Vrancea 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL VRANCEA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 8 895,602,334 1,252,867,928
POR 90 393,602,872 533,317,889
POCU 10 76,946,343 90,700,874
POC 2 11,639,306 22,915,046
POCA 2 3,837,042 4,628,407
POAT 0 0 0
TOTAL 112 1,381,627,897 1,904,430,145