Giurgiu 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL GIURGIU
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119692 TEHNOLOGIE INOVATOARE DE VALORIFICARE A DESEURILOR NEPERICULOASE DE TIP NAMOL INDUSTRIAL PENTRU REALIZAREA  MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE CARAMIZI SI TENCUIELI PRO MEDIU DUNAREAN SRL Obiectivul principal al proiectului il reprezinta lansarea in productie a caramizilor si tencuielii realizate pe baza namolului rezultat de la statia de preepurare aflata in gestiunea SC PRO MEDIU DUNAREAN SRL. Astfel, prin prezentul proiect se realizeaza implementarea unei tehnologii inovative de valorificare si reutilizare a deseurilor rezultate din tratarea apelor uzate provenite din procese industriale inlaturandu-se impactul negativ asupra mediului si a sanatatii umane. 09/09/2016 09/07/2018 85.00 Sud Muntenia Giurgiu Giurgiu Privat 061 697,804 123,142 91,216 244,254 1,156,415 Finalizat AA1 691,393 122,011
2 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104269 Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie Process Innovation Nucleus SRL Obiectivul proiectului
Prin prezentul proiect, societatea Process Innovation Nucleus S.R.L. (PIN) urmăreşte cercetarea-dezvoltarea unei noi metode industriale de producere a nanopulberilor şi a echipamentului aferent şi, ulterior, introducerea în producţia la scară largă şi vânzarea unor astfel de echipamente. Noua tehnologie va permite o productivitate foarte ridicată şi costuri reduse faţă de metodele convenţionale,  la o calitate foarte înaltă, într-un timp mai scurt de procesare. Ca şi activitate conexă, se urmăreşte inclusiv comercializarea nanopulberilor astfel produse.
08/09/2016 08/09/2018 85.00 Sud Muntenia Giurgiu Mihailesti Privat 061 5,513,808 973,025 0 75,089 6,561,922 Finalizat AA3 5,485,030 967,947
3 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104809 METODA INOVATIVA PENTRU FUNCTIONALIZAREA SUPRAFETELOR IMPLANTURILOR DENTARE CU SCOPUL IMBUNATATIRII OSTEOINTEGRARII/MIFID DENTIX MILLENNIUM SRL Obiectivul general al acestui proiect este creşterea competitivităţii SC DENTIX MILLENNIUM SRL pe piata nationala a implanturilor dentare prin introducerea in productie a unui implant cu acoperire cu nanotuburi de titan ce permit funcţionalizarea suprafeţei prin adaugarea de proteină osteoindutoare, NPs-Ag, antibiotice sau anti-inflamatoare, bazat pe rezultatele de cercetare-dezvoltare efectuate în cadrul  societăţii în ultimii doi ani. Atingerea acestui obiectiv va duce la :
• Realizarea unei cifre de afaceri mai mare de peste 19 ori încă din primul an de funcţionare;
• Locuri de muncă create – menţinute – trei ani de  la sfârşitul perioadei de implementare: Creşterea numărului de angajaţi cu 7 persoane
• Brevete rezultate din proiect: 1 brevet pentru implant dentar cu suprafaţa funcţionalizată
08/09/2016 08/09/2018 85.00 Sud Muntenia Giurgiu Sabareni Privat 061 5,737,500 1,012,500 0 1,409,400 8,159,400 Finalizat AA3 5,724,705 1,010,242
4 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 105518 Sistem Mobil de Informare si Dirijare Optica a Traficului Global Electronics Solutions SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sprijinului public si privat acordat microintreprinderii start-up pentru dotarea tehnologica si de personal, in scopul cercetarii/dezvoltarii, introducerii in fabricatie si comercializarii rezultatelor CD referitoare la un nou produs numit Sistem Mobil de Informare si Dirijare Optica a Traficului  – SMIDOT, avand la baza conceptul si rezultatele brevetului de inventie nr  RO125937 B1 / 30.07.2012, intitulat  „Element programabil de semnalizare optica, multifunctional, policrom si poligrafic” . 15/11/2017 15/07/2019 85.00 Sud Muntenia Giurgiu Bulbucata, Sat Teisori Privat 061 661,343 116,708 86,450 35,000 899,500 In implementare 377,595 66,634
5 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 121358 Crearea unui Centru de Cercetare Dezvoltare în Recuperarea Medicală şi Bioreconstrucţie RECUMED Sanimed International Impex SRL Obiectivul general al proiectului: realizarea unui Centru de Cercetare-Dezvoltare în Recuperare Medicala si Bioreconstrucþie, într-un interval de maxim 24 luni; 07/06/2018 06/06/2020 85.00 Sud Muntenia Giurgiu Comuna Calugareni Privat 059 12,379,851 2,184,680 9,709,687 7,131,179 31,405,397 In implementare 5,279,928 545,885
TOTAL 24,990,306 4,410,054 9,887,353 8,894,921 48,182,634 17,558,650 2,712,718