Sălaj 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL SĂLAJ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 2 7,593,142 16,273,792
POR 56 497,223,532 746,735,250
POCU 8 57,726,469 68,293,943
POC 1 7,482,385 14,246,779
POCA 6 6,488,375 7,694,786
POAT 0 0 0
TOTAL 73 576,513,904 853,244,550