Iași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL IAȘI
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 104810 Polimeri coordinativi porosi noi cu liganzi organici de dimensiuni variabile pentru stocarea gazelor. POCPOLIG Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii si calitatii activitatii de cercetare dezvoltare inovare (CDI)  prin atragerea de specialisti cu competente avansate,  deschiderea unei noi directii de cercetare in domeniul retelelor metalo-organice (RMO) si diversificarea gamei de servicii de cercetare  si transferul acestora catre partenerii industriali,  in scopul stimularii competitivitatii cercetarii stintifice romanesti la nivel european si a competitivitatii economice nationale/ regionale ale Institutului si ale actorilor economici in domeniul de specializare inteligenta eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
Proiectul POCPOLIG isi propune sa dezvolte noi materiale avansate nanostructurate, cu caracteristici functionale extinse, destinate pentru aplicatii de nisa, in domenii stiintifice si industriale actuale si viitoare.
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii si calitatii activitatii de cercetare dezvoltare inovare (CDI)  prin atragerea de specialisti cu competente avansate,  deschiderea unei noi directii de cercetare in domeniul retelelor metalo-organice (RMO) si diversificarea gamei de servicii de cercetare  si transferul acestora catre partenerii industriali,  in scopul stimularii competitivitatii cercetarii stintifice romanesti la nivel european si a competitivitatii economice nationale/ regionale ale Institutului si ale actorilor economici in domeniul de specializare inteligenta eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
Proiectul POCPOLIG isi propune sa dezvolte noi materiale avansate nanostructurate, cu caracteristici functionale extinse, destinate pentru aplicatii de nisa, in domenii stiintifice si industriale actuale si viitoare.
08/09/2016 08/09/2020 84.44 Nord Est Iasi Iasi Public 060 7,165,348 1,320,379 0 466,651 8,952,378 In implementare AA6 4,253,027 0
2 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103847 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII DE CD PRIN ELABORAREA DE PLATFORME NANO-SENZORIALE PENTRU DETECŢIA ELECTROCHIMICA ŞI CUANTIFICAREA UNOR BIO- SI IMUNO-MARKERI CU APLICATII MEDICALE, DE MEDIU SI SECURITATE Intelectro Iasi SRL Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea capacității de CDI a SC Intelectro Iasi SRL în vederea pregătirii pentru participarea la Orizont 2020 si la alte programe europene, prin angajarea unui cercetător universitar cu o mare experienta pe o perioada egală cel puţin cu durata proiectului, si prin consolidarea si intinerirea resursei umane angajata in sectorul CDI al companiei, prin cooptarea de doctoranzi in faza de cercetare pentru teza de doctorat si, respectiv, doctori in stiinte ai Univ. Tehnice Iasi care au sustinut teza de doctorat in ultimii 5 ani. 08/09/2016 08/09/2020 84.44 Nord Est Iasi Iasi Privat 061 7,276,121 1,340,792 2,524,481 1,027,943 12,169,337 In implementare AA1 4,614,321 850,294
3 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 104089 CERCETARE-DEZVOLTARE DE MATERIALE COMPOZITE INOVATIVE NANOSTRUCTURATE, ACTIVABILE IN CAMP DE RADIOFRECVENTA SI DE MICROUNDE, PENTRU TEHNOLOGII REVERSIBILE DE ASAMBLARE CU APLICATII INTERSECTORIALE ALL GREEN SRL Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea capacității de CDI a SC ALL GREEN SRL în vederea pregătirii pentru participarea la Orizont 2020 si la alte programe europene, prin angajarea unui cercetător universitar cu o mare experienta pe o perioada egală cel puţin cu durata proiectului, si prin consolidarea si intinerirea resursei umane angajata in sectorul CDI al companiei, prin cooptarea de doctoranzi in faza de cercetare pentru teza de doctorat si, respectiv, doctori in stiinte ai Univ. Tehnice Iasi care au sustinut teza de doctorat in ultimii 5 ani. 16/09/2016 16/09/2020 84.44 Nord Est Iasi Iasi Privat 061 7,276,513 1,340,864 2,522,994 1,085,238 12,225,609 In implementare AA4 4,956,134 913,281
4 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104962 BRAIN-IN – Sisteme de automatizare inteligente pentru managementul cladirilor, productiei si automatizari industriale BUILDING TECHNOLOGY GROUP R SRL In acest proiect se urmareste crearea lui BRAIN-IN  soft – convertor de limbaj al Sistemelor de Automatizare Inteligente (SAI) pentru cladiri inteligente, managementul productiei si automatizari industriale bazat pe inovarea – imbunatatirea unei platforme software denumita SMART  CONVERT care la acest moment are proprietatea de a aduce la un punct comun tehnologiile: PROFIBUS, LON, CAN, MODBUS. Inovarea consta in integrarea in SMART CONVERT a doua noi tipuri de protocoale de comunicatii (KNX si un limbaj wireless), transformand platforma initiala intr-un produs foarte flexibil si competitiv, care va detine si caracteristici standardizate pentru 5 aplicabilitati ce se pot combina in functie de nevoile si structura cladirilor, productiei si industriei: optimizare consumuri energie, asigurare securitate, confort, optimizare management productie, automatizari industriale, oprimizare functionalitati specifice spitalelor. 27/09/2016 27/09/2018 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 061 5,122,149 903,909 0 1,207,084 7,233,141 Finalizat AA7 4,992,853 888,220
5 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 106611 DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ ÎN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PENTRU CREAREA DE PLATFORME CLOUD AUTOHTONE CU CARACTERISTICI AVANSATE DE PROTECȚIE A DATELOR Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Principalul obiectiv al proiectului PrivateSky îl constituie transferul de cunoștințe rezultate în urma activității de cercetare desfășurate în cadrul Facultății de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) către industria de IT.
