Teleorman 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL TELEORMAN
                            –
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115918 DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE T2 SRL DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE 02/08/2017 02/08/2019 85.00 Sud Vest Teleorman Rosiori de Vede Privat 066 1,056,071 186,365 399,589 87,154 1,729,181 In implementare 760,534 134,212
TOTAL 1,056,071 186,365 399,589 87,154 1,729,181 760,534 134,212