Teleorman 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL  TELEORMAN
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE  (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 62,878,581 91,932,186
POR 28 150,810,471 203,845,943
POCU 5 25,856,347 30,450,177
POC 1 1,056,071 1,729,181
POCA 4 6,920,265 8,141,489
POAT 0 0 0
TOTAL 41 247,521,735 336,098,975