Timiș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL TIMIȘ
                           –
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103662 Oncoimunoterapie cu celule natural killer purtatoare de receptori himerici de antigen SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA Obiectivul principal al acestei propuneri de proiect este de a urma o abordare unica si de a dezvolta noi CARs care sunt potrivite în mod special pentru terapiile pe baza de celule NK, care reprezinta terapia personalizata anti-tumorala de ultimă ora. Ne asteptam ca acest proiect sa produca cereri de brevet internationale, care se vor traduce in cele din urma in comercializarea acestei tehnologii in Romania si in strainatate. Cunostintele obtinute in urma cercetarilor fundamentale in acest domeniu vor servi ulterior la stabilirea procedurile de lucru, reproductibile care vor ghida productia la nivel de GMP de celule pentru uz clinic pentru studii clinice suplimentare. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Vest Timis Timisoara Public 060 7,172,246.90 1,321,650.42 0.00 416,634.54 8,910,531.86 In implementare AA4 3,546,466.84 653,517.58
2 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 104852 Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“VICTOR BABEȘ”  TIMIȘOARA
Proiectul NutriGen va crea un nucleu de competenţă ştiinţifică şi tehnologică de înalt nivel, in domeniul nutrigenomicii, la standarde europene și internationale, în Romania si in Universitatea  de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara (UMFVBT), prin atragerea unui specialist din străinătate, cu competenţă recunoscută la nivel mondial. 09/09/2016 09/09/2019 84.44 Vest Timis Timisoara Public 060 7,119,077.44 1,311,852.73 0.00 329,174.87 8,760,105.04 In implementare AA4 4,110,418.42 757,438.57
3 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103663 Strategii inovative pentru preventia, diagnosticul si terapia afectiunilor respiratorii induse de polenul de ambrosia SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA Obiectivul principal al proiectului INSPIRED este dezvoltarea unui nou kit de diagnostic bazat pe utilizarea alergenelor recombinate, specific pentru pacienții alergici la ambrozia, care va orienta mai bine terapia bolii, realizat cu sprijinul unei echipe internaționale, prin atragerea de specialiști din străinătate cu competență recunoscută, crescând astfel participarea României în domeniile de cercetare la standarde europene și crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel în aplicarea tehnologiilor avansate bazate pe alergene recombinate, în cadrul Centrului de cercetare OncoGen – noua infrastructură a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brânzeu” Timișoara, finanțat din fonduri structurale acordate prin POS CCE 2007-2013 România1. 09/09/2016 09/09/2019 84.44 Vest Timis Timisoara Public 060 7,158,493.97 1,319,116.13 0.00 425,655.12 8,903,265.22 In implementare AA4 3,443,525.90 634,548.35
4 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 105343 Inovare in integrarea tehnologiei de Realitate Augmentata MO’REAL UNIVERSE SRL Obiectivul proiectului il constituie inovarea modului in care este utilizata si integrata tehnologia de Realitate Augmentata.  Ea va adauga plus valoare prin furnizarea unor informatii care il conving pe client sa cumpere, atunci cand instrumentele clasice, de marketing,  nu sunt suficiente.
De asemenea se urmareste si inovarea modului de crestere a gradului de adoptie al tehnologiei de Realitate Augmentata. Solutia propusa de noi presupune vizualizarea tuturor campaniior de promovare prin Realitatea Augmentata (AR) din “jurul” consumatorului, cu ajutorul unei singure aplicatii de mobile, gazduite pe o singura platforma.
16/09/2016 16/09/2018 85.00 Vest Timis Timisoara Privat 061 713,501.90 125,912.10 93,268.00 194,183.00 1,126,865.00 Finalizat AA5 713,501.25 125,911.96
5 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 104917 Dezvoltarea si introducerea in producţie a produsului eco-bordei ECO LIVING PROJECT SRL Obiectivul principal al proiectului este:
1. Punerea pe piata in doi ani de zile a unor case eficiente energetic (consum total specific maxim 90 kWh/mp/an) la un pret cu minimum 30% mai ieftin decat alternativele din piata.
Obiective secundare:
1. Scaderea cu minimum 50% a emisiilor de CO2 generate in urma proceselor de constructie a unei case de o anumita suprafata prin reducerea semnificativa a aportului de ciment folosit si a energiei consumate pentru intretinerea (incalzire si racire) a locuintei.
