Olt 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL OLT
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei) la 30.06.2019
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103655 Investiţii în departamentul de CD al ALRO destinate îmbunătăţirii infrastructurii de cercetare pe segmentul tablă tratată termic din aliaje de aluminiu cu aplicaţii industriale de înaltă calificare ALRO SA Obiectul proiectului de finanţare “Investiţii în departamentul de CD al ALRO destinate îmbunătăţirii infrastructurii de cercetare pe segmentul tablă tratată termic din aliaje de aluminiu cu aplicaţii industriale de înaltă calificare” este reprezentat de achiziţia de active corporale pentru C-D, respectiv echipamente pentru cercetarea tehnologiilor de obţinere a tablelor tratate termic din aliaje de aluminiu pentru aplicaţii industriale de înaltă calificare. 05/09/2016 04/09/2018 85.00 Sud Vest Olt Slatina Privat 059 30,586,695 5,397,652 35,984,347 43,069,194 115,037,888 Finalizat AA2 29,505,017 5,206,768
2 AP 2/ P2.2/A2.1.1 – NGA 127134 Investitii in infrastructura broadband in judetul Olt NETWORK INNOVATION FUTURE  SRL Obiectivul principal al proiectului este realizarea de investitii in infrastructura broadband in zonele albe NGA din judetul Olt, cu o larga raspandire a nodurilor de comunicatii si partea de transmisie a datelor (backbone si blackhaul), cat mai aproape de utilizatorul final si cu niveluri adecvate de simetrie si de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai buna de informatii in ambele sensuri. 05/03/2019 05/03/2022 85.00 Sud Vest Olt Curtisoara; Spataru; Dobretu; Curtisoara; Horezu; Cioroiasu; Tonesti; Greci; Calinesti; Craciunei; Poiana; Sprincenata; Birsestii de Sus; Frunzaru; Ianca Noua; Margaritesti; Racovit; Privat 046 7,481,798 1,320,317 993,250 1,803,207 11,598,572 In implementare 0 0
TOTAL 38,068,493 6,717,969 36,977,597 0 44,872,400 126,636,460 29,505,017 5,206,768