Argeș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020
JUDEȚUL ARGEȘ
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod proiect Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ reziliat/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/2.1.1 2.1.037 Sprijin acordat ADR Sud Muntenia / Organismul Intermediar POS CCE pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE în perioada 2016-2018 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin financiar, în perioada 2016-2018, pentru realizarea gestionării și implementării transparente și eficiente a FESI în procesul de închidere a perioadei de programare 2007-2013 și realizarea tranziției facile către perioada de programare 2014-2020.
Obiectivele specifice vizează:
– îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate de către AM POS CCE către OI POSCCE, constituit la nivelul ADR Sud Muntenia;
– gestionarea, în cadrul Axei prioritare 1, a operațiunilor 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 și 1.3.2 și a Axei prioritare 3 , operațiunea 3.1.1;
– contribuția la implementarea și absorbția eficace, eficientă și transparentă a fondurilor alocate prin POS CCE 2007-2013;
– întărirea capacității instituționale a ADR Sud Muntenia/OI POSCCE pentru îndeplinirea tuturor tipurilor de activități specifice desemnate prin Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POS CCE 2007-2013.
1/1/2016 12/31/2018 85% (RMPD)
80% (RMD)
Sud Muntenia Arges Pitești ONG de utilitate publică 121 2,413,795 436,190 0 0 11,718,465 14,568,450 în implementare 2 2,153,434 389,141
2 AP 2/ 2.1.1 2.1.052 Sprijin pentru MDRAPFE/MFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (I) Ministerul Fondurilor Europene Sprijin pentru MDRAPFE în coordonarea FESI și gestionarea POC, POIM și POAT 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic (organizare evenimente, servicii  poștale și de curierat, echipamente IT, etc.) necesar desfășurării activității zilnice în condiții optime. 2/16/2015 6/30/2020 85% (RMPD)
80% (RMD)
Sud Muntenia Argeș Pitești autoritate publică centrală 121 9,188,140 0 1,660,363 0 106,940 10,955,443 în implementare 0 2,616,155 0
3 AP 2/2.1.1 2.1.048 Sprijin pentru MFE și MDRAPFE în coordonarea FESI și gestionarea POC, POIM și POAT 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu serviciile informatice și de comunicații, achiziții licențe, soft-uri, etc., altele decât cele pentru SMIS 2014+ Ministerul Fondurilor Europene Obiectivul general al proiectului il constituie sprijinirea MFE/MDRAPFE in coordanarea FESI si gestionarea POC, POIM si POAT 2014-2020 si inchiderea POST, POSM, POSCCE, POAT 2007-2013.
Obiectivul specific al proiectului il constituie asigurarea cheltuielilor pentru achizitia de softuri altele decat cele pentru SMIS 2014+, inclusiv cele financiar-contabile, licente, certificate digitale, servicii de asistenta tehnica necesare bunei desfasurari a activitatii de mentenanta aferenta.
1/1/2016 9/30/2020 85% (RMPD)
80% (RMD)
Sud Muntenia Argeș Pitești autoritate publică centrală 121 1,616,795 0 292,167 0 975 1,909,936 în implementare 0 498,134 0
TOTAL 13,218,730 436,190 1,952,530 0 11,826,379 27,433,829 5,267,723 389,141