Cluj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL CLUJ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei) la 30.06.2019
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 103392 Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie MEDISPROF SRL Înființarea și dotarea cu aparatură performantă a unui laborator de cerecetare-dezvoltare în cadrul MEDISPROF în care să se efectueze studii de eficiență aterapiei personalizate în tratamentul pacienților diagnosticați cu cancer. 02/09/2016 02/07/2018 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 059 12,421,089 2,191,957 6,262,734 4,389,849 25,265,628 Finalizat AA2 12,421,089 2,191,957
2 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea B 103720 Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot în energii alternative – CITAT-E Cluster TREC, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne, precum  şi maximizarea acestei eficienţe funcţie de caracteristicile consumatorului. Acest laborator experimental va permite de asemenea creşterea capacității de CDI, în domeniul energiilor alternative, a entităților de cercetare din clusterul TREC-Transylvania Energy Cluster, susţinând totodată capacitatea firmelor din cluster de creştere a competivităţii şi productivităţii pe baze inovative. 01/09/2016 31/12/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 059 5,821,927 1,027,399 4,652,290 1,516,800 13,018,416 In implementare AA2 904,892 159,687
3 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea B 104449 Agrotransilvania cluster – cluster inovativ specializat în domeniul bioeconomiei ASOCIAŢIA “CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA Obiectivul proiectului: Creșterea capacității de CDI în domeniul bioeconomiei și consolidarea imaginii pe plan național și internațional a AgroTransilvania Cluster, ca și cluster inovativ de specializare inteligentă, prin crearea „Centrului de Cercetări Avansate pentru Produse şi Procese Alimentare Inovative”. 01/09/2016 31/12/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 059 8,508,551 1,501,509 7,249,934 227,225 17,487,219 In implementare AA2 2,269,815 400,556
4 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea B 104219 Cluster Mobilier Transilvan – cluster inovativ de interes european ASOCIAȚIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN Dezvoltarea la nivelul Cluster Mobilier Transilvan a unei infrastructuri de CDI în domeniul materialelor și consolidarea imaginii entității ca și cluster inovativ cu reprezentativitate regională, națională și europeană, până în anul 2020. 01/09/2016 31/12/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 059 5,509,233 972,218 4,866,928 227,225 11,575,604 In implementare AA2 2,208,509 389,737
5 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103415 DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNOR SISTEME ROBOTICE PENTRU REABILITARE ŞI ASISTARE ÎN ÎMBĂTRÂNIREA SĂNĂTOASĂ UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA AgeWell intenționează să crească și să exploateze experienţa şi rezultatele anterioare ale unui specialist din străinătate şi a unei echipe interdisciplinare cu competențe complementare integrând specialiști în robotica medicală și cadre medicale (neurologi, kinetoterapeuţi) pentru a crea un pol de competență în reabilitare în cadrul Universității  Tehnice din Cluj-Napoca, instituție care va livra soluții europene relevante pe plan medical, pregătite pentru realizarea transferului tehnologic, soluții care corespund provocărilor și pericolelor curente în ceea ce privește îmbătrânirea sănătoasă, stil de viață și sănătate publică. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 6,755,200 1,244,800 0 8,000 8,008,000 In implementare AA4 4,737,227 803,840
6 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103509 Materiale active unicomponente pentru celule solare organice bazate pe compuşi pi-conjugati autoasamblaţi (SMOSCS) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Obiectivul principal al proiectului de cercetare îl reprezinta obþinerea de materiale active pentru celule solare noi si inovative, capabile sa conduca la dezvoltarea de tehnologii ecologice, ieftine si eficiente precum si la o crestere a fiabilitatii acestora si crearea la Cluj a unui pol de excelenta la nivel mondial în domeniul celulelor fotovoltaice 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,276,617 1,340,883 0 316,000 8,933,500 In implementare AA2 4,908,975 964,188