Ideea nou introdusă de acest proiect este concretizată prin utilizarea unei arhitecturi Cloud inovative bazată pe coreografii executabile în crearea de noi tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software în cloud.
01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Est Iasi Iasi Public 062 11,224,742 2,182,738 1,808,938 50,000 15,266,418 In implementare AA6 4,641,473 902,570
6 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105689 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere
folosite în ingineria biomedicală
INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ “PETRU PONI” Obiectivul general: Creşterea competitivităţii economice a 5 întreprinderi în perioada 2016-2020,
în urma transferului de cunoştinţe ce vizează expertiza ştiinţifică şi tehnologică în proiectarea şi
realizarea de sisteme polimere multifuncţionale, care pot stimula un răspuns biologic specific şi care permit aderarea şi proliferarea unui anumit tip de celule, funcţie de ţesutul ce trebuie tratat.
08/09/2016 08/09/2021 83.72 Nord Est Iasi Iasi Public 062 11,218,480 2,181,520 2,370,000 70,978 15,840,978 In implementare AA5 4,896,837 0
7 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105524 PRODUSE ȘI TEHNOLOGII ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CONSTRUCȚII Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice la consumator, înțelegând prin consumator construcţiile civile, industriale şi agricole care adăpostesc funcţiuni multiple, denumite într-un cuvânt clădiri.
Proiectul va dezvolta interacțiunea dintre Facultatea de Construcţii şi Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași cu mediul de afaceri din domeniul construcţiilor, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile oferite în laboratoarele facultăţii, în scopul comercializării rezultatelor de cercetare privind asigurarea eficienței energetice, către consumatorul exprimat prin construcțiile civile, industriale și agricole, concepute şi executate de către întreprinderile cu activitate în domeniul construcţiilor.
23/09/2016 23/09/2021 83.72 Nord Est Iasi Iasi Public 062 6,244,466 1,214,285 1,260,000 144,000 8,862,750 In implementare AA3 1,173,541 169,209
8 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F 107464 Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligenta prin cercetare-inovare si transfer tehnologic in (bio/nano)materiale polimere si (eco)tehnologii Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi Obiectivul general al proiectului Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligenta prin cercetare-inovare si transfer tehnologic in (bio/nano)materiale polimere si (eco)tehnologii (InoMatPol) consta in cresterea capacitatii, calitatii si eficientei activitatii CDI prin deschiderea de noi directii de cercetare si diversificarea gamei de servicii de cercetare orientate in special catre industrie – conform cerintelor de inovare ale agentilor economici din cadrul structurilor de tip cluster, in scopul stimularii competitivitatii cercetarii stintifice romanesti la nivel european si a competitivitatii economice nationale/ regionale ale Institutului si ale actorilor economici in domeniul de specializare inteligenta eco-nano-tehnologii si materiale avansate. 10/10/2016 09/10/2019 85.00 Nord Est Iasi Iasi Public 058 53,796,306 9,493,466 0 7,182,197 70,471,969 In implementare AA3 32,306,588 0
9 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F 107563 CENTRU REGIONAL DE CERCETĂRI AVANSATE PENTRU BOLI EMERGENTE, ZOONOZE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ-ROVETEMERG UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA „ION IONESCU DE LA BRAD” Iasi Scopul proiectului ROVETEMERG este de a dezvolta un Centru regional de cercetare avansată capabil sa efectueze cercetare interdisciplinară, aplicată și experimentală, privind microorganismele înalt patogene cu potențial de răspândire în masă, bolile infecțioase (re-) emergente și rare, rezistența microbiană la medicamente, siguranța microbiologica a alimentelor, rezultatele obținute având menirea de a îmbunătăți sănătatea animalelor, omului și mediului, în spiritul conceptului One Health. 13/10/2016 12/10/2019 85.00 Nord Est Iasi Iasi Public 058 30,363,445 5,358,255 0 3,978,998 39,700,698 In implementare AA7 1,635,446 209,509
