Timiș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR IN DERULARE
JUDEȚUL TIMIȘ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE  (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 8 850,790,334 1,344,341,085
POR 78 451,360,055 677,524,756
POCU 17 58,745,635 68,664,640
POC 6 24,200,736 31,484,645
POCA 4 4,028,552 4,739,473
POAT 0 0 0
TOTAL 113 1,389,125,312 2,126,754,599