IO 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL ALBA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/ Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
AM POCU 1 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.9 155 114994 Închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU – Regiunea Centru OIR CENTRU Închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU – Regiunea Centru 1.01.2016 31.12.2020 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 2,772,576 0 501,024 0 0 3,273,600 IN IMPLEMENTARE 1,154,867 0
AM POCU 2 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.26 155 115593 Sprijin acordat OIR POSDRU – Regiunea Centru pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării OIR POSDRU – Regiunea Centru OIR CENTRU Sprijin acordat OIR POSDRU – Regiunea Centru pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării OIR POSDRU – Regiunea Centru 1.04.2016 31.12.2016 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 78,557 0 14,177 0 0 92,735 FINALIZAT 76,879 0
AM POCU 3 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.27 155 115619 Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU – Regiunea Centru OIR CENTRU Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU – Regiunea Centru 1.04.2016 31.12.2016 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 130,951 0 23,633 0 0 154,584 FINALIZAT 70,422 0
AM POCU 4 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.33 155 115613 Servicii de telefonie mobila, de transmisie de date pentru OI Regiunea Centru OIR CENTRU Servicii de telefonie mobila, de transmisie de date pentru OI Regiunea Centru 1.04.2016 31.12.2016 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 20,049 0 3,618 0 0 23,667 FINALIZAT 13,358 0
AM POCU 5 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.41 155 115222 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU – Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale OIR CENTRU Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU – Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale 1.01.2016 31.12.2016 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 4,510,571 0 814,024 0 0 5,324,595 FINALIZAT 4,095,691 0
AM POCU 6 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.50 155 115217 Asigurarea serviciilor de arhivare pentru OIR POSDRU – Regiunea Centru OIR CENTRU Asigurarea serviciilor de arhivare pentru OIR POSDRU – Regiunea Centru 1.10.2016 31.12.2016 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 134,184 0 24,216 0 0 158,400 FINALIZAT 134,128 0
AM POCU 7 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.58 155 114982 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de  OIR POSDRU – Regiunea Centru, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale OIR CENTRU Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de  OIR POSDRU – Regiunea Centru, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale 1.01.2017 31.12.2017 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,111,256 0 200,812 0 0 1,312,068 FINALIZAT 1,024,993 0
AM POCU 8 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.71 155 121647 Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020 OIR CENTRU Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020 15.03.2018 15.09.2018 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 131,005 0 23,674 0 0 154,679 IN IMPLEMENTARE 104,684 0
AM POCU 9 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.73 155 121840 Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date OIR CENTRU Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date 01.05.2018 30.04.2020 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 133,136 0 24,059 0 0 157,194 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 10 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.78 155 119561 Sprijin pentru finantarea cheltuielor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul  din cadrul OIR POSDRU REGIUNEA Centru  implicat in gestionarea POCU si POSDRU OIR CENTRU Sprijin pentru finantarea cheltuielor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul  din cadrul OIR POSDRU REGIUNEA Centru  implicat in gestionarea POCU si POSDRU 01.04.2017 31.12.2020 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 17,585,490 0 3,177,825 0 0 20,763,315 IN IMPLEMENTARE 7,932,466 0
AM POCU 11 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.79 155 120033 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport şi a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018-decembrie 2020 OIR CENTRU Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport şi a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018-decembrie 2020 01.01.2018 31.12.2020 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 597,071 0 107,895 0 0 704,966 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 12 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.80 155 119918 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada aprilie 2017-decembrie 2020 OIR CENTRU Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada aprilie 2017-decembrie 2020 01.04.2017 31.12.2020 85.00% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 709,964 0 128,296 0 0 838,260 IN IMPLEMENTARE 135,221 0
AM POCU 13 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.113 155 126920 Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Centru , prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice – materiale consumabile si de birou, mobilier OIR C Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Centru , prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice – materiale consumabile si de birou, mobilier 11/1/2018 12/31/2019 84.70% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 197,543 0 35,697 0 0 233,240 IN IMPLEMENTARE 0 0
