Ilfov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚ ILFOV
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Proiect major 115989 Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA “HORIA HULUBEI” – IFIN-HH Constructia in Romania a 2 facilitati stiintifice majore: High Power Laser System ( HPLS) si Gamma Beam System (GBS). 07/07/2016 07/11/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 058 630,299,226 157,574,807 0 138,487,242 926,361,275 In implementare AA3 335,270,136 0
2 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103528 Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Obiectivul principal al proiectului este de a impulsiona activitatea noului laborator creat în cadrul INCDFM, L2. Producerea, procesarea și analiza materialelor pentru îmbunătăţirea calității vieții prin demararea de studii privind dezvoltarea de (bio)senzori nanostructurați pentru detecţia de (bio)molecule biomarkeri de afecțiuni medicale și pentru screening-ul de liganzi inhibitori și compuși cu proprietăți farmaceutice. Biosenzorii electrochimici oferă soluții în cadrul Bioeconomiei, în general, și în special în cadrul Biotehnologiei Medicale și Farmacetice prin reducerea costurilor de R&D în Industria Farmaceutică și de Diagnoză Medicală 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 060 7,276,617 1,340,883 0 296,816 8,914,316 In implementare AA3 4,278,660 788,441
3 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103529 MATERIALE AVANSATE SPECIALE PE BAZA DE BOR SI DE PAMANTURI RARE Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Obiectivul general al proiectului consta in cresterea contributiei cercetarii romanesti la progresul cunoasterii de frontiera prin abordarea complexa (elaborare si studiu aprofundat si interdisciplinar) a unor noi materiale functionale avansate pe baza de bor si/sau pamanturi rare. Este vizata  dezvoltarea de noi sisteme cu proprietati supraconductoare, magnetice si structurale imbunatatite, inclusiv cu functionalitati combinate, care sa se preteze unei largi clase de aplicatii tehnologice. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 060 7,276,617 1,340,883 0 210,000 8,827,500 In implementare AA3 3,601,696 663,695
6 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 104349 PLATFOMA DE MIGRARE AUTOMATIZATA IN CLOUD A APLICATIILOR SI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE Cloudifier.NET CLOUDIFIER SRL Obiectivul proiectului „PLATFORMA DE MIGRARE AUTOMATIZATA IN CLOUD A APLICATIILOR SI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE- Cloudifier.NET” este cercetarea, dezvoltarea si punerea in functiune in mediul comercial a produsului platforma  inovativ Cloudifier.NET, ce se adreseaza domeniului tehnologiilor informatiei si comunicatiilor. In cadrul acestui obiectiv mentionam si intentia de diseminare publica partiala a rezultatelor proiectului sub licenta European Public License. 09/09/2016 09/09/2018 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari Privat 061 638,945 159,736 88,743 17,806 905,230 Finalizat AA4 629,419 157,355
7 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 106642 GoDrive CarBox – CUTIE NEAGRA IN CLOUD PENTRU AUTOMOBILE GODRIVE SRL Obiectivul principal al proiectului “GoDrive CarBox – CUTIE NEAGRA IN CLOUD PENTRU AUTOMOBILE” il reprezinta realizarea unei platforme completata de un dispozitiv incapsulat pentru monitorizarea, evaluarea si inregistrarea in timp real in mediu de tip cloud-computing si inspectarea prin dispozitive de tip  “smart” a functionarii automobilului personal prin tehnologii de tip Internetul Lucrurilor (Internet-of-Things sau IoT). 09/09/2016 09/09/2018 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Mogosoaia Privat 061 653,390 163,347 90,748 18,871 926,356 Finalizat AA3 569,784 142,446
8 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105532 PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR NECONVENTIONALE ECO-EFICIENTE DE RECUPERARE A METALELOR UTILE DIN DESEURI INDUSTRIALE PRIN CREAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE CU AGENTI ECONOMICI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE – IMNR Proiectul urmareste satisfacerea nevoilor de cercetare ale intreprinderilor interesate pentru susţinerea activităţilor cu caracter economic in domenii stiintifice prioritare la nivel european si de interes pentru Romania, cum este cel al tehnologiilor avansate cu aplicatii in ecologizarea mediului. Tehnologia inovativa de valorificare/prelucrare a deseurilor cu continut de metale neferoase se va verifica/demonstra pe o instalatie prototip, iar implementarea ei in economie va avea un impact deosebit asupra reducerii poluarii mediului, a cresterii gradului de recuperare a metalelor neferoase, pretioase si critice continute in deseuri si a reintroducerii lor in circuitul economic 01/09/2016 01/09/2019 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Pantelimon Public 062 4,073,456 792,115 784,000 5,000 5,654,571 In implementare AA2 2,740,389 431,179
