Teleorman 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA
JUDEȚUL TELEORMAN
                                         –
Nr. crt.Cod MySMISCod SIPOCAOFPAxă prioritară/ Prioritate de investiţiiCod apelTitlu proiectDenumire beneficiarDenumire parteneriRezumat proiectData de începere a proiectuluiData de finalizare a proiectuluiRata de cofinanțare UERegiuneJudețLocalitateTip beneficiarCategorie de intervențieValoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI)Tip beneficiarValoarea eligibilă a proiectuluiTotal valoare proiectStadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR.Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordatăContribuția proprie a beneficiaruluiContribuție privatăCheltuieli neeligibileFonduri UEContribuția națională
Fonduri UEregiune mai puțin dezvoltatăregiune mai dezvoltatăBuget naționalregiune mai puțin dezvoltatăregiune mai dezvoltatăregiune mai puțin dezvoltatăregiune mai dezvoltatăregiune mai puțin dezvoltatăregiune mai dezvoltată
1110909115DVAP 2/11i/2.1CP4 less /2017Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu MăgurelMunicipiul Turnu Măgurelen.aObiectivul General
O administratie publica mai performanta in tara noastra, prin implementarea de sisteme de management moderne, orientate spre cetatean si functionari publici mai bine pregatiti si eficienti care sa presteze servicii publice de calitate.                                                                                                                                                                                  Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 – Implementarea unui sistem de management al performantei in administratia publica orientat spre cetateni in concordanta cu SCAP (1 sistem ISO9001)
OS2 – Organizarea unui schimb de experienta cu institutii/organisme publice internationale (1 schimb de experienta)
OS3 – Participarea unui numar de 60 de membri ai grupului tinta la sesiuni de pregatire in domenii de interes pentrucresterea calitatii resurselor umane din administratie si prestarea de servicii publice de calitate (60 membri GT participanti la cursuride formare)
4/24/20188/24/201985.0000000003TeleormanTurnu MagureleAPL119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe349,634349,634053,47353,47308,2278,2270000411,3340411,334 în implementaren.a90,77811,719
2126118530ODAP2/11i /2.1CP10 less /2018Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul TeleormanJudețul Teleormann.a.Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului este îmbunataþirea capacitaþii instituþionale si de planificare strategica a administraþiei publice din județul Teleorman, în vederea cresterii calitaþii deciziilor si a dezvoltarii mecanismelor de fundamentare a iniþiativelor de politici publice la nivel județean.

Obiective specifice:
1- Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judeþului Teleorman pentru perioada 2021-2030 si Actualizarea Planului de Amenajare Teritoriala a Judetului Teleorman, documente corelate cu noile prioritati investitionale la nivel judetean, in concordanta cu obiectivele strategice la nivel national si european.
2- Instruirea personalului CJ Teleorman în domeniul managementului strategic:
– managementul strategic in administratia publica – 25 persoane
– urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea si disciplina in constructii si protectia mediului – 15 persoane,
în vederea cresterii capacitaþii de implementare eficienta a celor doua documente strategice

12/13/201810/12/202085.0000008363TeleormanTeleormanAPL119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe813,271813,2710124,383124,383019,13619,1360000956,789956,789în implementare39,0915,979
3129759675MMAP2/11i /2.1CP 12 less/2018SEPA – Simplificarea si eficientizarea procedurilor administrativeRoșiorii de Veden.a.Obiectivul general consta în îmbunatatirea capacitatii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Rosiorii de Vede prin investitii integrate si complementare conform reglementarilor europene si nationale si prin mecanisme si
proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung                                                                                                                                            OS 1. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei prin crearea si integrarea unui sistem
informatics pentru arhiva (digitalizarea arhivelor) si administrarea electronica a documentelor la nivelul Municipiului Rosiorii de Vede.                                                                              OS 1 se va îndeplini prin Activitatea 3 si va conduce la atingerea rezultatului POCA R3.
OS 2. Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de 61 persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT Municipiul Rosiorii de Vede pe teme specifice. OS 2 se va îndeplini prin Activitatea 5 si va conduce la atingerea rezultatului POCA R5.
OS 3. Implementarea unor mecanisme si proceduri standard (actualizare Strategie de dezvoltare a Municipiului, Plan strategic institutional, proceduri cadru de adoptare a hotarârilor de consiliu local) pentru a creste eficienta actiunilor adimintrative la nivelul Municipiului Rosiorii de Vede.                                                                                                                                     OS 3 se va îndeplini prin Activitatea 6 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R1.
6/6/20193/6/202185.0000002323TeleormanTeleormanAPL120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe3,298,3093,298,3090504,447504,447077,60777,60700003,880,3633,880,363în implementare
4129754674AIAP2/11i /2.1CP 12 less/2018Capacitate administrativa moderna si
inovativa
Județul Teleormann.a.Obiectivul general consta în îmbunatatirea capacitatii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Judetean Teleorman, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Muntenia, prin introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea
birocratiei conform reglementarilor europene si nationale (digitizarea proceselor de administrare a documentelor si retro-digitalizarea documentelor din arhiva).                                                                                                                                           OS 1. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor la nivelul Consiliului Judetean Teleorman. OS1 se va indeplini prin Activitatea 3 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3
2. OS2. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Judetean Teleorman in vederea simplificarii proceselor si procedurilor administrative si reducerea timpilor de efectuare a activitatilor curente. OS2 se va indeplini prin Activitatea 3 si va
conduce la atingerea rezultatului POCA R3.
6/18/20192/18/202185.0000001383TeleormanTeleormanAPL120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe2,459,0522,459,0520376,090376,090057,86057,86000002,893,00302,893,003în implementare
TOTAL6,920,2656,920,26501,058,3941,058,3940162,830162,83000008,141,48908,141,489129,86917,697