AM POCU 14 AP 7/ASISTENTA TEHNICA/POCU/155/7/4/Operatiune aferenta OS AT POCU Obiectiv specific integrat 7.1,7.2,7.12 155 127776 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU CENTRU de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei- ianuarie 2019- decembrie 2019 OIR SUD VEST OLTENIA Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU CENTRU de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei- ianuarie 2019- decembrie 2019 5/15/2019 6/15/2020 84.70% Centru Alba Alba Iulia autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 121 1,755,591 0 317,248 0 0 2,072,840 IN IMPLEMENTARE AA1/07.06.2019 0 0
OI POCU MEN 15 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 103810 Masuri integrate de incluziune scolara in satele de munte L: Asociatia Umanitara Sprijiniti Copiii/P1: Asociatia Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale CERESS Alba/P2: Comuna Pianu Sa dezvoltam timp de 34 de luni, un mecanism local de masuri integrate care sa contribuie la cresterea calitatii educatiei in 9 structuri scolare din satele izolate de munte din judetul Alba. 9/12/2018 7/11/2021 85.00 Centru Alba Alba Iulia/Pianu/Sasciori L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P2: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 5,202,049 882,820 35,189 0 0 6,120,057 in implementare 865,069 52,057
OI POCU MEN 16 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106468 Scoala prietenoasa L: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA/ P1:INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA/ P2: FORMA AZIONE SRL/P3: ORAS ZLATNA Prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu, mentinerea si reintegrarea in sistemul de invatamant obligatoriu, promovarea accesului egal la invatamantul prescolar si scolar, inclusiv prin parcursuri de invatare tip a doua sansa a copiilor, elevilor, tinerilor si adultilor din judetul Alba. Prin acest proiect ne propunem sa contribuim la cresterea incluziunii si calitatii sistemului de invatamant din judetul Alba, cu accent pe persoanele apartinand comunitatilor roma si a celor din mediul rural, in conformitate cu principiile directoare ale Strategiei privind reducerea parasirii timpurii a scolii. 5/22/2018 5/21/2021 84.54 Centru Alba Judeþul Alba/Gârbova/Alba Iulia/Cugir/Zlatna L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:unitate administrativ teritoriala nivel judeþean/P2:societate comerciala aflata în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea unei autoritaþi a administraþiei publice centrale sau locale/P3:unitate administrativ teritoriala nivel local 115 7,792,003 823,625 601,024 0 0 9,216,652 in implementare nr.1/18.12.2018 1,031,513 46,461
OI POCU MEN 17 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107777 Parteneriat pentru acces egal la educaþie L: MUNICIPIUL SEBES Imbunatatirea participarii si performantelor scolare, atragerea si mentinerea copiilor in procesul educational, transformarea mediului scolar intr-unul prietenos si apropiat, imbunatatirea competentelor cadrelor didactice prin facilitarea accesului la servicii integrate. 4/11/2018 4/10/2021 85.00 Centru Alba Sebes L: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 2,744,970 419,819 64,588 0 0 3,229,377 in implementare 249,764 30,236
OI POCU MEN 18 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108786 Stagii de practica pentru studenti L: Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia/ P1: Asociația Studenți și Profesioniști IT&C Dezvoltarea de competente si abilitati practice in vederea cresterii gradului de insertie pe piata muncii si a angajabilitatii a 200 destudenti din cadrul facultatii de Stiinte a Universitatii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), intr-un interval de 24 de luni cu un cost total eligibil de 1.486,848,33 lei. 7/3/2018 7/2/2020 83.54 Centru Alba Alba Iulia L1: institutie de învatamânt superior de stat acreditata /P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,242,134 219,200 25,515 0 20,476 1,507,325 in implementare nr.2/14.06.2019 122,935 21,694
OIR POSDRU Regiunea Centru 19 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 POCU/18/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 101765 Investim în viitor! ASOCIAȚIA AS 2001; P1 – SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA; P2 – CLUB ECOLOGIE SI TURISM MONTAN SRL; P3 – SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI ; P4 – PRIMARIA SCARISOARA; P5 – PRIMARIA CIMPENI Facilitarea accesului la educatie pentru 150 copii care locuiesc in satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor – Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni, facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 278 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni, facilitarea ocuparii pe cont propriu, in domeniii non agricole,pentru 60 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau
comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni, facilitarea accesului la servicii sociale si medicale a cel putin 500 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor – Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni, imbunatarirea conditiilor de locuit pentru cel putin 110 gospodarii din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni, acordarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor pentru cel putin 130 persoane din satul Scarisoara.
