Mureș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL MUREȘ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103545 Platformă imagistică multimodală RMN/CT de înaltă performanţă, destinată aplicării medicinii computaționale, nanoparticulelor și imagisticii hibride în cercetarea bolilor aterotrombotice CARDIO MED SRL Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea capacității de cercetare a Centrului de Cercetare Imagistică Multimodală Avansată din cadrul SC Cardio Med SRL prin realizarea unei platforme imagistice multimodale CT/RMN de înaltă performanţă destinată cercetării avansate a bolilor aterotrombotice. 42618 42859 85 Centru Mures Targu Mures Privat 059 4,309,196 760,446 2,172,704 652,058 7,894,405 Finalizat AA1 4,309,196 760,446
2 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103850 CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE “GALENUS MEDICA” ÎN REPRODUCEREA UMANĂ ASISTATĂ, DIAGNOSTIC ÎN PRINCIPALELE PATOLOGII ALE GENITORILOR ȘI DEPISTAREA PRECOCE A MALFORMAȚIILOR LA NOU-NĂSCUT ȘI SUGAR GALENUS MEDICA SA Obiectivul general al proiectului constă în creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul întreprinderii GALENUS MEDICA S.A. prin introducerea de noi direcții de cercetare, precum și contribuția lor la creearea de valoare adăugată din punct de vedere științific și economic. 42618 43347 85 Centru Mures Targu Mures Privat 059 3,864,073 681,895 3,030,646 239,634 7,816,248 Finalizat AA3 0 0
3 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103544 Creșterea capacității de cercetare în domeniul imagisticii plăcii coronariene vulnerabile, bazată pe tehnologii avansate de nanoparticule, imagistică de fuziune și simulări computaționale CARDIO MED SRL Obiectivul principal al proiectului constă în crearea și consolidarea unui nucleu de înaltă competență științifică în domeniul cercetării avansate a bolilor aterotrombotice,  prin formarea și perfecționarea, în cadrul Centrului de Cercetare Imagistică Multimodală Avansată din cadrul SC Cardio Med SRL, a unei echipe de cercetători avansați care vor deveni experți în cercetarea bolilor aterotrombotice. 42614 44075 84.43534 Centru Mures Targu Mures Privat 061 7,276,617 1,340,883 509,292 1,059,857 10,186,649 In implementare AA6 6,110,872 1,126,068
4 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103431 TEHNOLOGII DE INGINERIE TISULARA PENTRU REGENERAREA VALVELOR CARDIACE Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures Obiectivele științifice ale acestui proiect sunt: 1) evaluarea utilitatii celulelor cardiovasculare obținute prin diferențierea in vitro a celulelor stem adulte, 2) optimizarea însămânțarii de celule in zone anatomice interne specifice din cadrul scaffoldului (interstițial), precum si externe (endoteliu, adventitia), 3) evaluarea condițiilor optime pentru adaptare mecanică și condiționare in vitro a scaffoldurilor valvulare însămânțate cu celule și 4) implantarea valvelor regenerate in vitro la oaie pentru validare pre-clinica. In viziunea noastra, pe un orizont mai largit, un obiectiv important al acestui proiect este de a genera un nucleu de competență în Medicina Regenerativa la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș. 42618 44079 84.43534 Centru Mures Targu Mures Public 060 7,156,656 1,318,778 0 304,042 8,779,476 In implementare AA4 4,742,630 763,374
5 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103432 Terapii ce vizeaza Proteina C Reactiva pentru prevenirea dementei asociate cu atacul vascular cerebral ischemic Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures Inițierea și planificarea acțiunilor coordonate, prin această inițiativă va permite dezvoltarea semnificativă a capacităților individuale din cadrul institutului gazdă și în cele din urmă va permite organizarea unui model pentru extinderea și repetarea de-a lungul altor domenii. Pe o scară mai larga, dezvoltarea unei culturi de cercetare, ethos și concordat, va permite un accesoriu strategic in activitatea de cercetare și optimizarea creșterii efective. In primul rand colaborari  în cadrul neurostiintei si mai tarziu in domeniul mai larg al științelor vieții va permite dezvoltari viitoare și va asigura stabilitatea pe termen lung a masei critice. 42618 44079 84.43534 Centru Mures Targu Mures Public 060 7,163,019 1,319,950 0 373,162 8,856,131 In implementare AA4 3,932,556 595,672
