Dolj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL DOLJ
                            –
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei) la 30.06.2019
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103454 Genomică FUncțională în infecţii SEvere/ FUSE Universitatea de medicina si farmacie din Craiova Obiectiv general 1: descrierea interacțiunii dintre genomul gazdă și flora bacteriană și fungică (bacteriom și micobiom), și efectele sale asupra imunității la persoanele sănătoase.
Obiectiv general 2: identificarea dezechilibrelor dintre aceste interacțiuni la pacienții cu sepsis și asocierea cu vulnerabilitatea și severitatea sepsisului, pentru a proiecta noi strategii terapeutice.
01/09/2016 01/09/2020 84.44 Sud Vest Dolj Craiova Public 060 7,257,103 1,337,287 0 219,231 8,813,621 In implementare AA3 2,823,667 520,325
2 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103633 Consolidarea capacitatii de cercetare-dezvoltare in imagistica si tehnologie avansata pentru proceduri medicale minim invazive Universitatea de medicina si farmacie din Craiova Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui nucleu de înaltă competență științifică şi tehnologică, la standarde internationale, în cadrul Universităţi din Craiova (UCV), pentru promovarea cercetării și inovației în medicină, sub conducerea unui specialist romano-american, Dr. Gabriel Gruionu cu peste 20 ani de experiență în științe și inginerie biomedicală de la Harvard Medical School, USA. Dr. Gruionu este originar din Craiova, a terminat cursurile Facultății de Matematică de la UCV și a lucrat în colaborare cu grupul de la Craiova neîntrerupt în tot acest timp. Acum vrea să extindă și să diversifice aceasta colaborare prin prezentul program de cercetare. 08/09/2016 08/09/2020 84.44 Sud Vest Dolj Craiova Public 060 7,216,367 1,329,780 0 360,595 8,906,742 In implementare AA4 6,290,239 1,051,308
3 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 104769 Metoda inovativa de prevenţie, diagnostic precoce, monitorizare si tratament pentru boala renala cronica diabetica, cauza majora de morbiditate si mortalitate INTERLAB MEDICAL SRL Obiectivul general al proiectului se refera la cresterea competitivitatii societatii INTERLAB MEDICAL SRL pe piata medicala prin introducere inovării în activitatea proprie prin efectuarea unor explorari biochimice si imagistice care sa permita dezvoltarea unui proces substanțial îmbunătățit de depistare precoce a bolii cronice renale (BCR) bazata pe rezultatele cercetarii efectuate in cadrul tezei de doctorat a directorului de proiect. 16/09/2016 16/12/2017 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 061 696,107 122,842 90,994 32,903 942,848 Finalizat AA2 682,789 120,492
4 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 105076 Stabilirea unui protocol imagistic inovator de optimizare a diagnosticului precoce al anomaliilor fetale majore ENDOGYN A.M. SRL Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei ENDOGYN A.M. SRL pe piata nationala si europeana prin crearea si aplicarea unui protocol investigational  imagistic ultrasonografic inovativ in vederea optimizarii metodei de detectie precoce a anomaliilor fetale.  Proiectul porneste de la cercetarea efectuata in cadrul tezei de doctorat: „FEZABILITATEA ECOGRAFIEI MORFOLOGICE ȘI GENETICE ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ (CHALLENGES IN SONOGRAPHIC DETECTION OF FETAL STRUCTURAL ABNORMALITIES AT THE 11–13 – WEEKS SCAN)”, a directorului de proiect, Lector Doctor Dominic – Gabriel Iliescu. 08/09/2016 08/09/2018 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 061 1,639,539 289,330 0 25,769 1,954,639 Finalizat AA3 1,605,984 283,409
