Bihor 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020
JUDEȚUL BIHOR
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod proiect Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/2.1.1 2.1.033 Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE în perioada 2016-2018 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest Obiectivul general al proiectului este de a sprijini finalizarea implementării și închiderea Ia timp și în bune condiții a POS CCE 2007-2013.
Obiectivul specific este de a asigura sprijinul necesar ADR NV pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE 2007-2013.
11/1/2015 12/31/2018 85% (RMPD)
80% (RMD)
NV Bihor ONG de utilitate publică 121 4,179,609 755,286 0 0 11,522,377 16,457,271 în implementare 3 3,594,591 649,569
TOTAL 4,179,609 755,286 0 0 11,522,377 16,457,271 3,594,591 649,569