9 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105623 Parteneriat in exploatarea Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE), utilizand o PLATforma de interactiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  MICROTEHNOLOGIE – IMT BUCURESTI Propunerea de proiect „Parteneriat in exploatarea in Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE) utilizand o PLATforma de interactiune cu intreprinderile competitive” (TGE-PLAT)” este destinata parteneriatului pentru transferul de cunostiinte in domeniul definit de prioritatea de specializare inteligenta „Tehnologiile informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate”, cu cele 3 subdomenii, dar cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate). 08/09/2016 08/09/2021 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari Public 062 11,249,875 2,187,625 1,900,000 60,000 15,397,500 In implementare AA2 3,412,457 663,579
10 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 106093 NOI TEHNOLOGII AVANSATE DE ACOPERIRE A SUPRAFETELOR FOLOSIND FASCICUL LASER DE MARE PUTERE IN VEDEREA CRESTERII FIABILITATII SI A PERFORMANTELOR MATERIALELOR Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei Prezenta propunere de proiect propune dezvoltarea de noi solutii pentru obtinerea de produse si procese, precum si tehnologii noi si/sau îmbunatatite in vederea cresterii fiabilitatii si performantelor materialelor prin acoperiri functionale. O aplicatie extrem de importanta este reconditionarea si repararea de suprafete supuse uzurii datorate ciclului de lucru. 23/09/2016 23/09/2021 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 062 11,138,497 2,165,967 2,099,880 165,148 15,569,492 In implementare 2,561,717 451,382
11 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 107514 Cresterea competitivitatii prin inovare si imbunatatirea proceselor de fabricatie cu iradieri gamma tehnologice Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” Proiectul GAMMA PLUS isi propune sa sprijine intreprinderile din domeniul medico-farmaceutic sa utilizeze infrastructura si competentele departamentului de Iradieri cu Scopuri Multiple (IRASM) din IFIN-HH in procesele lor de productie si in dezvoltarea de produse sau servicii inovatoare. Pentru aceasta au fost stabilite 3 obiective principale:
v Transferul de cunostinte pentru introducerea iradierilor tehnologice cu radiatii gamma in fluxul de fabricatie al produselor medico-farmaceutice.
v Dezvoltarea unor produse noi sau imbunatite prin utilizarea iradierii cu radiatii gamma.
v Cresterea competitivitatii economice prin introducerea noului procedeu de fabricatie si/sau optimizarea proceselor existente.
27/09/2016 27/09/2021 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 062 6,153,420 1,196,580 1,875,000 92,250 9,317,250 In implementare AA4 615,611 96,995
12 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 107697 Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare  pentru Biologie si Nutritie Animala (IBNA Balotesti) Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta, în parteneriat cu firmele private din domeniul avicol, soluții de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite 13/10/2016 13/10/2020 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Balotesti Public 062 4,863,374 945,721 960,000 79,543 6,848,638 In implementare AA1 1,104,749 214,827
13 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F 108159 CENTRUL DE INOVARE INTERDISCIPLINAR DE FOTONICA SI PLASMA PENTRU ECO-NANO TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI  Magurele Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare si de transfer de cunostinte a INFLPR Bucuresti prin crearea unui Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonica si Plasma pentru Eco-Nano Tehnologii Si Materiale Avansate care va deservi cerintelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC si din sectoarele economice competitive. Prin aceasta investitie se urmareste indeplinirea mai multor obiective incluse in strategia INFLPR de a se alinia la standardele, nevoile si performantele cerute de mediul industrial si programele de finantare a cercetarii in special cele  europene precum H2020. 25/11/2016 24/11/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 058 49,250,127 12,312,532 0 4,992,000 66,554,659 In implementare AA2 1,949,398 399,850
