Buzău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL BUZĂU
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115595 CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE MONITORIZARE, IN TIMP REAL, A CONSUMURILOR ENERGETICE INDUSTRIALE PE PLATFORMA CLOUD PRIVATA ALBOSMART SRL CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE MONITORIZARE, IN TIMP REAL, A CONSUMURILOR ENERGETICE INDUSTRIALE PE PLATFORMA CLOUD PRIVATA 28/06/2017 28/06/2020 85.00 Sud Est Buzau Buzau Privat 066 1,790,109 315,902 501,660 55,907 2,663,578 In implementare 1,297,274 213,360
2 AP 2/ P2.2/A2.1.1 – NGA 126343 Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe NGA din judetul Buzau INVITE SYSTEMS SRL Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de internet in banda larga, in zonele albe NGA din judetul Buzau, cu o larga raspândire a nodurilor de comunicaþii si partea de transmisie a datelor (backbone si blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final si cu niveluri adecvate de simetrie si de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai buna de informatii în ambele sensuri. 13/06/2019 13/06/2022 85.00 Sud Est Buzau Balta Alba; Baile; Braesti; Ivanetu; Bratilesti; Goidesti; Pinu; Ruginoasa; Buda; Alexandru Odobescu; Mucesti Danulesti; Toropalesti; Balaceanu; C.A. Rosetti; Cotu Ciorii; Vizireni; Balhacu; calvini; Bascenii de Jos; Bascenii de Sus; Olari; Chiojdu; Basca Chiojdului; Lera; Catiasu; poenitele; Plescioara; Chilibia; Movila Oii; Gara Cilibia; Posta; Manzatu; Cislau; Barasti; Gura Bascei; Ghergheasa; Salcioara; Gura Teghi; Furtunesti; Nemertea; Scortoasa; Policiori; Plopeasa; Balta Tocila; Gura Vaii; Beciu; Siriu; Muscelusa; Casoca; Valcelele; Ziduri; Heliade Radulescu; Lanurile; Privat 046 18,418,179 3,250,267 5,121,177 5,894,636 32,684,258 In implementare 0 0
TOTAL 20,208,288 3,566,168 5,622,837 0 5,950,543 35,347,836 1,297,274 213,360