Botoșani 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL BOTOȘANI
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 2 200,968,612 304,711,449
POR 36 400,290,710 517,568,033
POCU 8 95,136,741 112,218,099
POC 1 11,455,734 17,806,543
POCA 4 5,565,703 6,554,296
POAT 0 0 0
TOTAL 51 713,417,500 958,858,419