8/18/2017 8/17/2020 85.00% Centru Alba Cimpeni, Scarisoara S -ONG; P1 – institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
; P2 – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)
; P3 -institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata, P4 – unitate administrativ teritoriala nivel local
; P5 – institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului
110 18,388,663 3,172,293 72,765 0 0 21,633,721 IN IMPLEMENTARE 1/3/28/2018;2/03/07/2018 8,552,202 1,087,926
OIR POSDRU Regiunea Centru 20 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 POCU/18/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 103385 CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA/P1:COMUNA VINTU DE JOS/P2:ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA/P3:SCOALA GIMNAZIALA IULIU MANIU VINTU DE JOS Sprijinirea unui numar de 60 de copii cu vârstele între 3 si 7 ani, a 40 de copii din clasele V-VIII si a 40 de adulti din comuna Vintu de Jos pentru cresterea accesului la educatia timpurie, la învatamântul prescolar si la programele de tip a doua sansa, prevenirea abandonului scolar de catre copii si cresterea nivelului de instruire a adultilor, timp de 36 de luni de la data începerii implementarii proiectului.
Planificarea, organizarea si desfasurarea unor activitati pentru cresterea accesului/ mentinerii pe piata muncii a min. 339 de beneficiari ai proiectului din comuna Vintu de Jos. Sustinerea a 30 de beneficiari ai proiectului, din comunitatea marginalizata din Vintu de Jos, timp de 36 de luni, pentru înfiintarea si dezvoltarea de noi afaceri.
Realizarea unor interventii în domeniile social si medical asupra a 555 de persoane din comunitatea marginalizata din Vintu de Jos. Îmbunatatirea conditiilor de locuit în 25 de gospodarii din comunitatea marginalizata din Vintu de Jos, realizata în termen de 36 de luni de la data începerii implementarii proiectului. Asigurarea asistentei juridice, timp de 36 de luni, pentru minimum 100 de beneficiari ai proiectului din comunitatea marginalizata din Vintu de Jos, pentru reglementarea documentelor de identitate si /sau proprietate ale acestora precum si a altor documente de natura juridica solicitate de catre beneficiari.
Implicarea activa a 555 de beneficiari ai proiectului în viata comunitatii din Vintu de Jos în vederea combaterii discriminarii, promovarii multiculturalismului si consolidarea de parteneriate, timp de 36 de luni de la demararea proiectului.
Realizarea unui management performant al proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor, atingerea tuturor indicatorilor si rezultatelor planificate, într-o perioada de 36 de luni de la data începerii implementarii proiectului.
