Sibiu 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL SIBIU
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 1 2,540,330 3,556,462
POR 45 381,745,274 521,871,145
POCU 13 55,580,366 66,397,743
POC 5 32,115,049 64,197,083
POCA 4 6,546,923 7,724,237
POAT 0 0 0
TOTAL 68 478,527,942 663,746,670