Tulcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL TULCEA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103867 Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalații independente, performante de cercetare în sprijinul creșterii competitivității economice și a dezvoltării afacerii ALUM SA Obiectul proiectului de finanțare „Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalaţii independente, performante de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice şi a dezvoltării afacerii” este reprezentat de achiziția de active corporale pentru CD, respectiv echipamente pentru cercetarea tehnologiilor de obținere a hidroxidului de aluminiu, produs destinat unor aplicaţii de înaltă tehnologie 08/09/2016 07/09/2018 85.00 Sud Est Tulcea Tulcea Privat 059 5,366,050 946,950 6,313,000 7,489,358 20,115,358 Finalizat AA3 5,241,094 924,899
TOTAL 5,366,050 946,950 6,313,000 7,489,358 20,115,358 5,241,094 924,899