7 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103427 Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor prin dezvoltarea unor sisteme inteligente integrate pentru monitorizarea, controlul şi reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni în 5 aglomerări urbane din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara), pe baza cercetării inovatoare interdisciplinare. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,273,873 1,340,377 0 311,000 8,925,250 In implementare AA2 5,353,449 912,786
8 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 104004 IMAGING-BASED, NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Obiectivul principal al acestui proiect este de a dezvolta un instrument bazat pe imagistică medicală pentru a determina originea fibrilaţiei atriale persistente. Rezultatul proiectului este o nouă metodă de diagnosticare pentru pacienţii care suferă de această boală. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,151,701 1,317,864 0 84,696 8,554,261 In implementare AA2 4,270,792 692,908
9 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103413 Imobilizarea la scară nano a enzimelor și procese microfluidice utilizate în sisteme biocatalitice UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Proiectul își propune dezvoltarea unor sisteme metabolice artificiale inteligente – cu ajutorul enzimelor depuse pe suporturi nano și integrate în dispozitive microfluidice – în vederea producerii de compuși relevanți industrial, cum ar fi forme de mare enatiopuritate ale unor aminoacizi, amine, aminoalcooli și alcooli 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,276,617 1,340,883 0 5,000 8,622,500 In implementare AA2 4,489,049 827,210
10 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103587 Hiperuricemia induce INflamaţie: Ţintirea rolului central al acidului uric în bolile reumatologice şi cardiovasculare UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  “IULIU HAŢIEGANU” CLUJ-NAPOCA 1. Evaluarea capaciatatii acidului uric de a induce aprentare metabolica (metabolic imprinting) a sistemului imun nespecific, innascut.2. Validarea epigenetica si moleculara a cailor patogenetice identificate anterior la pacientii cu guta si boli cardiovasculare. 3. Evaluarea determinismului variantelor genice ale unor factori cheie asociati cu aceste procese inflamatorii si epigenetice in susceptibilitatea, severitatea clinica si raspunsul la tratament in guta si bolile cardiovasculare. 4. Evaluarea capacitatii tratamentului – in baza modulatorilor epigenetici- de a restaura echilibrul imun in statusul hiperinflamator indus de acidul uric. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,276,616 1,340,883 0 734,831 9,352,330 In implementare AA2 3,558,874 655,804
11 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103375 Impactul clinic și economic al terapiilor personalizate țintite cu anti – microarnuri în reconvertirea rezistenței tumorilor maligne pulmonare UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„IULIU HAȚIEGANU” CLUJ NAPOCA
Obiectivul general al acestui studiu este resensibilizarea celulelor tumorale pulmonare la acțiunea chimioterapiei pe bază de platină, cu ajutorul unui medicament țintit anti-miR-155 pe bază de liposomi, într-un mod eficient, precis, și non-toxic. În urma finalizării cu succes a prezentului proiect, vom arăta că țintirea specifică a acestui microARN are potențialul de a participa, alături de chimioterapia tradițională, la eliminarea completă a celulelor tumorale și la prevenirea recidivelor. celulelor tumorale. 01/09/2016 01/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,254,133 1,336,740 0 646,928 9,237,801 In implementare AA3 3,714,638 684,507