10 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 113382 Dezvoltarea și producerea generatorului cu rotor exterior și flux radial antrenat de o turbină eoliană cu ax vertical  GEN MOTOR SRL (solicitant initial la depunere: VÎRLAN BOGDAN) Principalul obiectiv al proiectului este acela  de a scoate pe piață un produs nou, inovativ: un generator electric cu rotor exterior și flux radial antrenat  turbină verticală, pe baza rezultatelor obținute de directorul de proiect în timpul stagiului doctoral finalizat. 04/10/2017 04/01/2019 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 061 713,422 125,898 93,258 145,256 1,077,833 Finalizat AA1 702,561 123,981
11 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 109591 Consolidarea capacitatii SC PROSUPPORT CONSULTING SRL de exploatare , introducere in productie si comercializare a unui produs inovativ rezultat al activitatii de cercetare-dezvoltare PROSUPPORT CONSULTING SRL Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității start-up-ului SC ProSupport Consulting SRL de inovare și derulare a unor activități de cercetare-dezvoltare de avangardă într-un domeniu de specializare inteligentă (4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate/4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii)pentru introducerea în producție a unui nou produs inovator (platforme senzoriale prevăzute cu microelectrozi interdigitați printați pe substraturi nanodielectrice flexibile) cu aplicabilitate într-un domeniu nou, Internetul Tuturor Lucrurilor (ITL). 04/10/2017 04/10/2019 85.00 Nord Est Iasi Iasi; Valea Lupului Privat 061 713,990 125,998 93,332 86,064 1,019,384 In implementare AA1 547,704 96,654
12 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115881 ”LOGIOS – CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE E-LEARNING DEDICAT MEDIILOR DE INVATAMÂNT UNIVERSITAR SI PREUNIVERSITAR” RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS SRL ”LOGIOS – CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE E-LEARNING DEDICAT MEDIILOR DE INVATAMÂNT UNIVERSITAR SI PREUNIVERSITAR” 02/08/2017 02/08/2019 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 066 972,346 171,591 518,394 170,528 1,832,859 In implementare 779,276 117,571
13 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115686 ECOSISTEM MULTIFUNCTIONAL PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR MEDICALE DE TIP “SELF-MANAGEMENT DISEASE” (EMIM) ROMSOFT SRL ECOSISTEM MULTIFUNCTIONAL PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR MEDICALE DE TIP “SELF-MANAGEMENT DISEASE” (EMIM) 31/08/2017 31/08/2020 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 066 2,399,640 423,466 2,008,125 92,451 4,923,682 In implementare 880,997 155,470
14 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115624 Cercetare,dezvoltare si implementare a unei noi generatii de algoritmi de optimizare si reducere a consumului de materiale bazati pe calcul paralel intensiv pe tehnologie CUDA GEMINI CAD SYSTEMS SRL Cercetare,dezvoltare si implementare a unei noi generatii de algoritmi de optimizare si reducere a consumului de materiale bazati pe calcul paralel intensiv pe tehnologie CUDA 14/09/2017 14/06/2020 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 066 2,764,316 487,820 1,576,598 188,595 5,017,329 In implementare 1,902,055 335,657
15 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115919 CUTIE NEAGRA ȘI PLATFORMA TIP CRM PENTRU EVALUAREA SI DIMINUAREA RISCURILOR IN TRAFICUL RUTIER EXPERT ACCIDENT RECONSTRUCTION SRL CUTIE NEAGRA ȘI PLATFORMA TIP CRM PENTRU EVALUAREA SI DIMINUAREA RISCURILOR IN TRAFICUL RUTIER 03/08/2017 03/08/2019 85.00 Nord Est Iasi Comuna Bârnova, sat Vișan Privat 066 1,555,548 274,508 473,070 72,029 2,375,156 In implementare 1,013,998 178,941
