Prahova 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL PRAHOVA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103279 Investiții pentru dotarea laboratoarelor din cadrul departamentului de CD în domeniul comunicațiilor mobile ale viitorului din cadrul Ad Net Market Media AD NET MARKET MEDIA SRL Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții pentru dotarea laboratoarelor de cercetare din cadrul departamentului de CD în domeniul comunicațiilor mobile ale viitorului, în dezvoltare în cadrul SC Ad Net Market Media. Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în domeniul tehnologiei informațiilor și telecomunicații specifice Internetului viitorului contribuie la îmbunătățirea infrastructurii de cercetare și inovare a firmei, cu repercusiuni imediate și evidente asupra creșterii capacității de cercetare și inovare și a sporirii competitivității și prezenței pe piața de profil și la valorificarea  potențialul tehnico-științific și a bazei materiale existente. 05/09/2016 04/09/2018 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 059 17,588,973 3,103,936 8,868,390 13,436,667 42,997,967 Finalizat AA3 17,588,970 3,103,936
2 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 106101 Sistem automatizat pentru decontaminarea luciului de apă GEODRILLING  LABORATORY SRL Brazi Obiectivul general al proiectului este realizarea unui produs nou, pe baza rezultatelor unei cercetări in domeniul roboticii realizate de directorul de proiect in cadrul tezei de doctorat. Prin proiect se urmărește extinderea aplicării principiilor de comandă și control studiate în cadrul tezei pentru comanda unui echipament de tip ambarcaţiune care, prin dotarea sa, să permită intervenţia în zonele unde au existat scurgeri de hidrocarburi în apă, în vederea îndepărtării acestora. Acest proces, va implica strângerea şi separarea faţă de apă a hidrocarburilor scurse, realizându-se astfel, pe lângă limitarea extinderii scurgerilor si un proces de curăţare a apei şi ecologizare a zonei afectate, realizându-se astfel o protecţie a mediului. 10/10/2016 10/10/2018 85.00 Sud Muntenia Prahova Brazi Privat 061 711,917 125,632 93,061 120,774 1,051,384 Finalizat AA1 703,600 124,165
3 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 105000 Sistem inteligent, modular de interconectare și asistenţă informațională destinat infrastructurilor regionale-mySafeCity SYSTEGRA ENGINEERING SRL Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de cercetare-dezvoltare si de know-how in întreprinderea nou-înființată inovatoare, SC SYSTEGRA ENGINEERING SRL, prin realizarea unei platforme integrate care înglobează module inovative, flexibile si interconectabile, destinată să gestioneze şi să sintetizeze fluxurile informaționale dintr-o comunitate în scopul informăriişi securizării membrilor acesteia.
Soluția tehnică dezvoltată își propune:
– Realizarea unei infrastructuri configurabile si adaptabile fiecărei regiuni;
– Dezvoltarea de module independente, ajustabile („self awareness”) ce pot fi interconectate în orice configurație;
– Implementarea unei infrastructuri ce permite adoptarea noilor tehnologii ce vor apare în piață într-un mod facil/fluid;
– Automatizarea, într-o măsură cât mai avansată a extracțiilor de date considerate perimate, din sisteme existente/vechi, şi transformarea acestora într-oinformație activă, dinamică, care prelucrată printr-o platformă capabilă să ofere o mai bun înțelegere a conținutului conduc la previziuni socio-economice, fluidizări logistice, trenduri regionale.
– Creșterea semnificativă a gradului de integrare de noi informații in mediile sociale ale regiunii ce oferă astfel o nouă viziune de ansamblu asupra comunitățiice implementează această infrastructură.
– Îmbunătățirea calitățiivieții inclusiv pentru diverse segmente din populație (persoane cu dizabilități, vârstnici, copii), marginalizate până la acestmoment, prin transpunerea într-un contact mai coerent cu restul societății şi prin o mai bună monitorizare a acestora.
– Stimularea interacțiunilor între instituții prin promovarea unor sinteze informaționale, în timp real cu agregări de date în segmente de timp preferate, cu posibilitatea alegerii modulelor software preferate şi considerate utile.