12 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103774 Dezvoltarea unei platforme de nanoscreening bazată pe SERS-TFF pentru detecția timpurie și evaluarea progresiei bolii în cazul cancerului de sân folosind probe de sânge Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Dezvoltarea unei platforme de nano-screening bazată pe tehnica SERS-TFF care să aibă o funcționalitate duală: detecția timpurie și determinarea evoluției cancerului de sân în baza unor analize de sânge. 02/09/2016 02/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,273,112 1,340,237 0 548,820 9,162,169 In implementare AA3 4,245,308 782,295
13 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103557 ABORDARI GENOMICE SI MICROFLUIDICE IN BLOCAREA INVAZIEI SI A METASTAZARII CANCERULUI DE SAN INSTITUTUL ONCOLOGIC “PROF DR. ION CHIRICUTA” CLUJ-NAPOCA Obiectivul general al acestui proiect vizează caracterizarea și țintirea selectivă a invazivitatii celulelor tumorale în vederea îmbunătățirii raspunsului la tratament în cancerul de sân. 02/09/2016 02/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,276,617 1,340,883 0 1,015,958 9,633,458 In implementare AA2 5,011,019 831,258
14 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 105258 Dezvoltarea și modelarea bioproceselor pentru obținerea de 1,3-propandiol (PD) și acid citric din glicerol brut, cu aplicații în industria alimentară UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Utilizarea, exploatarea și dezvoltarea în continuare a stadiului tehnicii în domeniul bio-produselor obținute din glicerol cu aplicații în industria alimelor funcționale, precum și dezvoltarea de cercetării condusă de utilizarea de glicerol brut pentru producția de compuși cu  valoare adăugată, precum și produse finite de valoare, valorificarea proceselor biotehnologice 05/09/2016 09/05/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 5,424,561 999,599 0 233,472 6,657,632 In implementare AA1 2,957,936 545,067
15 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103321 Metode de optimizare riemanniene pentru învățare profundă INSTITUTUL ROMÂN DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE Proiectul DeepRiemann se ocupă cu punerea în aplicare a noțiunilor de geometrie riemanniană în analiza și proiectarea algoritmilor de ordinul întâi și al doilea pentru rețele neuronale în învățare profundă.

În proiect se studiază antrenarea unei rețele neuronale prin folosirea unor unelte de geometria informației și optimizarea varietăților, ca o problemă de optimizare definită peste o varietate statistică. Proiectul este deosebit de inovator și interdisciplinar, cu competențe de la învățarea automată la statistică, optimizare și geometrie diferențială, iar obiectivele proiectului sunt multiple și includ rezultate ale cercetării atât teoretice, cât și aplicate.

27/09/2016 27/09/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,276,617 1,340,883 0 72,000 8,689,500 In implementare AA1 3,635,748 596,261
16 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E 103319 Dezvoltare automată de software
prin abstractizare în modele computaționale profunde, distribuite
INSTITUTUL ROMÂN DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE Obiectivul proiectului AutoWare este crearea unor metode disruptive pentru automatizarea dezvoltării de software și pentru simplificarea muncii programatorilor, prin aplicarea celor mai avansate tehnologii de învățare automată și a unor teorii cognitive. 16/12/2016 16/12/2020 84.44 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 060 7,274,675 1,340,525 0 71,980 8,687,180 In implementare AA2 3,389,260 592,340
17 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 104938 Aplicație web și mobile  de   evaluare temporală,   inovativă a capitalului uman la nivel organizațional  dezvoltată pe baza modelelor  de  evaluare psihologică validate empiric SILVER BULLET SOFTWARE SRL Cluj Napoca Dezvoltarea și comercializarea unui produs de tip aplicație web și mobile pentru evaluarea, monitorizarea și optimizarea utilizării capitalului uman în organizații bazat pe modele psihologice de interacțiune a principalilor factori organizaționali, de grup și individuali care influențează performanța în sarcini specifice în cadrul echipelor distribuite și modelarea acestora. 08/09/2016 08/05/2018 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 061 673,094 118,781 87,986 102,356 982,218 Finalizat AA2 670,792 118,375
