Bacău 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL BACĂU
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totala
(LEI)
POIM 4 246,344,173 375,416,073
POR 85 429,808,609 594,273,061
POCU 9 28,520,670 33,228,090
POC 0 0 0
POCA 5 5,802,710 7,007,340
POAT 0 0 0
TOTAL 103 710,476,162 1,009,924,563