Suceava 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL SUCEAVA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE  (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 53,231,566 103,824,107
POR 107 398,609,127 601,470,187
POCU 6 37,022,313 43,375,341
POC 2 18,374,355 24,734,663
POCA 1 284,460 334,658
POAT 0 0 0
TOTAL 119 507,521,821 773,738,957