8/10/2017 8/9/2020 85.00% Centru Alba Vintu de Jos S:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial);P1:unitate administrativ teritoriala nivel local;P2:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial);P3:instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 110 18,267,593 3,102,903 120,790 0 0 21,491,286 IN IMPLEMENTARE 1/01/11/2017, 2/12/12/2017, 3/29/01/2018, 4/ 04/04/2018; 5/29/05/2018; 6/27/09/2018; 7/07/11/2018; 8/29/11/2018;9/28/03/2019 6,821,188 492,864
OIR POSDRU Regiunea Centru 21 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/9vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii 85 POCU/85/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 105088 ALBA IULIA – COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ MUNICIPIUL ALBA IULIA/P1 FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA – FILIALA CLUJ – NAPOCA, P2 XEROM SERVICE S.R.L, Mobilizarea si cresterea implicarii organizatiilor locale prin crearea unui parteneriat plasat sub responsabilitatea comunitatii,în vederea organizarii Grupului de Actiune Locala la nivelul Municipiului Alba Iulia, analizarea si diagnosticarea criteriilor de capital uman, ocupare si conditii de locuire în vederea declararii si validarii a Zonei Urbane Marginalizate de la nivelul Municipiului Alba Iulia, introducerea si dezvoltarea de solutii pentru rezolvarea problemelor identificate in Zona Urbana Marginalizate de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare locala 8/16/2017 11/30/2017 94.32% Centru Alba Alba Iulia S-UAT LOCAL/P1 ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P2 întreprindere mica 114 209,486 8,162 4,453 0 0 222,100 FINALIZAT 1/20.10.2017
2/08.11.2017
135,470 5,382
OIR POSDRU Regiunea Centru 22 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/9vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii 85 POCU/85/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 106138 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș MUNICIPIUL SEBEȘ/ Asociatia Filiala Filantropia Ortodoxa Sebes (P1), SC KH CONSULTING SERVICES SRL (P2) Crearea unui organism comunitar de lucru pentru imbunatatirea situatiei zonelor marginalizate prin infiintarea unui Grup de actiune Locala (GAL) reprezentativ la nivelul comunitatii urbane a Municipiului Sebes, analizarea si diagnosticarea nevoilor si problemelor populatiei teritoriului SDL inclusiv a zonelor urbane marginalizate in scopulintegrarii socio-economice si educationale, combaterii saraciei si a oricarei discriminari, imbunatatirii accesului si participarii pe
piata muncii a grupurilor marginalizate din municipiul Sebes si imbunatatirea infrastructurii sociale si edilitare.
8/16/2017 11/29/2017 94.66% Centru Alba Sebes Lider de parteneriat-unitate administrativ teritoriala nivel local, P1-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P2-întreprindere mica 114 207,541 7,171 4,541 0 0 219,253 FINALIZAT 1 /20.10.2017 59,990 2,015
OIR POSDRU Regiunea Centru 23 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 POCU/18/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 101639 ALBA IULIA 360 MUNICIPIUL ALBA IULIA/ P1 LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA, P2 FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR MANAGERI, P3 FILIALA DE CRUCE ROSIE A JUD ALBA, P4 AJOFM ALBA, P5 FUNDATIA PAEM ALBA, P6 DAD EXPERTISE S.R.L., P7 BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL, P8 INTRATEST SA, P9 UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA, P10 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI INCLUZIUNE SOCIALA Cresterea accesului si participarii la educatie: educatie timpurie (de nivel ante-scolar si prescolar), invatamant primar si secundar, prin acordarea unor pachete integrate pentru 130 de copii; Cresterea ratei de ocupare cu minim 30% din 340 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala si formare profesionala pentru 240 persoane, pe o perioada de 34 luni; Imbunatatirea situatiei juridice prin furnizarea de servicii de asistenta juridica in vederea reglementarii actelor de identitate si/sau proprietate pentru 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, pe perioada de 32 de luni; Cresterea constientizarii grupului tinta si a publicului larg in domeniul combaterii discriminarii si promovarii
multiculturalismului prin 4 campanii de informare, pe o perioada de 32 de luni.