14 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F 109640 Constituirea primului laborator de criminalistică nucleară in Romania Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”  Magurele Prin acest proiect, IFIN-HH își propune constituirea primului laborator de criminalistică nucleară din România dedicat analizei materialelor ce conțin uraniu, plutoniu sau descendenți ai acestora. Acest obiectiv a fost definit în scopul consolidării capacităților de securitate națională și cercetare în domeniu. 19/12/2016 19/12/2018 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 058 7,428,338 1,857,085 0 661,822 9,947,245 In implementare AA3 372,180 93,045
15 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 106955 Dezvoltarea unei platforme hardware și software pentru prevenția și detecția atacurilor cibernetice POINTLET RESEARCH SRL Obiectivul general al proiectului DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME HARDWARE ȘI SOFTWARE PENTRU PREVENȚIA ȘI DETECȚIA ATACURILOR CIBERNETICE este reprezentat de:
1. Realizarea unui produs inovator in domeniul Tehnologii Informaționale și de Comunicații având ca bază de cercetare Cererea de Brevet pentru Invenția “Platformă hardware și software pentru prevenția și detecția atacurilor cibernetice”. Societatea beneficiară va concretiza la finele perioadei de implementare de 24 de luni prin obținerea unei platforme IT hardware și software pentru prevenția și detecția atacurilor cibernetice în rețelele de calculatoare, prin folosirea de tehnici avansate de calcul paralel în identificarea tiparelor de atac cibernetic și metode avansate de statistică a clusterelor pentru modelarea vectorilor de atac precum și a atacurilor distribuite cu identificarea celor mai bune măsuri de apărare prin reconfigurarea dinamică a echipamentelor de rețea.
2. Utilizarea de către echipa de implementarea a unor metode și procedee avansate tehnologic în etapa de introducerea în producție a rezultatelor cercetărilor efectuate în proiect urmărind realizarea produsului informatic innovator cu arhitectura definite pentru a veni în ajutorul utilizatorilor prin simplificarea procedurilor de preventie a atacurilor cibernetice asupra calculatoarelor si a retelelor de calculatoare;
3. Diversificarea activităţii inovatoare a societății, creşterea calităţii proceselor și produselor şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.
04/10/2017 04/10/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Berceni Privat 061 671,717 167,929 93,294 88,015 1,020,955 In implementare AA1 341,182 85,296
16 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 113328 SC TERMOSOLAR AKTIV SRL – Realizarea de sisteme solare inovatoare cu o durata redusa de amortizare pentru utilizator TERMOSOLAR AKTIV SRL Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este reprezentat de valorificarea unei idei tehnologice brevetabile privitoare la realizarea unui sistem solar pentru producerea de apa calda si caldura de catre SC TERMOSOLAR AKTIV SRL, inclusiv prin diversificarea sa in solutii inovative de producere de energie electrica si energie termica, in vederea dezvoltarii unor produse noi, cu valoare adaugata mare, competitive atat pe piata nationala cat si pe cea internationala 04/10/2017 04/10/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov sat Petresti, com. Corbeanca Privat 061 659,074 164,768 91,538 17,720 933,100 In implementare AA1 501,336 125,334
17 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119873 DEZVOLTAREA SI REALIZAREA IN SISTEM CAD/CAM A INCALTAMINTEI INDIVIDUALIZATE SI TERAPEUTICE Activ Protonic Art SRL Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea semnificativă a tehnologiei de producere a încălțămintei individualizate și terapeutice prin dezvoltarea și implementarea unui sistem CAD / CAM inovativ de măsurare, proiectare și realizare a ansamblului superior și părților componente. 12/10/2017 04/10/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Rudeni, Chitila Privat 061 668,315 167,079 92,822 24,456 952,672 In implementare AA1 353,084 88,271
18 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115800 APLICATIE INOVATIVA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII IT VIRTUALIZATE AD NET MARKET MEDIA SA APLICATIE INOVATIVA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII IT VIRTUALIZATE 11/10/2017 11/10/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari Privat 066 3,244,699 811,175 2,560,931 1,257,193 7,873,997 In implementare 2,671,270 667,817