18 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105654 Realizarea transferului de cunoştinţe acumulate şi tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în domeniul Materiale pentru implementarea lor la întreprinderi din Romania Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 Realizarea transferului de cunostinte acumulate si tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în domeniul Materiale pentru implementarea lor la IMM-uri din Romania, TREND, are ca scop principal transferul cunostinþelor dobândite de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca în domeniul Materiale catre întreprinderile care îsi dezvolta afaceri cerute de piaþa în domeniul zeoliþilor, pentru valorificarea superioara a tufului vulcanic zeolitic existent în depozite din România. 01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 10,667,027 2,074,286 1,315,802 50,000 14,107,115 In implementare AA3 3,303,745 642,439
19 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105774 Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”CLUJ – NAPOCA Obiectivul proiectului este dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe, în parteneriat cu minimum 10 firme, de produse și servicii noi/îmbunătățite, inovative, cerute de piață, derivate prin aplicații practice ale biogenomicii în oncologie, într-o perioadă de 60 de luni. Efectul pozitiv pe termen lung constă în creșterea calității serviciilor medicale pentru pacientul cu cancer și creșterea rentabilității pe piață a firmelor partenere. 01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 11,252,252 2,188,087 4,379,128 45,000 17,864,466 In implementare AA4 2,008,185 363,471
20 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105533 CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSFER TEHNOLOGIC și DE CUNOȘTINȚE A INCDTIM CLUJ ÎN DOMENIUL BIOECONOMIEI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE Obiectiv general: Valorificarea prin transfer tehnologic a rezultatelor cercetării și a cunoștințelor cu caracter aplicativ din INCDTIM către mediul privat și implementarea de mecanisme instituționale care să conducă la dezvoltarea pe baze sustenabile a relației laboratoare de cercetare-mediu economic în domeniul inovației tehnologice. Rezultă astfel și integrarea activităților de transfer tehnologic ale INCDTIM în cadrul unui ecosistem eficace și eficient de inovare. 01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 11,302,200 2,197,800 1,975,000 55,000 15,530,000 In implementare AA2 5,066,931 943,635
21 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105742 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații de vehicule UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Obiectivul general al proiectului PartEnerIC este transferul de cunostinte si tehnologie dintre Universitatea Tehnica din Cluj Napoca si intreprinderile cu activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul circuitelor integrate pentru industria auto, in scopul dezvoltarii de noi tehnici si metodologii de proiectare, verificare, caracterizare si modelare a principalelor tipuri de circuite integrate de mare eficienta pentru managementul puterii in industria auto, validate prin realizarea de prototipuri si medii de modelare-simulare a acestora, precum si comercializarea rezultatelor de cercetare catre mediul privat care isi dezvolta afaceri cerute de piata.
Proiectul urmareste sa ofere acestor întreprinderi acces la serviciile de cercetare avansata ale Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca (UTC-N), precum si posibilitatea de a incheia parteneriate cu UTC-N, in vederea dobandirii de cunostinte si competente necesare elaborarii unor produse inovatoare, semnificativ imbunatatite,
identificate ca fiind cerute de piata.
01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 5,807,694 1,129,351 1,391,063 98,486 8,426,594 In implementare AA3 1,860,995 279,791