09/09/2016 09/09/2018 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 061 5,576,202 984,036 0 776,749 7,336,986 Finalizat AA1 4,458,821 786,851
4 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F 119636 LABORATOR SISTEME SPAŢIALE pentru MISIUNI ORBITALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. Bucureşti Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de cercetare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucureşti, în domeniul ştiinţelor aerospaţiale prin introducerea celor mai noi tehnologii cheie din domeniul roboticii spaţiale întru-un mediu  de cercetare de nouă generaţie, bazat pe „Harware – In – the – Loop” (HIL) concept  și conceptul „Human – Machine – Interface” (HMI) capabile să asigure condiţii de simulare necesare pentru cercetările în perspective anilor 2020 precum şi interfaţa de comunicare în proiectele colaborative internaţionale în care INCAS este implicat ( ex: vehiculul spaţial PRIDE-USV3 pentru lansatorul VEGA, “Demise Observation Capsule – DOC “ și “LV Mission and Stages Re-entry Trajectory Analysis“, ESA – FLPP – RIBRE – CON – 0016 “Vertical Take-Off Vertical Landing Test Bench”,“Small Innovative Launcher for Europe” – SMILE  pentru  EC Horizon 2020 Program Space). 10/10/2016 09/10/2018 85.00  Sud Muntenia Prahova Maneciu, Sat Pamanteni Public 058 4,709,745 831,131 0 1,548,950 7,089,826 Finalizat AA2 4,650,757 820,722
5 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115549 PLATFORMA UNIFICATA INOVATIVA DE SECURITATE CIBERNETICA AEGO BUSINESS CONSULTING SRL PLATFORMA UNIFICATA INOVATIVA DE SECURITATE CIBERNETICA 25/05/2017 25/05/2019 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 066 3,440,127 607,081 2,115,708 1,170,954 7,333,870 Finalizat 3,179,957 561,169
6 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116063 PLATFORMA CONVERGENTA INOVATIVA DE DIFUZARE VIDEO INVOKERNET CONNECTION SRL PLATFORMA CONVERGENTA INOVATIVA DE DIFUZARE VIDEO 08/08/2017 08/08/2019 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 066 2,697,280 475,991 1,065,464 826,006 5,064,740 In implementare 2,029,276 358,108
7 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115607 SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AUTOMAT AL UTILITATILOR – SMART ADMIN FUTURE ENGINEERING SRL SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AUTOMAT AL UTILITATILOR – SMART ADMIN 07/08/2017 07/10/2018 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 066 3,345,153 590,321 1,132,968 68,622 5,137,064 Finalizat AA1 2,804,888 494,980
8 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115793 PLATFORMA INOVATIVA DE AGREGARE A CONEXIUNILOR RADIO CU FACILITATI DE OPTIMIZARE A TRAFICULUI BEBECOM SYSTEM SRL PLATFORMA INOVATIVA DE AGREGARE A CONEXIUNILOR RADIO CU FACILITATI DE OPTIMIZARE A TRAFICULUI 20/11/2017 20/11/2019 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 066 2,460,027 434,122 964,538 801,921 4,660,607 In implementare 1,819,522 321,092
9 AP 2/ P2.2/A2.2.1 117293 DEZVOLTARE APLICAȚIE DE SIMULARE AVANSATĂ A PIEȚELOR INTERNAȚIONALE DE CAPITAL CU UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE BOLD TECHNOLOGIES SRL DEZVOLTARE APLICAȚIE DE SIMULARE AVANSATĂ A PIEȚELOR INTERNAȚIONALE DE CAPITAL CU UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE 29/06/2017 29/06/2020 85.00 Sud Muntenia Prahova Ploiesti Privat 066 1,598,080 282,014 1,456,963 0 3,337,057 In implementare 853,360 150,593
TOTAL 42,127,503 7,434,265 15,697,091 18,750,642 84,009,502 38,089,150 6,721,615