Dâmbovița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103195 Sisteme de Simulare a Realității Virtuale si Testare componente fizice în Mediu Simulat Virtual – instrument de înaltă tehnologie utilizat în dezvoltarea noilor modele de vehicule RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare este reprezentat de dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare a SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL prin modernizarea departamentelor de CD existente și dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare în scopul obținerii de produse inovative în sectorul de automobile, cu valoare adăugată mare, competitive atât pe piața națională cât şi cea internațională. 08/09/2016 07/01/2019 85.00 Sud Muntenia Dambovita Titu Privat 059 4,696,103 828,724 5,524,826 8,417,772 19,467,425 In implementare AA5 4,408,008 777,884
2 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 105188 CONSTRUCTII METALICE ECOLOGICE SI SUSTENABILE PRIN TEHNOLOGII EFICIENTE DE FABRICARE TOP  MetEco AMBIENT TOP AMBIENT SRL Obiectivul general al proiectului, conform programului (POC 2-14-2020, Axa prioritară 1, Acţiunea 1.2.1) este de a stimula inovarea întreprinderii nou-înființate (Top Ambient SRL), prin valorificarea potenţialului ideii brevetate (Brevet nr. 123527 / 30.04.2013) pentru dezvoltarea de produse (constructii metalice ecologice si sustenabile) şi tehnologie eficientă de fabricare (profile metalice).  Atât pentru produsele menţionate, căt şi pentru tehnologia asociată acestora, întreprinderea inovatoare deţine două (2) pre-contracte ferme. 09/09/2016 09/09/2018 85.00 Sud Muntenia Dambovita Crevedia Privat 061 5,414,114 955,432 0 1,064,930 7,434,475 Finalizat AA5 5,295,011 896,946
3 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104873 SISTEM RAPID DE MONITORIZARE SI CARTARE INTERACTIVA PROSIG EXPERT SRL Obiectivul General: Introducerea inovarii in intreprinderea nou-infiintata inovatoare „Prosig Expert
SRL”, pentru dezvoltarea de produse si procese noi, in scopul productiei si comercializarii, prin valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare obtinute in cadrul tezei de doctorat „Aplicarea tehnologiilor laser la studiul topografic al bazinului hidrografic Somes-Tisa”, ca baza de pornire pentru dezvoltarea noilor produse si procese, identificate de aplicantul „Prosig Expert” ca fiind cerute de piata pe baza de pre-contracte ferme detinute de aplicant.
16/09/2016 16/09/2018 85.00 Sud Muntenia Dambovita Targoviste Privat 061 5,712,085 1,008,015 0 1,011,700 7,731,800 Finalizat AA3 5,683,770 977,368
4 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115705 CaseBond PHOENIX IT SRL CaseBond 16/06/2017 16/12/2018 85.00 Sud Muntenia Dambovita Targoviste Privat 066 2,251,641 397,348 1,494,031 657,762 4,800,782 Finalizat 2,148,432 379,135
5 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104350 SISTEM DE MONITORIZARE ȘI INSPECȚIE AVANSATĂ AERIANĂ ȘI TERESTRĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE -SMIATIC ENERGY&ECO CONCEPT SRL Obiectivul general al proiectului îl constituie stimularea inovării în cadrul SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL prin realizarea unui sistem inteligent de monitorizare și inspecţie avansată a infrastructurilor critice (IC) – SMIATIC, bazat pe utilizarea unor drone aeriene cu autonomie crescută, care achiziţionează informaţii provenite de la un ansamblu de senzori, în vederea detectării eventualelor evenimente apărute în zona operaţională. În cadrul soluţiei tehnice, se vor dezvolta algoritmi inovativi care stau la baza realizării unor pachete software de procesare şi prelucrare a imaginilor video, în vederea identificării şi soluţionării eventualelor incidente, defecte şi impedimente. De asemenea, în cadrul proiectului se va dezvolta atât o componentă software de generare a planului de management al zborului pentru dronele aflate în misiune, cât şi soluţii inovative de reîncărcare, inclusiv wireless sau în zbor, a acestor drone. 08/09/2016 08/09/2018 85.00 Sud Muntenia Dambovita Aninoasa Privat 061 5,722,325 1,009,822 0 663,487 7,395,634 Finalizat AA4 5,709,809 1,007,613
TOTAL 23,796,267 4,199,341 7,018,857 11,815,651 46,830,116 23,245,031 4,038,946