22 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 119878 Tehnologie inovativa de realizare a pulberilor destinate producerii aliajelor cu memoria formei ECOTEHNIC CONTROL SRL Obiectivul general al proiectului constă în testarea şi implementarea unor tehnologii inovative de producere a unor pulberi aliate tip Cu–Zn–Al utilizate la obtinerea aliajelor cu memoria formei prin procedeul de sinterizare si care sa asigure pieselor realizate din aceste aliaje caracteristici tehnice superioare de memorie a formei si rezistenta la coroziune. Pentru realizarea acestui obiectiv se vor testa tehnologii de producere a pulberilor din aliaje cu memoria formei pe baza de Cu, toate acestea în condiţii de productivitate şi de protecţie a mediului ridicate utilizând un procedeu de fabricare conform revendicarii din Brevetul de invenţie nr. RO 00129302. 27/09/2017 27/09/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 061 713,809 125,966 93,308 34,193 967,276 In implementare 713,172 125,854
23 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 106167 ADSERVISTA – Serviciu de publicitate online de tip semantic bazat pe inteligenta artificiala ZA CLOUD SRL Obiectivul general al proiectului este realizarea in 18 luni a unui model functional pentru platforma de publicitate online de tip semantic (semantic advertisting server) bazându­se pe algoritmi de Inteligență Artificială  in scopul de a optimiza relatiile intre jucatorii pe piata de publicitate online, de a creste rezultatele colaborarii lor cu minim 20% si de a obtine rapoarte de conversie mai mari cu cel putin 25% pentru cumparatorii de publicitate. 27/09/2017 27/03/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 061 706,567 124,688 92,362 27,584 951,201 Finalizat AA1 705,115 124,432
24 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 113030 Dezvoltarea  unor noi formulari dermatocosmetice pe baza unor  ingrediente active inovatoare  pentru tratamentul cutanat anti-ageing AVIVA COSMETICS SRL Obiectivul operațional al acestui proiect este îmbunătățirea unei formulări cosmetice anti-ageing (Anti-Ageing Light Day Cream) elaborată în teza de doctorat intitulată „Analiza unor Antioxidanți utilizați în Cosmetică prin Metode Cromatografice/ Analysis of some Antioxidants used in Cosmetics by Chromatographic Methods” și dezvoltarea ei într-un produs vandabil pe piața cosmetică autohtonă. De asemenea, se propune dezvoltarea și formularea unor produse cosmetice complementare, pentru tratamentul anti-ageing, în scopul dezvoltării unei game unitare, precum și studiul eficacității acestor formulări 04/10/2017 04/10/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 061 576,370 101,712 75,342 18,577 772,001 In implementare AA1 297,886 52,568
25 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C 113124 Diagnosticarea si monitorizarea evolutiei afectiunilor parodontale cu ajutorul ultrasonografiei parodontiului marginal CHIFOR RESEARCH SRL Obiectivul general al proiectului propus spre finantare consta in cresterea competitivitatii si a performantei societatii prin inovare, prin introducerea pe piata a unui serviciu nou de diagnosticare si monitorizare, in medicina dentara, a evolutiei afectiunilor parodontale cu ajutorul ultrasonografiei parodontiului marginal. 12/10/2017 12/10/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 061 711,063 125,482 92,949 30,940 960,434 In implementare AA2 464,841 82,031
26 AP 2/ P2.2/A2.2.1 119086 DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE LA DOMNICILIU PRIN APLICATIA DEZVOLTATA DE POLYSOFT SRL POLYSOFT SRL DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE LA DOMNICILIU PRIN APLICATIA DEZVOLTATA DE POLYSOFT SRL 09/10/2017 09/10/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 756,993 133,587 420,803 58,429 1,369,812 In implementare 341,620 60,286
27 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115618 PLATFORMA INOVATIVA DE TIP DATA CENTER MODULAR BUSINESS SERVICE CONSULT INTERNATIONAL SRL PLATFORMA INOVATIVA DE TIP DATA CENTER MODULAR 16/06/2017 16/06/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 3,410,002 601,765 1,364,615 1,021,512 6,397,894 In implementare 1,141,119 201,374
28 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116487 ACTIVAREA ORAȘELOR INTELIGENTE CU ZONIZ SMARTCITY GLOBAL E BUSINESS SOLUTION GROUP SRL ACTIVAREA ORAȘELOR INTELIGENTE CU ZONIZ SMARTCITY 09/08/2017 09/02/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 1,411,250 249,044 766,896 52,937 2,480,128 Finalizat 1,390,901 245,453