5 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 106021 SISTEM DE TRACŢIUNE INTELIGENT, EFICIENT ENERGETIC PENTRU NOI GENERAŢII DE MAŞINI FEROVIARE UŞOARE Universitatea din Craiova Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice atât a unor întreprinderi mari cât şi a unor întreprinderi mici, care, prin dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderile respective şi centrele de cercetare şi dezvoltare din învăţământul superior create în ultimii ani, permit promovarea investiţiilor pentru elaborarea unui sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic, pentru noi generaţii de maşini feroviare uşoare, simultan cu realizarea de modele experimentale care să ajute la verificări mai rapide ale soluţiilor inteligente propuse. 05/09/2016 05/09/2021 83.72 Sud Vest Dolj Craiova Public 062 5,887,121 1,144,796 1,122,000 6,000 8,159,917 In implementare AA3 3,394,337 618,196
6 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105736 CERCETĂRI ŞI TRANSFER DE CUNOŞTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE Universitatea din Craiova Obiectivul general al proiectului este creșterea interacțiunii Universității din Craiova (UCV) cu mediul industrial, bazată pe facilitarea accesului întreprinderilor la expertiza ştiinţifică și infrastructura de cercetare a Universității din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în scopul transferării rezultatelor de cercetare către întreprinderile industriale. Atingerea acestui obiectiv se va concretiza prin obţinerea unor instrumente software aplicabile direct în mediul industrial specific întreprinderilor din regiune dar şi din ţară. 05/09/2016 05/09/2021 83.72 Sud Vest Dolj Craiova Public 062 4,645,921 903,435 600,000 29,032 6,178,388 In implementare AA3 2,264,456 352,737
7 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105687 Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii inovative de sisteme inteligente destinate creşterii eficienței energetice Universitatea din Craiova Obiectivul general – Realizarea unor parteneriate pe termen lung, pentru transfer de cunoștinţe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii inovative de sisteme inteligente destinate creşterii eficientei energetice, între Universitatea din Craiova şi întreprinderi. 08/09/2016 08/09/2021 83.72 Sud Vest Dolj Craiova Public 062 5,929,520 1,153,041 917,692 14,400 8,014,653 In implementare AA3 2,912,553 460,147
8 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119868 Abordare  diagnostica si terapeutica bidirectionala a pacientului cu diabet zaharat si boala parodontala DENTIMAGISTIC SRL Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta un serviciu bidirecţional de diagnostic şi tratament al afecţiunilor parodontale la pacienţii cu diabet zaharat, pornind de la o evaluare si apreciere precisă a gradului de evoluţie a bolii parodontale, precum şi a afecţiunii metabolice la aceşti pacienţi. Rolul acestei cercetări este acela de a crea o bază de date utilă în detectarea patologiei parodontale la pacienţii diabetici în scopul abordării în echipă a managementului pacientului diabetic. 27/09/2017 27/03/2019 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 061 687,029 121,240 89,808 29,406 927,482 Finalizat 635,442 112,137
9 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119903 Algoritm standardizat, inovativ pentru depistarea precoce a formatiunilor tumorale ovariene cu potential malign Open Medical SRL Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii societatii SC OPEN MEDICAL SRL pe piata medicala prin introducerea in platforma de servicii medicale a unei noi metode de diagnostic bazata pe un proces inovativ, un algoritm standardizat, pentru depistarea precoce a formatiunilor tumorale ovariene cu potential malign. Proiectul are ca punct de plecare Teza de doctorat a Directorului de proiect Dr. Dijmarescu Anda Lorena, cu titlul: „Corespondenţe clinice şi paraclinice în tumorile epiteliale ale ovarului”. 27/09/2017 27/11/2018 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 061 709,815 125,261 92,786 7,772 935,634 Finalizat 707,463 124,846
10 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119867 Algoritm de diagnostic si management al ischemiei cardiace Cadiax Med SRL Obiectivul general al proiectului se refera la realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării, prin introducerea pe piața medicala a unui nou serviciu „Algoritm de diagnostic si management al ischemiei cardiace -ADMIC-” bazata pe rezultatele cercetării efectuate in cadrul tezei de doctorat a directorului de proiect. 27/09/2017 27/09/2019 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 061 708,829 125,088 92,657 34,447 961,022 In implementare 632,120 111,551
