Neamț 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod proiect Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/2.1.1 2.1.029 Sprijin acordat Organismului Intermediar POS CCE din cadrul ADR Nord-Est în perioada 01.01.2016-31.12.2018 în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Obiectivul general al proiectului este de a sprijini finalizarea implementării și închiderea Ia timp și în bune condiții a POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est, prin asigurarea resurselor necesare activităților de verificare a cheltuielilor, monitorizare a implementării și durabilității investițiilor, în perioada 01.01.2016-31.12.2018. Obiectivele specifice ale proiectului vizează asigurarea  sprijinului necesar ADR Nord-Est pentru realizarea activităților specifice Acordului-Cadru de  delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE, precum și crearea premiselor pentru asigurarea, până Ia 31.12.2018 a unei tranziții facile între perioadele de programare. 1/1/2016 12/31/2018 85% (RMPD)
80% (RMD)
Nord-Est Neamt Piatra Neamt ONG de utilitate publică 121 2,207,637 398,936 0 0 803,808 3,410,380 în implementare 2 2,097,178 378,975
TOTAL 2,207,637 398,936 0 0 803,808 3,410,380 2 2,097,178 378,975