Dolj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA
JUDEȚUL DOLJ
                                         –
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod proiect Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/
finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/2.1.1 2.1.036 Sprijin acordat ADR SV Oltenia (Organism Intermediar POS CCE) în perioada 2016-2018 în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 la nivelul regiunii SV Oltenia Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin comprehensiv pentru realizarea gestionării și implementării transparente și eficiente a FESI în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013, în perioada 2016-2018, în vederea unei tranziții facile către perioada de programare 2014-2020.
Obiectivul specific este acela de a asigura sprijinul necesar ADR SV Oltenia pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE 2007-2013.
1/1/2016 12/31/2018 85% (RMPD)
80% (RMD)
SV Oltenia Dolj ONG de utilitate publică 121 1,228,667 222,029 0 0 715,743 2,166,439 în implementare 2 972,906 175,811
TOTAL 1,228,667 222,029 0 0 715,743 2,166,439 2 972,906 175,811