9/19/2017 9/18/2020 84.32% Centru Alba Alba Iulia S-UAT local/P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata, P2 ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P3 ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P4 autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS, P5  ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P6 microîntreprindere, P7 întreprindere mijlocie, P8 întreprindere mica, P9 instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata, P10 ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 21,206,272 3,136,980 807,984 0 0 25,151,236 IN IMPLEMENTARE 1/12/01/2018; 2/05/04/2018;3/11/07/2018;4/07/09/2018;5/01/10/2018;6/26/10/2018;7/13/12/2018;8/11/02/2019;9/7/6/2019 6,104,425 667,201
OIR POSDRU Regiunea Centru 24 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20 POCU/20/4/2/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate 101157 Măsuri integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizarte din Municipiul Alba Iulia – MICESA Lider MUNICIPIUL ALBA IULIA/P 1 – S.C. DAD EXPERTISE S.R.L.;P 2 – AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA;P 3 – COLEGIUL TEHNIC DORIN PAVEL; P 4 – FUNDATIA NATIONALA A TINERILOR MANAGERI;P 5 – FUNDATIA PAEM ALBA;P 6 – SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA ALBA Cresterea accesului si participarii la educatie pentru 25 copii prescolari prin asigurarea de masuri de sprijin si pentru 75 eleviapartinand claselor 5-8 din comunitatile marginalizate din Municipiul Alba Iulia; Cresterea ratei de ocupare prin furnizarea serviciilor integrate de informare/consiliere profesionala pentru 350 persoane din comunitatile marginalizate, facilitarea accesului la programe de formare profesionala pentru 350 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala; Cresterea capacitatii persoanelor intreprinzatoare de a conduce si dezvolta structuri economice competitive prin furnizarea de servicii de consiliere antreprenoriala pt 80 persoane aflate in risc de saracie excluziune sociala,
Imbunatatirea starii de sanatate a comunitatilor marginalizate prin desfasurarea unei campanii de screening, dezvoltarea de servicii de asistenta medicala comunitara pentru 350 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala;Ameliorarea conditiilor de locuit pentru gospodariile persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Imbunatatirea situatiei juridice prin furnizarea de servicii de asistenta juridica pentru reglementari acte pentru 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din 50 gospodarii.
9/19/2017 9/18/2020 84.56% Centru Alba Alba Iulia S-UAT LOCAL/P1 microîntreprindere/P2 autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/P 3instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata/P 4 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P 5 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) /P 6 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 17,387,070 2,397,547 777,425 0 0 20,562,042 IN IMPLEMENTARE 1/05/12/2017;2/ Retras;3/20/03/2018;4/20/03/2018;5/18/05/2018;6/02/07/2018;7/26/09/2018;8/08/10/2018;9/10/12/2018;10/11/02/2019;11/07/05/2019;12/13/06/2019 5,795,268 592,693
OIR POSDRU Regiunea Centru 25 AP 3: Locuri de muncă pentru toți/OS 3/ 8.iii:Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 82 POCU/82/3/7/Romania StartUp 107286 DANTE–C. Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Centru ASOCIATIA ,,UNIUNEA EDITORILOR DIN ROMANIA”; P1 – CONFERO FINANCE SRL; P2 – CONSULTEAM HUMAN CAPITAL SRL Cresterea constientizarii si promovarea antreprenoriatului prin implementarea unei campanii de informare la nivelul ariei de implementare a proiectului;
Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de 450 persoane ce vor forma grupul tinta, compus din someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca; Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului prin infiintarea a 45 de firme in noile domenii de ocupare si antreprenoriat si implementarea unor scheme de ajutoare pentru demararea afacerilor. Crearea a minim 90 locuri de munca in urma infiintarii a 45 de start-up-uri.
1/15/2018 1/14/2021 84.10% Centru Alba Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebes, Cimpeni, Abrud, Baia de aries, Cugir, Ocna Mures, Teius, Zlatna S – ONG; P1 -întreprindere mica; P2 – întreprindere mica; 104 11,201,327 1,976,705 140,422 0 0 13,318,454 IN IMPLEMENTARE 1/4/11/2018;2/17/04/2018;7/21/03/2019 2,303,199 179,009
OIR POSDRU Regiunea Centru 26 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 POCU/140/4/2/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate 114638 IMPACT Lider- FUNDATIA PROGPERS;
P 1- ASOCIATIA A.S.M.E.A. ACTIUNI SOCIALE PRIN METODE EDUCATIVE ACTIVE;
P 2- ORAS OCNA MURES;
P 3- LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR
Crearea unui sistem integrat de interventii sociale prin programe alternative de educatie, masuri active de ocupare, servicii sociale si medicale, dedicate comunitatilor marginalizate apartinand UAT Ocna Mures, in scopul combaterii saraciei si excluziunii sociale 2/14/2018 2/13/2021 85.00% Centru Alba Alba Iulia, Ocna Mures Lider- organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P 1-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial);
P 2- unitate administrativ teritoriala nivel local;
P 3 – instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
110 8,637,178 1,472,278 51,930 0 0 10,161,385 IN IMPLEMENTARE 1/2/4/2018; 2/18/05/2018 1,867,928 167,318
OIR POSDRU Regiunea Centru 27 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 POCU/138/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 113656 INCLUZIV – investitie europeana pentru dezvoltarea sociala in Cugir ORAŞ CUGIR
P1: ASOCIAŢIA “ALTERNATIVE SOCIALE MILLENIUM
P2: ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE “PRO VOCATIE”
P3: SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
P4: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA” CUGIR
P5: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN” CUGIR
Promovarea accesului egal la masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din orasul Cugir, judetul Alba, aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome 2/15/2018 2/14/2021 85.00% Centru Alba Cugir S- unitate administrativ teritoriala nivel loca,
P1: ONG,
P2: ONG,
P3 : institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului,
P4: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
P5: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
110 12,267,075 2,018,964 145,814 0 0 14,431,853 IN IMPLEMENTARE 1/23/03/2018;2/18/05/2018;3/11/07/2018;4/04/09/2018;5/26/10/2018;6/29/11/2018;7/11/02/2019;8/16/05/2019 1,924,293 124,019
OIR POSDRU Regiunea Centru 28 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 POCU/138/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 114866 Comunitatea moților harnici S:COMUNA AVRAM IANCU/P1:LTL DOCUMENTARY SRL/P2:SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU/P3:ASOCIAÞIA ARION Cresterea calitatii vietii la nivelul unei comunitati marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome din Avram Iancu, prin furnizarea de interventie integrata in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din
care fac parte, pentru 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii, in interiorul grupului tinta fiind persoane de etnie roma in pondere de 30% si 50% de gen feminin
2/15/2018 2/14/2021 84.22% Centru Alba Avram Iancu S:institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/P1:microîntreprindere/P2:instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata/P3:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 19,460,181 3,268,481 376,235 0 0 23,104,897 IN IMPLEMENTARE 1/29.03.2018;2/17/09/2018;3/12/10/2018;4/20/11/2018;5/12/12/2018;6/07/02/2019;7/08/03/2019;8/17/05/2019 4,029,585 278,256
OIR POSDRU Regiunea Centru 29 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 POCU/140/4/2/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate 115241 Dezvoltare Locala Integrata in Orasul Zlatna ORAS ZLATNA/ Liceul Corneliu Medrea  Zlatna (P1) Implementarea unor Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, locuire, asistenta sociomedicala pentru comunitatile marginalizate (non-roma) in vederea reducerii saraciei si cresterii incluziunii sociale 2/15/2018 2/14/2021 85.00% Centru Alba Zlatna Lider de parteneriat- unitate administrativ teritoriala nivel local, P1-instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 110 15,779,278 2,539,358 245,221 0 0 18,563,856 IN IMPLEMENTARE 1/03/04/2018;2/18/06/2018;3/27/09/2018;4/23/11/2018 1,077,282 46,731
OIR POSDRU Regiunea Centru 30 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 POCU/138/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 114930 Resurse pentru Câlnic – Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități COMUNA CILNIC/ ASOCIAȚIA ARION (P1),ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎLNIC (P2),AMD SERVICES S.R.L. (P3) Cresterea calitatii vietii la nivelul unei comunitati marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome (comuna Calnic, judetul Alba), prin furnizarea unui pachet integrat de masuri in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac parte la 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii, din care 50% vor fi persoane de etnie roma 2/16/2018 2/15/2021 84.20% Centru Alba Calnic Lider de parteneriat-unitate administrativ teritoriala nivel local, P1-unitate administrativ teritoriala nivel local, P2-instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata,P3-întreprindere mijlocie 110 18,764,750 3,135,242 385,670 0 0 22,285,662 IN IMPLEMENTARE 1/ 02/05/2018;
