Covasna 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL COVASNA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119828 Crearea de instrumente software pentru proiectare nanomateriale noi, avansate, compuși activi farmaceutic și pentru evaluarea farmacologică și toxicologică a acestora AB INITIO RESEARCH SERVICES SRL-D Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui pachet de software comercial inovativ utilizat în designul materiilor avansate, nanomaterialelor și substanțelor farmaceutice, într-o perioadă de  24 de luni, care să răspundă nevoilor pieței identificate în cadrul SNCDI și care aparține unui domeniu de specializare inteligentă și sănătate. Rezultatele atinse vor influența în mod direct și pozitiv activitățile de cercetare-dezvoltare în România, prin urmare vor influența impactul economic a acestor activități pe plan național. 27/09/2017 27/09/2019 85.00 Centru Covasna Sfantu Gheorghe Privat 061 705,414 124,485 92,211 8,925 931,034 In implementare AA1 539,608 95,225
TOTAL 705,414 124,485 92,211 0 8,925 931,034 539,608 95,225