Covasna 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL COVASNA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 126515 547 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe Municipiul Sfântu Gheorghe n.a Obiectivul general al proiectului “Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe” consta in simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii Mun Sfantu Gheorghe prin implementarea unor masuri de simplificare, atat din perspectiva back-office, cat si front-office pentru serviciile furnizate exclusiv de catre Primaria municipiului Sfantu Gheorghe.
1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe – in termen de 30 luni de
la semnarea contractului de finantare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva – in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
2/25/2019 8/25/2021 84.99999993 7 Covasna Sfântu Gheorghe APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,411,970 2,411,970 0 368,890 368,890 0 56,752 56,752 0 0 0 0 2,837,612 72,393 2,910,005  în implementare 0 0
TOTAL 2,411,970 2,411,970 0 368,890 368,890 0 56,752 56,752 0 0 0 0 2,837,612 72,393 2,910,005 0 0