2/19/04/2018;3/24/07/2018;4/10.2018;5/04/12/2018;6/13/02/2019;7/17/04/2019
4,309,341 431,692
OIR POSDRU Regiunea Centru 31 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 POCU/390/5/1/Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori 123678 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș ASOCIAŢIA “GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ” SEBEŞ Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile urbane marginalizate prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala Sebes utilizand instrumentul Dezvoltarea Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC). 9/14/2018 8/31/2023 95.00% CENTRU Alba Municipiul Sebeș S – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,391,973 73,262 0 0 0 1,465,235 IN IMPLEMENTARE 1/0/1900 143,806 2,194
OIR POSDRU Regiunea Centru 32 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 482 POCU/482/5/1/Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori 127337 GAL ALBA IULIA INCLUZIVA ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ALBA IULIA INCLUZIVA Combaterea saraciei si a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 60 de luni. 6/3/2019 31/12/2023 85.00% CENTRU Alba Alba Iulia S – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,404,626 73,928 0 0 0 1,478,554 IN IMPLEMENTARE 1/0/1900 147,855 0
OIR POSDRU Regiunea Centru 33 AP 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 436 POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale 127734 PRO AGE- Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice în comuna Ighiu COMUNA IGHIU Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de înalta calitate, pentru minim 240 de persoane varstnice din comuna Ighiu, Judetul Alba prin dezvoltarea si furnizarea de servicii de consiliere, asistenta si recuperare precum si servicii de îngrijire la domiciliu in cadrul Centrului de zi pentru persoane varstnice 24/05/2019 23/08/2021 85.00% CENTRU Alba Ighiu unitate administrativ teritoriala nivel local 110 2,371,419 362,725 55,761 0 0 2,789,905 IN IMPLEMENTARE 1/0/1900 0 0
OIR POSDRU Regiunea Centru 34 AP 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 436 POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale 127713 Un viitor mai bun pentru bunici ASOCIAȚIA SICADO PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ALBA IULIA Cresterea numarului de persoane varstnice care depasesc situatia de vulnerabilitate prin infiintarea si furnizarea de servicii sociale, medicale si socio medicale in cadrul unui Centru de zi in municipiul Alba Iulia. 30/05/2019 29/05/2022 85.00% CENTRU Alba Alba Iulia S – organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), P 1 organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 110 2,234,723 394,363 0 0 0 2,629,086 IN IMPLEMENTARE 1/0/1900 231,471 0
OIR POSDRU Regiunea Centru 35 AP 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 449 POCU/449/4/16/Consolidarea
capacitatii întreprinderilor de economie
sociala de a functiona într-o maniera autosustenabila
128533 Sprijin în Antreprenoriatul Social ASOCIAȚIA CENTER FOR DEMOCRACY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CESUD ROMÂNIA) Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocaþionale în întreprinderile sociale si economia sociala din Regiunea Centru in scopul facilitarii accesul la ocuparea forþei de munca prin infiintarea a 22 intreprinderi sociale. 13/06/2019 12/2/2021 85.00% CENTRU Alba Județu l Alba S – organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), P 1 – microîntreprindere, P 2 – unitate administrativ teritoriala nivel local 113 11,031,699 1,928,715 70,423 0 0 13,030,836 IN IMPLEMENTARE 1/0/1900 0 0
OIR Vest 36 AP 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS 4.4/ PI 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 436 126831 Sprijin și îngrijire pentru seniorii Sebeșului DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ Proiectul vizeaza dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice din Municipiul Sebes aflate în situaþii de dependenta si/sau în risc de excluziune sociala. Obiectivul general se adreseaza in mod direct obiectivelor axei prioritare 4 contribuind la integrarea sociala persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile propuse in cadrul proiectului. Prin atingerea acestui obiectiv proiectul va avea un impact pozitiv asupra a grupurilor vulnerabile, inclusiv persoane de etnie roma, care sunt supuse riscului de excluziune sociala. 5/23/2019 4/22/2022 85.00 Centru Alba Municipiul Sebeș instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului 106 2,361,945 361,239 55,575 0 0 2,778,759 în implementare 0 0 0
TOTAL 229,421,899 31,775,776 9,437,523 0 20,476 270,655,674 60,515,295 4,227,748