Suceava 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL SUCEAVA
                            –
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei) la 30.06.2019
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 106413 Valorificarea superioară a crengilor de răşinoase în vederea obţinerii cepurilor de corecţie destinate înlocuirii nodurilor negre căzătoare din cherestea ASTDUBEL SRL Obiectivul principal al proiectului îl constituie   materializarea cercetării aplicative   din Universitatea Ştefan cel Mare din  Suceava prin dezvoltarea  şi implementarea unei  tehnologii  şi a unor echipamente avansate,  de mare productivitate,  destinate    obţinerii cepurilor de corecţie  din crengi de răşinoase, cepurile   de corecţie fiind folosite la rândul lor  pentru înlocuirea nodurilor negre căzătoare din cherestea. In cadrul obiectivului  principal   este asumată proiectarea şi realizarea     echipamentelor  specifice liniei tehnologice  precum şi începerea producţiei de masă   a mai multor tipodimensiuni de cepuri de corecţie destinate pieţii interne  şi pieţii externe. 23/09/2016 23/09/2018 85.00 Nord Est Suceava Salcea Privat 061 713,998 126,000 93,333 87,600 1,020,931 Finalizat 161,193 28,446
2 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 105065 ANALIZA INTERRELAŢIEI DINTRE MICROBIOTA INTESTINALĂ ŞI GAZDĂ CU APLICAŢII ÎN PREVENŢIA ŞI CONTROUL DIABETULUI DE TIP 2 Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava 1. Determinarea profilului microbiotei pacientilor cu diabet tip 2 folosind tehnicile moderne si inovatoare de metagenomică cantitativă.
2. Testarea de microorganisme probiotice specifice în prevenirea și controlul diabetului de tip 2, folosind studii clinice dublu-orb, randomizate, controlate cu placebo.4. Elaborarea protocolului și a unui prototip de produs probiotic (alimetar sau capsule) care va fi utilizat în prevenirea și controlul diabetului de tip 2.
5. Dezvoltarea şi elaborarea unui protocolul clinic pentru transplant de microbiotă intestinală (FMT) în gestionarea / controlul diabetului de tip 2.

3. Investigarea mecanismelor fiziologice, metabolice, celulare și moleculare prin care probioticele acționează pentru a preveni și ameliora diabetul de tip 2.

16/09/2016 16/09/2020 84.44 Nord Est Suceava Suceava Public 060 7,073,725 1,303,495 0 954,318 9,331,538 In implementare AA2 1,584,127 291,912
3 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 119722 Centrul pentru transferul de cunoţtinţe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava Obiectivul general al proiectului consta în realizarea unui centru de transfer de cunostinþe între Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava si companii activând în domeniul tehnologiilor informaþionale si de comunicaţii (TIC) în Regiunea Nord – Est a României, cu prioritate acordata companiilor din judelele Suceava, Botoşani si Neamţ. 13/06/2018 12/06/2024 83.72 Nord Est Suceava Suceava Public 062 11,300,630 2,197,495 1,875,000 30,000 15,403,125 In implementare 742,517 87,607
TOTAL 19,088,353 3,626,990 1,968,333 1,071,917 25,755,594 2,487,836 407,964