Tulcea 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL TULCEA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 8 479,989,209 733,620,982
POR 204 731,098,731 1,063,743,383
POCU 10 113,549,963 133,703,101
POC 0 0 0
POCA 3 3,268,815 3,883,056
POAT 1 7,415,907 8,964,312
TOTAL 226 1,335,322,626 1,943,914,833