29 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116028 MOQUPS – Aplicație online inovativă, bazată pe tehnologii cloud, pentru realizarea machetelor software, design grafic și prototipuri interactive într-un mediu colaborativ EVERCODER SOFTWARE SRL MOQUPS – Aplicație online inovativă, bazată pe tehnologii cloud, pentru realizarea machetelor software, design grafic și prototipuri interactive într-un mediu colaborativ 25/05/2017 25/05/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 3,434,053 606,009 2,435,574 169,480 6,645,116 In implementare 0 0
30 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116105 INSTRUMENT INFORMATIC INOVATIV PENTRU INSTRUIREA SI TESTAREA CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN SIM SOFT DISTRIBUTION SRL INSTRUMENT INFORMATIC INOVATIV PENTRU INSTRUIREA SI TESTAREA CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN 02/08/2017 02/08/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 3,029,108 534,548 970,607 382,772 4,917,035 In implementare 2,118,095 391,304
31 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116081 DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE PENTRU MONITORIZARE RUTIERĂ – ”MR – IOT” DRAGAN SI ASOCIATII SRL-D DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME INTELIGENTE PENTRU MONITORIZARE RUTIERĂ – ”MR – IOT” 01/08/2017 01/08/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 2,810,732 496,011 1,050,150 74,125 4,431,018 In implementare 2,196,684 387,650
32 AP 2/ P2.2/A2.2.1 117534 DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DEDICAT DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ ON – LINE PENTRU IMM– 24Auction LIFE IS HARD SA DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DEDICAT DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ ON – LINE PENTRU IMM– 24Auction 02/08/2017 02/02/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 998,501 176,206 586,566 144,612 1,905,885 Finalizat 948,702 167,418
33 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116673 INOTIC – PROGRAMMATIC CONSULTING ONLINE PLATFORM INOVO FINANCE SRL INOTIC – PROGRAMMATIC CONSULTING ONLINE PLATFORM 11/08/2017 11/08/2019 85.00 Nord Vest Cluj Floresti Privat 066 1,394,266 246,047 686,762 23,719 2,350,794 In implementare 957,294 168,934
34 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116247 „PLATFORMĂ INOVATIVĂ INTELLIGENT ENVIRONMENT CU ASISTENT VIRTUAL DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ” SPHERIK TECHNOLOGIES SRL „PLATFORMĂ INOVATIVĂ INTELLIGENT ENVIRONMENT CU ASISTENT VIRTUAL DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ” 03/08/2017 03/10/2018 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 823,126 145,258 423,864 130,122 1,522,369 Finalizat AA1 697,958 123,169
35 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115854 InvestoApp – platformă online bazată pe inteligență artificială pentru managementul și realizarea investițiilor INVESTO CORP SRL InvestoApp – platformă online bazată pe inteligență artificială pentru managementul și realizarea investițiilor 20/06/2017 20/06/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 2,625,438 463,313 1,307,178 45 4,395,974 In implementare 1,717,003 303,001
36 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115579 PLATFORMĂ INTELIGENTĂ PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII COMPANIILOR DIN SECTORUL IMOBILIAR REAL ESTATE BUSINESS SOLUTIONS SRL PLATFORMĂ INTELIGENTĂ PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII COMPANIILOR DIN SECTORUL IMOBILIAR 28/06/2017 28/12/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 2,360,732 416,600 1,307,252 56,430 4,141,014 In implementare 1,001,601 176,753
37 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116285 DEZVOLTAREA UNEI APLICATII INFORMATICE DE CALCUL A SUMELOR PARTIALE IN EVIDENTA TEMPORARA A STOCURILOR DIN INTERIORUL SPATIILOR LOGISTICE LACAN TECHNOLOGIES RO SRL DEZVOLTAREA UNEI APLICATII INFORMATICE DE CALCUL A SUMELOR PARTIALE IN EVIDENTA TEMPORARA A STOCURILOR DIN INTERIORUL SPATIILOR LOGISTICE 07/08/2017 07/08/2019 85.00 Centru Cluj Cluj Napoca Privat 066 1,489,905 372,476 784,014 308,804 2,955,199 In implementare AA2 850,298 141,582
38 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115930 ASISTENT PENTRU NUTRIȚIE ȘI ANTRENAMENT BAZAT PE I.A. ART DYNASTY SRL ASISTENT PENTRU NUTRIȚIE ȘI ANTRENAMENT BAZAT PE I.A. 09/08/2017 09/08/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 2,586,200 456,388 1,556,455 0 4,599,043 In implementare 1,298,347 189,242