2. Cresterea semnificativa a suprafetelor acoperite cu covor vegetal din zonele de locuinte.
3. Imbunatatirea conditiilor de trai a persoanelor cu posibilitati financiare mai reduse, prin posibilitatea de a achizitiona locuinte moderne, considerabil mai ieftine decat oferta de pe piata, eficiente energetic, a caror costuri de finantare pot fi acoperite in mare parte prin economia de energie realizata comparativ cu case de aceeasi valoare si suprafata.
16/09/2016 16/09/2018 85.00 Vest Timis Peciu Nou Privat 061 710,499.79 125,382.32 92,875.79 77,224.00 1,005,981.90 Finalizat AA4 618,755.54 109,083.40
6 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 105429 Dezvoltarea si introducerea in productie a tehnologiei de stocare a energiei sub forma de aer comprimat SMART RENEWABLES SRL Obiectivele principale ale proiectului sunt:
a. Fabricarea in premiera in anul doi de proiect a unei instalatii automatizate de producere a aerului comprimat care foloseste surse regenerabile de energie;
b. Demonstrarea tehnologiei de crestere a eficientei generatoarelor fotovoltaice prin aplicarea acesteia intr-un produs industrial. (10% mai multa energie solara pentru aceeasi putere instalata)
Obiective secundare:
a. Eliminarea completa a emisiilor de CO2 si a celorlalte gaze cu efect de sera generate de productia aerului comprimat in companiile clientilor;
b. Cresterea eficientei energetice a marilor consumatori industriali de energie (producerea a cu 25% mai mult aer comprimat pentru aceeasi cantitate de curent electric)
27/09/2016 27/09/2018 85.00 Vest Timis Peciu Nou Privat 061 710,631.45 125,405.55 92,893.00 67,593.28 996,523.28 Finalizat AA2 30,173.93 5,562.27
7 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 112660 BAZE DE DATE DISTRIBUITE, VORTIC – SOFT PENTRU DESIGN PROTOTIPURI INFINITY DEV CENTER Obiectivul general al Proiectului consta in implementarea industriala – ȋn scopul
comercializarii – a unei solutii tehnice inovatoare care sa permita un grad sporit de resorbtie a
deseurilor de plastic din ambient, prin crearea posibilitatii de implicare industriala la nivel local
a unor mici intreprinzatori care nu dispun de resursele financiare si de logistica a celor cateva
firme mari amintite. Aceastǎ solutie se materializeaza printr-un echipament nou: o masina de
injectat materiale plastice de mici dimensiuni, capabila sa proceseze deseuri de material plastic
fara adaos de granule noi.
17/10/2017 17/10/2018 85.00 Vest Timis Timisoara Privat 061 641,177.10 113,148.90 83,814.00 341,836.10 1,179,976.10 Finalizat AA1 375,897.44 66,334.85
8 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 124126 Dezvoltarea si introducerea in productie a kituluiI de irigatie energetic autonom <AQUASOLAR> SMART AGRI SYSTEMS SRL Dezvoltarea si introducerea in productie a kituluiI de irigatie energetic autonom <AQUASOLAR> 05/04/2018 05/04/2020 85.00 Vest Timis Timisoara Privat 061 696,280.47 122,873.02 91,017.07 70,240.46 980,411.02 In implementare 118,398.28 76,516.82
9 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 124024 Dezvoltarea serviciului de prognoza si productie de energie regenerabila WATT PREDICT SRL Dezvoltarea serviciului de prognoza si productie de energie regenerabila 05/04/2018 04/04/2020 85.00 Vest Timis Timisoara Privat 061 701,394.59 123,775.52 91,685.58 50,997.74 967,853.42 In implementare 0.00 0.00
10 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115599 Dezvoltarea unei aplicații integrate pentru furnizori de servicii juridice INTEGRATED BUSINESS CENTER SRL Dezvoltarea unei aplicații integrate pentru furnizori de servicii juridice 04/08/2017 04/08/2020 85.00 Vest Timis Timisoara Privat 066                   1,353,242.50                     238,807.50                 1,212,245.00               158,183.55                2,962,478.55 In implementare 597,022.76 105,356.96
TOTAL 26,976,546.09 4,927,924.20 1,757,798.44 2,131,722.66 35,793,991.39 13,554,160.36 2,534,270.76