11 AP 2/ P2.2/A2.2.1 118302 DEZVOLTAREA UNOR GAME DE PRODUSE/SERVICII TIC CU APLICABILITATE IN RESTUL ECONOMIEI ROMANESTI PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC SYNCHRO SRL DEZVOLTAREA UNOR GAME DE PRODUSE/SERVICII TIC CU APLICABILITATE IN RESTUL ECONOMIEI ROMANESTI PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC 10/08/2017 10/08/2019 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 066 240,399 42,423 165,821 32,268 480,911 In implementare 161,637 27,223
12 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115921 CRESTEREA COMPETITIVITATII SC INTELIVE METRICS SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE INTELIVE METRICS SRL CRESTEREA COMPETITIVITATII SC INTELIVE METRICS SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE 28/09/2017 28/09/2020 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 066 1,557,407 274,836 378,297 121,662 2,332,202 In implementare 517,037 91,242
13 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115586 CRESTEREA CONTRIBUTIEI SECTORULUI TIC PENTRU COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ PRIN DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME ELECTRONICE INOVATIVE E-RETAIL DEMIUMA COMIMPEX SRL CRESTEREA CONTRIBUTIEI SECTORULUI TIC PENTRU COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ PRIN DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME ELECTRONICE INOVATIVE E-RETAIL 29/06/2017 29/06/2019 85.00 Sud Vest Dolj Craiova Privat 066 2,984,077 526,602 1,767,040 842,350 6,120,069 Finalizat AA1 2,883,913 501,477
14 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 106020 SOLUŢII INTELIGENTE DE CREŞTEREA SECURITĂŢII ŞI COMPETITIVITĂŢII PRIN MONITORIZARE, DIAGNOZĂ, REDUCEREA EFECTELOR ENERGETICE NEDORITE ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA GENERARE ŞI LA CONSUMATORI INDUSTRIALI Universitatea din Craiova Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice atăt a unor întreprinderi mari cât şi a unor întreprinderi mici, care, prin dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderile respective şi centrele de cercetare şi dezvoltare din învăţământul superior create în ultimii ani, permit promovarea investiţiilor pentru elaborarea de Soluţii inteligente pentru creşterea securităţii şi competitivităţii grupurilor energetice de putere prin monitorizare, diagnoză şi prin reducerea efectelor energetice nedorite şi creşterea eficienţei energetice la generare şi la consumatori industriali, simultan cu realizarea de instalaţii-pilot care să ajute la verificări mai rapide ale soluţiilor inteligente propuse. 08/09/2016 08/09/2021 83.72 Sud Vest Dolj Craiova Public 062 5,217,791 1,014,640 910,899 6,000 7,149,330 In implementare AA2 2,604,767 454,546
15 AP 2/ P2.2/A2.1.1 – NGA 126953 Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA din judeţul Bihor INVITE SYSTEMS SRL Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de internet in banda larga, in zonele albe NGA din judetul Dolj, cu o larga raspândire a nodurilor de comunicaþii si partea de transmisie a datelor (backbone si blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final si cu niveluri adecvate de simetrie si de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai buna de informaþii în ambele sensuri. 25/02/2019 25/02/2022 85.00 Sud Vest Dolj Bralostita; sat Sfarcea; sat Valea Fantanilor; sat Schitu; Bulzesti; sat Seculesti; sat Infratirea; sat Stoicesti; sat Fratila; Cernatesti; sat Tiu; Grecesti; sat Barboi; Gangiova; sat Comosteni; Melinesti; sat Ohaba; sat Bodaiestii de Sus; Secu; sat Smadovicioara de Secu; sat Sumandra; Sopot; sat Bascov; sat Belot; Valea Stanciului; sat Horezu Poienari; Vela; sat Gubucea; Privat 046 11,468,793 2,023,905 1,839,913 2,913,413 18,246,023 In implementare 278,575 49,160
TOTAL 56,845,817 10,534,508 8,067,907 0 4,675,248 80,123,480 28,394,978 4,878,796