Brașov 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL BRAȘOV
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 4 287,770,630 434,528,076
POR 75 476,127,966 789,304,776
POCU 12 84,250,372 99,374,335
POC 5 23,598,673 51,671,711
POCA 7 8,139,321 9,654,212
POAT 0 0 0
TOTAL 103 879,886,963 1,384,533,110