19 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115920 CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ARCADIA PROMO SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE – OGLINDA INTELIGENTA ARCADIA PROMO SRL CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ARCADIA PROMO SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE – OGLINDA INTELIGENTA 03/08/2017 03/08/2020 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Balotesti Privat 066 1,428,366 357,091 396,783 108,604 2,290,844 In implementare 101,339 25,335
20 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 105058 Proiectarea unui sistem prototip de monitorizare și prognoză bazat pe tehnici moderne ale teledetecției (Earth-Observation) pentru pădurile din România Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Silvicultura Marin Dracea EO-ROFORMON va dezvolta un sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date în situ și teledetecție. Proiectul va dezvolta modele de prognoza adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații cu privire la trecutul istoric și situația prezentă a stării pădurilor, practicile de management forestier, precum și regimul perturbărilor naturale și antropice. 09/09/2016 09/09/2020 84.44 Bucuresti Ilfov Ilfov Voluntari Public 060 3,114,950 574,001 0 194,350 3,883,301 In implementare AA3 1,722,244 317,363
21 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105726 Materiale multifunctionale inteligente pentru aplicatii de inalta tehnologie Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Obiectivul major al proiectului consta in dezvoltarea, in colaborare cu partenerii industriali, de materiale multifunctionale inteligente pe baza carora sa se dezvolte aplicatii in domenii precum: automotive; tehnologia informatiei si comunicatii; cladiri inteligente; energie; automatizari industriale si domestice; securitate; sectoare de nisa ale economiei (materiale, dispozitive si tehnologii pentru infrastructuri mari: ELI-NP, CERN; tehnologii de reciclare a deseurilor, materiale biocompatibile pentru protezare, senzori integrati in tesuturi biologice). 05/09/2016 05/09/2021 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 062 11,302,200 2,197,800 2,400,000 50,000 15,950,000 In implementare AA4 1,951,924 379,567
22 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105725 Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Prezenta propunere de proiect are ca obiectiv general realizarea transferului de cunoștinte de la INCDFM la întreprinderi din domeniul economic al sănătății și industriei farmaceutice și a unui Centru de analize pentru industria farmaceutica, acreditat GMP (good manufacturing practice). 05/09/2016 05/09/2021 83.72 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 062 11,302,200 2,197,800 2,515,663 50,000 16,065,663 In implementare AA4 1,857,329 361,172
23 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F 108109 CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI ȘI OBSERVAREA TERREI Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica Magurele Obiectivul general: Crearea unei infrastructuri de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea mediului prin metode optoelectronice avansate, relevantă pentru segmentul de sol din programul ESA de observare a Terrei, și componentă integrantă a infrastructurilor pan-europene de cercetare ACTRIS-RI și InGOS 25/11/2016 25/11/2019 80.00 Bucuresti Ilfov Ilfov Magurele Public 058 45,808,505 11,452,126 0 3,941,326 61,201,956 In implementare AA4 26,202,862 4,050,749
24 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 113177 Cercetarea, dezvoltarea si productia unui dispozitiv integrat pentru video asamblari-ImSTAR AQUA MUNDI STARS SRL-D Obiectivul general al proiectului este stimularea cercetarii si inovarii in intreprindere prin cercetarea unui produs inovativ, dezvoltarea prototipului “ImSTAR” si a software-ului aferent acestui produs si lansarea acestuia in productie in scopul comercializarii. 04/10/2017 04/12/2018 80.00 Bucuresti Ilfov  Ilfov Tunari Privat 061 648,833 162,208 90,116 10,951 912,108 In implementare AA1 368,621 92,155
25 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119875 TEHNOLOGIE SI INSTRUMENT PENTRU DIAGNOSTIC PRECOCE, MONITORIZARE SI ANALIZA BAROPODOGRAFICA IN ORTOSTATISM PLANTIGRAD Activ Robionic SRL Obiectivul general:  Implementarea rezultatelor unei cercetări efectuate de Universitatea Politehnica București, finanțată de către firma solicitantă, pentru dezvoltarea unei tehnologii de măsurare și introducerea în fabricație a unui instrument de amprentare plantară computerizată (computer podograf) in scopul comercializării pe scară largă. 15/11/2017 15/11/2019 80.00 Bucuresti Ilfov  Ilfov  Chitila Privat 061 667,765 166,941 92,745 11,231 938,682 In implementare 276,870 69,217
TOTAL 819,818,505 200,456,199 16,132,262 0 150,840,342 1,187,247,308 393,454,255 10,365,067