16 AP 2/ P2.2/A2.2.1 117324 Nou produs inovativ software – Visio 3D MAG, platforma hardware si servicii pentru proiectarea interactiva de case din lemn, mobilier si amenajari interioare 3D MAG SRL Nou produs inovativ software – Visio 3D MAG, platforma hardware si servicii pentru proiectarea interactiva de case din lemn, mobilier si amenajari interioare 08/08/2017 08/08/2020 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 066 2,465,365 435,064 1,232,879 0 4,133,308 In implementare 63,060 11,128
17 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116086 APPSFLOW – DEZVOLTAREA SAAS A SISTEMULUI DE APLICATII CONFIGURABILE DE PROCESE DE BUSINESS CE ACCELEREAZA INITIATIVELE DE LUCRU INTELIGENT IN ORGANIZATII APPSBROKER CONSULTING SRL APPSFLOW – DEZVOLTAREA SAAS A SISTEMULUI DE APLICATII CONFIGURABILE DE PROCESE DE BUSINESS CE ACCELEREAZA INITIATIVELE DE LUCRU INTELIGENT IN ORGANIZATII 04/08/2017 04/08/2019 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 066 3,099,589 546,986 1,690,168 68,820 5,405,563 In implementare 2,098,035 370,241
18 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 119611 Constituirea şi implementarea de parteneriate pentru transfer de cunoştunţe între Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu Iaşi şi mediul economic Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi Obiectivul general este cresterea accesului mediului economic privat agricol la cunoastere. Accesul la cunoastere se va realiza prin valorificarea infrastructurii de cercetare Institutul de Cercetari pentru Agricultura si Mediu (ICAM) din cadrul Universitatii de tiinþe Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi (USAMV – Iasi). Valorificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin constituirea si implementarea de parteneriate cu întreprinderi din mediul economic agricol. În cadrul parteneriatelor se va realiza transfer de cunostinþe, respectiv de inovaþie si progres tehnic. 05/06/2018 04/06/2024 83.72 Nord Est Iasi Iasi Public 062 10,391,745 2,020,755 0 2,478,375 14,890,875 In implementare 1,229,548 31,297
19 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 121822 Înfiinţare departament cercetare metode inovative de tratare ale afecţiunlor aparatului neuro-locomotor INTERNATIONAL MODELING COMPANY SRL Obiectivul general al proiectului este înfiinţarea unui departament în vederea cercetarii de metode inovative pentru tratarea afecţiunilor aparatului neuro-locomotor prin concentrarea de resurse umane si materiale de vârf în domeniul sanataţii. 11/06/2018 10/06/2020 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 059 15,184,029 2,679,535 7,655,813 8,138,566 33,657,942 In implementare 4,155,549 733,332
20 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 121902 Infiinţare departament de cercetare programe software inovative pentru combaterea traficului ilegal de bunuri O.V.A GENERAL CONSTRUCT SRL Obiectivul general al proiectului este înfiinţarea unui departament de cercetare programe software inovative pentru combaterea traficului ilegal de bunuri de lux si de larg consum. 20/06/2018 19/06/2020 85.00 Nord Est Iasi Iasi Privat 059 5,420,819 956,615 2,733,186 8,112,424 17,223,044 In implementare 2,433,848 429,503
21 AP 2/ P2.2/A2.1.1 – NGA 126951 Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe NGA din judetul Iasi INVITE SYSTEMS SRL Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de internet in banda larga, in zonele albe NGA din judetul Iasi, cu o larga raspandire a nodurilor de comunicatii si partea de transmisie a datelor (backbone si blackhaul), cat mai aproape de utilizatorul final si cu niveluri adecvate de simetrie si de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai buna de informatii in ambele sensuri. 13/06/2019 13/06/2022 85.00 Nord Est Iasi Andrieseni; Glavanesti; Spineni; Buhaeni; Fantanele Dragaseni; Bivolari; Tabara; Buruienesti; Ciortesti; Coropceni; Serbesti; Deleni; Lungani; Crucea; Zmeu; Goesti; Popesti; Harpasesti; Doroscani; Obrijeni; Prisacani; Moreni; Macaresti; Sinesti; Osoi; Stornesti; Bocnita; Voinesti; Slobozia; Lungani; Schitu Stavnic; Vocotesti; Privat 046 18,337,216 3,235,979 2,397,024 4,360,864 28,331,083 In implementare 0 0
TOTAL 203,705,594 36,820,422 30,958,259 0 39,127,062 310,611,337 79,276,849 6,516,858