Gorj

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL GORJ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105628 UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII Universitatea “Constantin Brancusi” Targu Jiu Obiectivul UCB este de a transfera în cadrul proiectului cunoaştere şi expertiză, susţinute de suportul unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare ultramodernă, asigurată în cadrul “Centrului regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile” prin achiziţia de aparate şi echipamente de ultimă generaţie, în perioada 2011-2014, cu fonduri europene nerambursabile accesate prin programele specifice de CD (LIFE 10+, POS-CCE). 08/09/2016 08/03/2021 83.72 Sud Vest Gorj Targu Jiu Public 062 6,230,832 1,211,633 792,000 58,064 8,292,529 In implementare AA4 1,269,322 148,308
2 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115676 Dezvoltarea unei soluții inovative de management SaaS pentru domeniile HoReCa și Retail SOFTTEHNICA SRL Dezvoltarea unei soluții inovative de management SaaS pentru domeniile HoReCa și Retail 03/08/2017 03/08/2019 85.00 Sud Vest Gorj Targu Jiu Privat 066 2,566,246 452,867 1,190,457 891,945 5,101,515 In implementare AA1 2,158,866 352,521
TOTAL 8,797,078 1,664,500 1,982,457 0 950,009 13,394,044 0 0 3,428,187 500,830