39 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115905 Dezvoltarea de produse TIC integrabile pe verticala in economia reala  COMKNOW SRL Dezvoltarea de produse TIC integrabile pe verticala in economia reala 06/09/2017 06/09/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 1,126,999 198,882 858,082 620,312 2,804,276 In implementare 0 0
40 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115897 Dezvoltarea unui framework flexibil și scalabil pentru video colaborare cu aplicații în domenii precum telecomunicații, educație și formare profesională, sănătate și mediul de afaceri HYPERMEDIA SRL Dezvoltarea unui framework flexibil și scalabil pentru video colaborare cu aplicații în domenii precum telecomunicații, educație și formare profesională, sănătate și mediul de afaceri 10/08/2017 10/08/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 3,136,946 553,579 892,850 30,750 4,614,125 In implementare 2,142,459 378,081
41 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115940 DEZVOLTAREA PRODUSULUI TIC UNICORNSPACE, INSTRUMENT DE PROTOTIPARE, DESIGN VIZUAL SI GENERATOR DE COD CU APLICABILITATE IN SECTOARELE INDUSTRII CREATIVE, SANATATE SI TIC PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC EVO FORGE SRL DEZVOLTAREA PRODUSULUI TIC UNICORNSPACE, INSTRUMENT DE PROTOTIPARE, DESIGN VIZUAL SI GENERATOR DE COD CU APLICABILITATE IN SECTOARELE INDUSTRII CREATIVE, SANATATE SI TIC PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC 16/08/2017 16/08/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 3,208,792 566,257 735,385 14,026 4,524,460 In implementare 2,017,508 356,031
42 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105565 Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Obiectivul principal al proiectului vizează întărirea şi diversificarea interacţiunii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca cu mediul de afaceri, regional şi naţional, într-un domeniu strategic la nivel naţional şi european, domeniul Transportului inteligent, ecologic şi integrat, prin valorificarea potenţialului infrastructurilor CDI dezvoltate/modernizate în UTCN în perioada 2007-2013. 01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca; Brasov Public 062 11,040,501 2,146,911 2,446,875 48,387 15,682,674 In implementare AA3 5,349,905 814,734
43 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 105616 Micro-invertoare cu densitate mare de putere și eficiență ridicată pentru surse regenerabile de energie Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Obiectivul proiectului MICROINV este intensificarea rapoartelor de colaborare dintre UTCN și mediul privat într-un domeniu de importanță majoră și anume eficientizarea sistemelor de conversie a energiei din surse regenerabile. Întărirea și ramificarea relațiilor de colaborare prin transfer de ”know-how” dinspre mediul academic spre mediul privat va duce la efecte benefice de dezvoltare pentru ambele tipuri de organizații 01/09/2016 01/09/2021 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 6,340,744 1,233,007 1,210,000 50,000 8,833,750 In implementare AA2 2,804,826 378,488
44 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115683 Platforma colaborativă online pentru clustere si membrii acestora ONLINE SOFTWARE SYSTEMS SRL Platforma colaborativă online pentru clustere si membrii acestora 29/08/2017 28/02/2019 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 066 2,498,290 440,875 1,327,521 28,500 4,295,185 Finalizat 1,746,851 308,271
45 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 119601 Optimizarea nutriţională a produselor alimentare pe bază de stuguri şi fructe de pădure, prin îmbogăţire cu resveratrol, în scopul intensificării aportului de antioxidanţi în alimentaţie Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara dun Cluj Napoca Obiectivul general al proiectului consta în obþinerea unui produs îmbogaþit nutriþional, pe substrat constituit din resurse autohtone de fructe de padure (mure, afine, coacaze, merisoare) si struguri prin cresterea conþinutului acestora în resveratrol natural, important principiu activ cu proprietaþi antioxidante; si transferul tehnologic în parteneriat  cu PARAPHARM SRL 30/05/2018 29/05/2024 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 4,121,317 801,422 896,617 20,000 5,839,356 In implementare 416,021 80,898
