Brăila 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL BRĂILA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 120555 93 GD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Sprijinirea Municipiului Brăila pentru introducerea managementului calității Municipiul Brăila ASOCIATIA “Partnet – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă” Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Braila, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei.
OS 1: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate
OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate
OS 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 56 de persoane din personalul Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local
4/18/2018 12/18/2019 84.163174801 2 BRĂILA BRAĂILA APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 356,789 356,789 0 58,658 58,658 0 8,479 8,479 0 0 423,926 0 423,926  în implementare n.a 172,805 24,613
2 119189 466 DJ AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Calitate și performanță în administrația publică din județul Brăila Județul Brăila n.a Obiectivul general: eficientizarea activității administrației publice locale din județul Brăila prin implementarea unui sistem unitar de management al calității, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020. OS1 – Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001-2015 pentru serviciile către cetățeni, la nivelul CJ Brăila și al unor instituții subordonate; OS2 – Creșterea performanței organizaționale a CJ Brăila prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituiilor administrației publice (CAF); OS3 – Formarea specifică a personalului din cadrul APL din județul Brăila pentru implementarea sistemului de management al calității, în vederea obținerii de beneficii durabile 6/27/2018 10/27/2019 85.000000991 2 BRĂILA BRAĂILA APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 514,459 514,459 0 78,682 78,682 0 12,105 12,105 0 0 0 0 605,246 605,246  în implementare n.a 44,348 6,783
3 125782 520 MV AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027 Județul Brăila n.a Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Braila in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare a judetului Braila, in concordanta cu liniile strategice europene, nationale si regionale. Obiective specifice:1 Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027.
2. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei in sprijinul cetatenilor prin retro-digitalizarea arhivei Consiliului Judetean Braila.3. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului din administratia publica locala a judetului Braila prin formarea specifica in domeniul planificarii strategice, in vederea obtinerii de beneficii durabile
12/11/2018 2/11/2020 84.999999737 2 BRĂILA BRAĂILA APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,132,056 1,132,056 0 173,138 173,138 0 26,637 26,637 0 0 0 0 1,331,831 1,331,831  în implementare 0 0
TOTAL 2,003,304 2,003,304 0 310,478 310,478 0 47,220 47,220 0 0 0 0 2,361,002 0 2,361,002 217,153 31,395