Ialomița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL IALOMIȚA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104235 TEHNOLOGII DE SINTEZA A UNOR COPOLIMERI ACRILICI FUNCTIONALI UTILIZAND INSTALATII DE SINTEZA NECONVENTIONALE CU EFICIENTA RIDICATA -COACNEC Lambda MAT Bucuresti SRL Obiectivul principal al proiectului consta in transpunerea la nivel industrial a echipamentelor de cercetare realizate in faza de demonstrator de COSFEL ACTUAL, implementarea si preluarea tehnologiilor dezvoltate de aceasta in conformitate cu rezultatul de cercetare achizitionat prin contractul NR.15/05.05.2015 cu titlul „Experimentarea polimerizarii in camp de microunde in strat controlat respectiv in sistem dispers”. 08/09/2016 08/05/2018 85.00 Sud Muntenia Ialomita Slobozia Privat 061 3,934,178 694,267 0 0 276,480 4,904,925 Finalizat AA2 3,867,781 682,550
2 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119792 Tehnologie de prelucrare inovativa a deseurilor de metale neferoase si a deee-urilor, utilizand  energia microundelor JUNKOEKO SRL Obiectivul principal al proiectului propus il reprezinta cresterea capacitatii si infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a aplicantului prin realizarea unui echipament inovativ de topire in camp de microunde a deseurilor metalice neferoase si DEEE-uri (deseuri de echipamente electrice si electronice), prevazut cu un sistem inovator de filtrare a noxelor rezultate din topire. Diversificarea tehnologiilor pentru topirea si rafinarea metalelor din  deseuri neferoase si  DEEE-uri 04/10/2017 04/04/2019 85.00 Sud Muntenia Ialomita Slobozia Privat 061 710,340 125,354 92,855 0 20,904 949,454 Finalizat 572,892 101,099
TOTAL IALOMIȚA 4,644,518 819,621 92,855 0 297,384 5,854,379 4,440,672 783,648