,489,583 0 0 104,287,374 15,297,698 1,242,161