Maramureș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDETUL MARAMUREȘ
                            –
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei) la 30.06.2019
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/ P2.2/A2.2.1 118785 TALOS – COMUNICARE INTRAORGANIZAŢIONALĂ MOBILĂ SECURIZATĂ TRENCADIS CORP SRL TALOS – COMUNICARE INTRAORGANIZAŢIONALĂ MOBILĂ SECURIZATĂ 22/09/2017 22/07/2019 85.00 Nord Vest Maramures Baia Mare Privat 066 2,796,496 493,499 1,593,525 78,000 4,961,520 In implementare 2,239,855 396,744
2 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116017 Microsere Inteligente – Sistem inovativ de automatizare si monitorizare a culturilor „micro-greens” MEMOX VISION SRL Microsere Inteligente – Sistem inovativ de automatizare si monitorizare a culturilor „micro-greens” 04/08/2017 04/08/2020 85.00 Nord Vest Maramures Baia Mare Privat 066 2,831,659 499,704 988,628 52,800 4,372,792 In implementare 1,605,827 283,381
3 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115823 FAMILIA – ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ INTEGRATĂ STIMULÂND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ INDECO SOFT SRL FAMILIA – ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ INTEGRATĂ STIMULÂND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ 03/08/2017 03/08/2020 85.00 Nord Vest Maramures Baia Mare Privat 066 1,905,575 336,278 805,699 120,935 3,168,487 In implementare 1,124,077 198,366
4 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115878 MEC – IOT – DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE PENTRU MANAGEMENTUL EFICIENȚEI CLĂDIRILOR BRINGO VISION SRL a unei solutii software inovative, care va permite trecerea de la outsourcing la tehnologia bazata pe inovare 29/06/2017 29/06/2019 85.00 Nord Vest Maramures Baia Mare Privat 066 2,687,480 474,261 1,030,875 347,221 4,539,838 Finalizat 2,108,463 372,082
5 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116038 DEZVOLTARE APLICAȚIE ÎN CADRUL S.C. AUTOWASS MANAGER S.R.L. AUTOWASS MANAGER SRL DEZVOLTARE APLICAȚIE ÎN CADRUL S.C. AUTOWASS MANAGER S.R.L. 04/08/2017 04/08/2019 85.00 Nord Vest Maramures Baia Mare Privat 066 2,132,353 376,298 1,443,616 204,076 4,156,343 In implementare 54,615 9,638
TOTAL 12,353,562 2,180,040 5,862,344 803,033 21,198,979 7,132,836 1,260,212