Argeș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL ARGEȘ
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 120652 91 RB AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești Primăria Municipiului Pitești n.a Obiectiv general: introducerea de sisteme si standarde comune în Primăria Muncipiului Pitești ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în vederea îmbunătățirii managementului performanței și a calității serviciilor oferite.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea capacității Primăriei Municipiului Pitești prin implementarea unui sistem de management al performanței și calității corelat cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității.
2. Imbunătățirea    competențelor personalului de conducere si execuție din Primăria Municipiului Pitești
2/14/2018 2/14/2019 84.999999390 3 Argeș Pitești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 348,221 348,221 0 53,257 53,257 0 8,193 8,193 0 0 409,672 0 409,672 Finalizat AA1 /08.11.2018 334,493 51,158
2 118191 423 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției– EtICo Municipiul Pitești Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de etica si integritate la nivelul Municipiului Pitesti prin implementarea unor masuri de prevenire a coruptiei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea capacitatii administrative a Municipiului Pitesti de a preveni si reduce coruptia
2. Cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul institutiei
3. Combaterea coruptiei prin dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a riscurilor
7/3/2018 7/3/2019 85.000001359 3 Argeș Pitești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 250,247 250,247 0 38,273 38,273 0 5,888 5,888 0 0 0 0 294,408 294,408  în implementare n.a 134,250 20,532
3 118741 459 RG AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu prevederile SCAP Județul Argeș n.a 1. Etapizarea introducerii unui Plan de acțiuni în cadrul Consiliul Judeþean Arges în vederea extinderii sistemului de management al calității și performanței
2. Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management al performanței și calității în cadrul Consiliul Județean Argeș corelat cu Planul de acțiuni pentru implementarea SCAP 2014 – 2020
3. Certificarea cunoștințelor și abilităților în domeniul managementului calității și performanței pentru un numar de 80 de persoane din cadrul Consiliului Județean Argeș
4. Certificarea Consiliului Județean Argeș ISO 9001:2015
7/9/2018 11/9/2019 85.000003564 3 Argeș Pitești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 512,738 512,738 0 78,419 78,419 0 12,064 12,064 0 0 0 0 603,221 603,221  în implementare 100,332 15,345
4 126349 566 OD AP 2/11i /2.1 CP10 less /2018 Simplificarea procedurilor administrative pentru cetațenii Municipiului Pitești Municipiul Pitești n.a Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii administrative a Municipiului Pitesti prin simplificarea masurilor adresate cetatenilor si imbunatatirea procesului decizional, a planificarii strategice si executiei bugetare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea coerentei, eficientei, predictibilitatii si transparentei procesului decizional la nivelul Municipiului Pitesti prin dezvoltarea unui modul de bugetare participativa.
2. Consolidarea capacitatii Municipiului Pitesti ca urmare a simplificarii procedurilor administrative adresate cetatenilor si reducerea birocratiei prin crearea unui portal de servicii electronice.
3. Imbunatatirea competentelor personalului de conducere si executie din Primaria Municipiului Pitesti.
1/17/2019 1/16/2021 85.000000751 3 Argeș Pitești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,396,550 3,396,550 0 519,472 519,472 0 79,919 79,919 0 0 0 0 3,995,941 0 3,995,941  în implementare 5,465 836
5 128987 649 MP AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș Județul Argeș n.a Îmbunataþirea planificarii strategice instituþionale si simplificarea procedurilor implementate la nivelul Consiliului Judeþean Arges
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Judeþului Arges – instrument de planificare a investiþiilor locale
2. Simplificarea procedurilor la nivel judeþean prin digitalizarea documentelor si implementarea unei soluþii informatice pentru
administrarea acesteia
3. Îmbunataþirea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Consiliului Judeþean Arges în domeniul managementului strategic
si în utilizarea si administrarea soluþiei informatice dezvoltate prin proiect
6/10/2019 12/10/2021 85.000000102 3 Argeș Pitești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,501,668 2,501,668 0 382,608 382,608 0 58,863 58,863 0 0 0 0 2,943,139 0 2,943,139  în implementare n.a
TOTAL 7,009,424 7,009,424 0 1,072,029 1,072,029 0 164,928 164,928 0 0 0 0 8,246,381 0 8,246,381 574,539 87,871
în implementare 6,661,202.53 6,661,202.53 0.00 1,018,772.08 1,018,772.08 0.00 156,734.18 156,734.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7,836,708.79