Brașov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
JUDEȚUL BRAŞOV
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod My SMIS Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea D 104954 METODĂ INOVATOARE DE RECUPERARE MEDICALĂ PRIN TRATAMENT CU PLASMĂ BOGATĂ ÎN TROMBOCITE ŞI AEROCRIOTERAPIE POLIMED DACIA SRL Obiectivul general al proiectului propus de către Polimed Dacia S.R.L. constă în elaborarea unei metode inovatoare în domeniul sănătății, reprezentată de o metodă de diagnostic si recuperare prin combinarea unui tratament PRP (plasmă bogată în trombocite) cu aerocrioterapie în vederea tratării afecțiunilor aparatului locomotor. 16/09/2016 16/09/2018 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 061 1,482,931 261,694 0 936,491 2,681,116 Finalizat AA3 1,366,418 241,133
2 AP 2/ P2.2/A2.2.1 119052 LoRaNET – platforma Internet of Things (IoT) FLASHNET SRL LoRaNET – platforma Internet of Things (IoT) 16/06/2017 16/09/2019 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 066 3,384,338 597,236 2,098,059 157,704 6,237,336 In implementare 1,361,129 240,199
3 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115883 SPRIJIN PENTRU CREŞTEREA VALORII ADĂUGATE GENERATE DE SECTORUL TIC ŞI A INOVĂRII IN CADRUL RAP SYSTEMS SRL RAP SYSTEMS SRL Dezvoltarea de catre RAP SYSTEMS a unor programe (functii) pentru PLC-uri cat si pentru HMI-uri, care sa gestioneze controlul motoarelor, cat si a unui program (functie) care sa gestioneze controlul valvelor, programe informatice necesare pentru dezvoltarea unei game de softuri aplicate inovative cu aplicabilitate in intreprinderile de productie din Romania si strainatate si cu impact asupra dezvoltarii firmei la nivel national si international. 25/05/2017 25/05/2018 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 066 192,885 34,038 86,361 64,224 377,508 Finalizat AA2 188,269 33,224
4 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115631 PORTAL GIS 3D 3D GEO LASER SRL PORTAL GIS 3D 29/06/2017 29/01/2019 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 066 2,469,250 435,750 639,000 502,360 4,046,360 In implementare 534,835 94,146
5 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115791 DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME SOFTWARE DE MANAGEMENT SI CONTROL AL PRODUCTIEI (POST-CALCUL) IN DOMENIUL ALIMENTAR SPECTRUM SRL DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME SOFTWARE DE MANAGEMENT SI CONTROL AL PRODUCTIEI (POST-CALCUL) IN DOMENIUL ALIMENTAR 15/09/2017 15/11/2018 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 066 1,317,259 232,457 574,044 320,497 2,444,258 Finalizat 1,178,008 207,884
6 AP 2/ P2.2/A2.2.1 115887 FILED BOOK AGRO APPLICATION-FBAA BIT SOFTWARE SRL FILED BOOK AGRO APPLICATION-FBAA 09/08/2017 09/08/2019 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 066 1,150,622 203,051 1,100,722 78,285 2,532,680 In implementare 825,298 145,641
7 AP 2/ P2.2/A2.2.1 116314 DEZVOLTAREA UNEI PLAFORME E-LEARNING CU SUPORT DE ANALIZA COMPORTAMENTALA A INTERACTIUNII UTILIZATOR-LMS ICEBERG CONSULTING SRL DEZVOLTAREA UNEI PLAFORME E-LEARNING CU SUPORT DE ANALIZA COMPORTAMENTALA A INTERACTIUNII UTILIZATOR-LMS 09/08/2017 09/12/2018 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 066 794,752 140,250 276,661 159,916 1,371,579 Finalizat 646,355 107,718
8 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 121374 Dezvoltarea centrului de cercetare-dezvoltare-inovare în ştiinţe medicale POLIMED DACIA BRAŞOV POLI-CDI POLIMED DACIA SRL Obiectivul general al proiectului propus de catre Polimed Dacia S.R.L. consta în achizitia de echipamente de cercetare dezvoltare necesare investigarii metodei de diagnostic si recuperare prin combinarea unui tratament PRP (plasma bogata în trombocite) cu aerocrioterapie în vederea tratarii afecþiunilor aparatului locomotor. 04/06/2018 03/04/2019 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 059 3,898,321 687,939 1,965,540 162,396 6,714,195 In implementare 0 0
9 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A 104792 Centrul de cercetare pentru achiziţia şi procesarea datelor 3D spaţiale pentru modele complexe 3D-Spaţial 3D GEO LASER SRL Obiectivul general al proiectului consta în înfinþarea si exploatarea unui laborator de cercetare – dezvoltare în domeniul culegerii aerian si prelucrarii datelor topografice si de mediu. 23/07/2018 22/07/2019 85.00 Centru Brasov Brasov Privat 059 12,696,143 2,240,496 6,401,417 10,803,085 32,141,140 In implementare 0 0
TOTAL 27,386,500 4,832,912 13,141,803 0 13,184,958 58,546,172 6,100,312 1,069,945