Călărași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104931 PLATFORMĂ MOBILĂ DE OBSERVARE ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ SMARTISU C4PRO ENGINEERING SRL Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de către C4PRO ENGINEERING S.R.L. a unei platforme mobile de intervenţii în situaţii de urgenţă, într-o perioadă de implementare de 24 de luni, la punctul de lucru al solicitantului situat în localitatea Frumuşani, Str. Principală nr.27, cam. 2, jud. Călăraşi. 09/09/2016 09/09/2018 85.00 Sud Muntenia Calarasi Frumusani Privat 061 5,512,930 972,870 0 874,408 7,360,208 Finalizat AA2 5,078,570 896,218
2 AP 2/ P2.2/A2.1.1 – NGA 126956 Realizarea infrastructurii de broadband Ă®n zonele albe NGA din judeČ›ele Calarasi si Ialomita INVITE SYSTEMS SRL Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de internet in banda larga, in zonele albe NGA din judetele Calarasi-Ialomita, cu o larga raspândire a nodurilor de comunicaþii si partea de transmisie a datelor (backbone si blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final si cu niveluri adecvate de simetrie si de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai buna de informatii în ambele sensuri. 01/04/2019 01/04/2022 85.00 Sud Muntenia Calarasi Dor Marunt; sat Ogoru; Perisoru; sat Tudor Vladimirescu; Sarulesti; sat Sandulita; Milosesti; sat Nicolesti; sat Tovarasia; Perieti; sat Misleanu; Reviga; sat Rovine; Valea Ciorii; sat Murgeanca; Privat 046 7,440,887 1,313,098 1,308,066 1,725,571 11,787,622 In implementare 214,819 37,909
TOTAL 12,953,817 2,285,968 1,308,066 2,599,979 19,147,830 5,293,389 934,127