46 AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea G 119675 Obţinerea unui produs alimentar de tip supliment, pe substrat natural de Apium graveolens L optimizat nutriţional prin îmbogăţire cu seleniu şi vitamine, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara dun Cluj Napoca Obiectivul principal al propunerii de proiect consta în elaborarea, proiectarea si implementarea metodologiei de obþinere a unui produs alimentar cu calitaþi nutritive îmbunataþite, reformulat sub forma de supliment, valorificând, prin metodologii inovatoare, soiurile indigene de Apium graveolens L. (þelina). 30/05/2018 29/05/2024 83.72 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Public 062 4,121,317 801,422 896,617 20,000 5,839,356 In implementare 414,094 80,524
47 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 121574 Centru de Cercetare şi Dezvoltare privind diagnosticul şi tratamentul accidentelor vasculare cerebrale CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si modernizarea capacitatii si infrastructurii de CDI a societatii, realizabil prin infiintarea unui centru de Cercetare – Dezvoltare in domeniul Sanatatii privind una dintre cele mai raspandite cauze de morbiditate si mortalitate din Romania – accidentul vascular cerebral (AVC)-, cu departamente de cercetare specializate in care vor fi realizate studii privind urgentele neurovasculare. 04/06/2018 03/06/2024 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca privat 059 11,494,093 2,028,369 5,795,341 4,277,807 23,595,611 In implementare 487,544 86,037
48 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 121349 Construirea  unui centru de cercetare pentru eco-nano-tehnologii şi materiale avansate în domeniul sculelor aşchietoare în vederea creşterii performanţei în cercetare şi a cooperării internaţionale GUHRING SRL Obiectivul general al proiectului propus spre finantare vizeaza cresterea performantei in cercetare – dezvoltare a SC GUHRING SRL pe piata internationala de profil prin construirea unui centru CDI pentru eco-nano-tehnologii si materiale avansate, compus din 6 noi laboratoare de cercetare – dezvoltare si inovare tehnologica si dotarea acestora cu utilaje si echipamente de cercetare de ultima generatie, care va conduce la cresterea capacitatii de cercetare si la dezvoltarea durabila si sustenabila a potentialului de inovare
tehnologica pentru realizarea si omologarea de prototipuri cu valoare adaugata mare, folosind nano-tehnologii si materiale polimerice.
05/06/2018 04/04/2020 85.00 Nord Vest Cluj Cluj Napoca Privat 059 20,214,589 3,567,280 23,781,869 23,546,636 71,110,374 In implementare 730,577 128,925
49 AP 2/ P2.2/A2.1.1 – NGA 127185 Construire infrastructura de comunicatii in banda larga cu retele de tip NGN in judetul Cluj DAM SERVICE SRL Obiectivul general al proiectului il reprezinta construirea unei infrastructuri de comunicatii electronice pentru conectarea localitatiilor aferente prezentului proiect la internet. Investitia face parte dintr-un program de dezvoltare a reelelor de telecomunicatii din tara noastra prin care se propune dezvoltarea de reele avansate de comunicaii electronice în localitati din zona alba NGA. 05/06/2019 05/06/2022 85.00 Nord Vest Cluj  Alunis; Ghirolt; Apahida; Corpadea; Belis; Bobalna; Babdiu; Cremenea; Osorhel; Razbuneni; Suaras; Borsa; Ciumafaia; Giula; Ceanu Mare; Boian; Boldut; Chinteni; Deusu; Macicasu; Sanmartin; Vechea; Chiuiesti; Strambu; Cornesti; Lujerdiu; Stoiana; Calarasi; Caseiu; Guga; Dabaca; Paglis; Iclod; Orman; Jichisu de Jos; Mica; Nires; Mociu; Boteni; Ghirisu Roman; Margau; Panticeu; Cublesu Somesan; Darja; Petricestii de Jos; Craesti; Livada; Ploscos; Valea Florilor; Poieni; Morlaca; Suatu; Aruncuta; Sancraiu; Braisoru; Sanmartin; Ceaba; Vad; Curtuiusu Dejului; Vultureni; Badesti; Chidea; Faurei; Taga; Nasal; Privat 046 11,481,224 2,026,098 1,500,814 2,818,029 17,826,165 In implementare 0 0
TOTAL 265,376,331 48,765,149 86,537,532 44,769,354 445,448,366 113,937,648 19,931,152