6 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 106968 Masina pentru injectarea deseurilor de plastic recuperate PET FIGHTER SRL Obiectivul general al Proiectului consta in implementarea industriala – ȋn scopul comercializarii – a unei solutii tehnice inovatoare care sa permita un grad sporit de resorbtie a deseurilor de plastic din ambient, prin crearea posibilitatii de implicare industriala la nivel local a unor mici intreprinzatori care nu dispun de resursele financiare si de logistica a celor cateva firme mari amintite. Aceastǎ solutie se materializeaza printr-un echipament nou: o masina de injectat materiale plastice de mici dimensiuni, capabila sa proceseze deseuri de material plastic fara adaos de granule noi. 43012 43742 85 Centru Mures Targu Mures Privat 061 707,685 124,886 92,508 72,876 997,955 In implementare AA1 429,957 73,471
7 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 108076 Sistem inteligent de monitorizare perete vegetal LEAFWALL SRL Obiectivul general al proiecului de cercetare este realizarea unui produs destinat comercializarii, bazat pe o tehnologie semnificativ
imbunatatita, (actualmente peretii vegetali au doar un sistem de irigare primitiv) reprezentata de sistem complet automatizat de irigare si
monitorizare a peretilor vegetali pentru a optimiza utilizarea resurselor de apa conventionale sau neconventionale. Sistemului automatizat
de irigare i se vor adauga senzori pentru monitorizare (temperatura, umiditatea, pH-ul, conductivitatea electrica a apei
43063 43793 85 Centru Mures Targu Mures Privat 061 709,741 125,248 92,777 61,343 989,109 In implementare AA2 333,190 58,798
8 AP 2/ P2.2/A2.2.1 117373 Servicii inovative de acces control si pontaj in cloud pentru IMM SVT ELECTRONICS SRL tehnologie inovativa in domeniile orizontale TIC si multimedia cu scopul dezvoltarii finale a unui produs/serviciu menit sa acopere o nevoie 42950 43680 85 Centru Mures Targu Mures Privat 066 585,378 103,302 536,078 52,556 1,277,315 In implementare 424,269 74,871
9 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116348 INOVAREA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI GLOOBUS SERVICE BUS (GSB) ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE GLOBUS SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY SRL INOVAREA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI GLOOBUS SERVICE BUS (GSB) ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 42950 43499 85 Centru Mures Sat Santana de Mures, Comuna Santana de Mures Privat 066 421,754 74,427 235,914 28,172 760,267 Finalizat 381,324 67,293
10 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115970 DEZVOLTAREA SISTEMULUI INOVATIV IOT “NAVIGATOR CLOUD” PENTRU O ECONOMIE MODERNĂ NAVIGATOR SOFTWARE SRL DEZVOLTAREA SISTEMULUI INOVATIV IOT “NAVIGATOR CLOUD” PENTRU O ECONOMIE MODERNĂ 42950 44046 85 Centru Mures Corunca Privat 066 1,402,483 247,497 758,551 206,179 2,614,709 In implementare 832,302 146,877
11 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115654 REALIZAREA UNUI SISTEM DE DERMATO-MICROSCOPIE CU SOFTWARE DE RECUNOAŞTERE A LEZIUNILOR CUTANATE DE TIP MELANOM MALIGN ŞI PREMALIGN CATTUS SRL REALIZAREA UNUI SISTEM DE DERMATO-MICROSCOPIE CU SOFTWARE DE RECUNOAŞTERE A LEZIUNILOR CUTANATE DE TIP MELANOM MALIGN ŞI PREMALIGN 42950 44046 85 Centru Mures Targu Mures Privat 066 1,373,788 242,433 416,611 1,085,368 3,118,200 In implementare 694,092 117,852
12 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103845 Rețeaua Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Imagistică Hibridă și TeleMedicină Avansată în GastroEnterologie și Cardiologie ACTAMEDICA SRL Obiectivul general al proiectului IMAGE constă în Crearea și Dezvoltarea Rețelei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) în Imagistică Hibridă (de Fuziune) și TeleMedicină Avansată în GastroEnterologie și Cardiologie. În acest scop, vor fi create două centre regionale (pentru jumătatea de Nord și jumătate de Sud a țării) de CDI în Imagistică Hibridă şi Telemedicină Avansată ca şi suport diagnostic şi second opinion pentru o reţea naţională de centre de telemedicină. 42629 43723 85 Centru Mures Targu Mures Privat 059 9,731,788 1,717,374 4,906,784 3,870,866 20,226,812 In implementare AA3 6,564,996 1,158,529
13 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115641 „Platformă digitală multifuncţională pentru integrare economică inteligentă şi promovarea serviciilor şi produselor locale / tradiţionale din Transilvania – „TDD-Transilvania Digital Dominion”” COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SA „Platformă digitală multifuncţională pentru integrare economică inteligentă şi promovarea serviciilor şi produselor locale / tradiţionale din Transilvania – „TDD-Transilvania Digital Dominion”” 42954 44050 85 Centru Mures Targu Mures Privat 066 3,502,338 618,060 1,383,427 383,093 5,886,918 In implementare 2,325,827 348,010
TOTAL 48,204,518 8,675,180 14,135,292 0 8,389,205 79,404,196 31,081,213 5,291,261