Arad 

Anexa 3
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL ARAD
                                              –
Nr. AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 OIR NE 66 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi, OS8  / (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor 295 120476 TRAIN THE LEADERS – Formarea managerilor si personalului din HR COFICAB EASTERN EUROPE S.R.L. OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este reprezentat de ”cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode,
practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica
sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI” (numite in
continuare sectoare eligibile conform SNC si SNCDI).
6/25/2018 6/24/2019 35.97% Vest Arad Municipiul Arad Intreprindere mare 106 256,122 45,198 301,327 0 109,479 712,126 in implementare 1/02.04.2019 0 0
2 OI POCU MEN 51 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 106247 Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv L: CASA CORPULUI DIDACTIC ALEXANDRU GAVRA ARAD/ P1: Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad Dezvoltarea, aplicarea si multiplicarea unui program complex de dezvoltare profesionala in scopul prevenirii riscului de parasire timpurie a scolii la nivel judetean. 4/19/2018 5/18/2020 85.00 Vest Arad Arad/ Ineu/ Pecica L+P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 4,917,087 0 867,721 0 0 5,784,808 in implementare 401,521 0
3 OI POCU MEN 52 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106250 Educatie de calitate pentru toți L: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD/ P1: CASA CORPULUI DIDACTIC ALEXANDRU GAVRA ARAD/ P2: C & T STRATEGIC BUSINESS PARTNERS S.R.L. Cresterea calitaþii serviciilor educaþionale în scolile aradene prin îmbunataþirea competenþelor actorilor implicaþi în activitaþi educaþionale si prin valorificarea valenþelor formative ale procesului de mentorat asupra trinomului educaþional în vederea reducerii si prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la educaþie. 4/20/2018 1/19/2021 83.92 Vest Arad Bata/ Birchis/ Fântânele/ Misca/ Arad/ Curtici/ Sântana/ Sagu/ Sepreus L+P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2: microîntreprindere 115 5,342,837 230,288 793,368 0 0 6,366,493 in implementare nr.1/26.10.2018 392,900 36,113
4 OI POCU MEN 76 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106615 Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din scoli defavorizate L:ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI/P1:  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD/P2:  CASA CORPULUI DIDACTIC ALEXANDRU GAVRA ARAD/P3: CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD Asigurarea accesului la o educatie de calitate a 388 de copii arondati unui numar de 4 scoli defavorizate din Judetul Arad. 5/17/2018 1/16/2021 85.00 Vest Arad Arad L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P1+P2+P3autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BA 115 4,058,459 314,166 402,032 0 0 4,774,658 in implementare 412,964 24,596
5 OI POCU MEN 206 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108860 Dezvolta abilitati practice prin Agro & Tehnic Internship L: EGIS ROMANIA S.A./P1: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI ” REGELE MIHAI I AL ROMANIEI ” DIN TIMISOARA Cresterea gradului de angajabilitate a 250 de studenti din regiunea VEST prin participarea la programe de invatare la locul de munca. 8/2/2018 8/1/2020 81.00 Vest Arad Arad L: întreprindere mare/P1: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 1,652,226 287,600 95,829 0 0 2,035,654 in implementare 182,461 31,652
6 OI POCU MEN 285 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 125150 Invata sa fii Antreprenor pentru Viitor ! Imbunatatirea calitatii ofertelor educative si a competentelor cadrelor didactice in domeniul antreprenoriatului in vederea cresterii accesului participantilor la invatamant tertiar in conditii de echitate si eficienta sociala si promovarea unei culturi educationale antreprenoriale in domeniile competitive de interes regional-DUBUSINESS L: UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD/P1: EXPERT BUSINESS CENTER SRL/P2: SINDICATUL ALMA MATER/P3: ASOCIATIA DANTES Cresterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad adresandu-se in acest sens unui Grup tinta de 50 elevi si 450 studenti, in vederea diminuarii ratei de abandon a studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 350 studenti din categorii vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale prin dezvoltarea
a 5 noi programe antreprenoriale, corelat cu imbunatatirea competentelor a unui numar de 90 de cadre didactice universitare.
6/20/2019 6/19/2021 83.83 Vest ARAD Municipiul Arad L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1:microîntreprindere/P2:organizatie sindicala/P3:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 6,625,602 1,078,219 199,920 0 26,583 7,930,325 in implementare 0 0
TOTAL 22,852,334 1,955,471 2,660,198 0 136,062 27,604,064 1,389,846 92,362